17 trường hợp bị thu hồi đất mà không được bồi thường về đất

Hướng DẫnThông tin luật pháp

08/13/2019

Nội dung bài viết

  Thông thường, Nhà nước sẽ bồi thường cho người dân hay tổ chức khi thu hồi đất. Tuy nhiên, dưới đây là 17 trường hợp thu hồi đất nhưng không bồi thường.

  Tải ngay tài liệu Luật Đất Đai hiện hành

  1. Đất được giao cho tổ chức để quản lý.

  2. Đất được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã quản lý sử dụng vào mục đích công cộng.

  3. Đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý.

  4. Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

  5. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.

  6. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.

  7. Đất không được chuyển nhượng, tặng cho mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.

  8. Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

  9. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.

  10. Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành (ví dụ: Không nộp thuế, tiền sử dụng đất…).

  11. Đất không được sử dụng, cụ thể:

  • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục.

  • Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục.

  • Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

  thu-hoi-dat

  Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục, khi bị thu hồi sẽ không được bồi thường.

  1. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng hoặc chậm tiến độ, cụ thể:

  • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục.

  • Tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

  Lưu ý: Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

  1. Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất.

  2. Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

  3. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất.

  4. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

  5. Không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) theo quy định của Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai, cụ thể:

  Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

  Điều kiện để cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất được bồi thường khi bị thu hồi đất

  • Điều kiện 1: Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

  • Điều kiện 2: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp.

  Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận và chưa được cấp thì vẫn được bồi thường.

  Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 0901 777 667 để được tư vấn trực tiếp.

  Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:

  New call-to-action

  Có thể bạn quan tâm: 

  Theo Luatvietnam.vn

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận