Bảng giá đền bù nhà ở tại Hà Nội

Giá đền bù nhà ở Hà Nội năm 2023 bao nhiêu là vấn đề nan giải đối với nhiều người dân trong khu vực, nếu không có kiến thức chuẩn xác rất dễ mất quyền lợi hoặc xảy ra tranh chấp. Thực tế, trong bộ Luật đất đai có đầy đủ các điều khoản về mức giá bồi thường cho đất ở, nhà ở khi tiến hành công tác thu hồi. Nhằm giúp bạn có thông tin chính xác hơn, Rever sẽ tổng hợp các thông tin chi tiết về giá đền bù nhà ở, đất, thời hạn bồi thường khi thu hồi đất tại khu vực Hà Nội.

Giá đền bù nhà ở Hà Nội năm 2023 bao nhiêu là vấn đề nan giải đối với nhiều người dân trong khu vực, nếu không có kiến thức chuẩn xác rất dễ mất quyền lợi hoặc xảy ra tranh chấp. Thực tế, trong bộ Luật đất đai có đầy đủ các điều khoản về mức giá bồi thường cho đất ở, nhà ở khi tiến hành công tác thu hồi. Nhằm giúp bạn có thông tin chính xác hơn, Rever sẽ tổng hợp các thông tin chi tiết về giá đền bù nhà ở, đất, thời hạn bồi thường khi thu hồi đất tại khu vực Hà Nội.

Các trường hợp áp bảng giá bồi thường khi thu hồi đất tại Hà Nội năm 2023

Khi tiến hành thu hồi đất, bảng giá đền bù nhà ở, đất đai tại Hà Nội được Nhà nước tính toán chính xác, thực hiện bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, người có quyền sử dụng đất sẽ được bồi thường nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Được đền bù giá trị đất ở nếu đủ điều kiện bồi thường.
 • Được đền bù chi phí đầu tư còn lại trên diện tích đất nếu đủ điều kiện bồi thường.

gia-den-bu-nha-o-ha-noi (1).jpg Các trường hợp đền bù đất ở được Nhà nước quy định cụ thể

Các trường hợp được bồi thường khi đất bị thu hồi:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 74 bộ Luật đất đai ban hành 2014 về quy tắc bồi thường đất ở nằm trong diện bị thu hồi:

 • Người có quyền sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dựa trên Điều 75 bộ Luật đất đai 2013. 
 • Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất không phải là thuê trả tiền hàng năm, có Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà và các tài sản trên đất. Hoặc đối tượng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa có giấy tờ.
 • Người Việt Nam đang sống ở nước ngoài, có chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và các tài sản trên đất nhưng chưa được cấp.

Theo Điều 13 trong Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường đất ở cho người sử dụng đất nhưng chưa có giấy chứng nhận:

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khoản 1, 2 và 3 Điều 100 trong Luật Đất đai 2013, Điều 18 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP nhưng đủ điều kiện cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 101, 102 trong Bộ Luật đất đai ban hành 2013, Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP sẽ được bồi thường về đất.

Trường hợp người có quyền sử dụng đất bị thu hồi được đền bù bằng tiền thì số tiền cần phải giảm trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất; thuê đất, thuê mặt nước dựa trên quy định pháp luật hiện hành.

Các trường hợp được bồi thường chi phí vào đất còn lại sau khi bị thu hồi:

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 76 bộ Luật đất đai ban hành 2013 thì các trường hợp không được bồi thường đất nhưng được Nhà nước đền bù chi phí đầu tư đất còn lại sau khi bị thu hồi gồm có:

 • Đất được Nhà nước giao sử dụng không thu tiền thuê, trừ trường hợp đất nông nghiệp được giao cho cá nhân, hộ gia đình được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 54 bộ Luật đất đai 2013.
 • Đất được Nhà nước giao cho tổ chức được miễn tiền sử dụng đất.
 • Đất được Nhà nước cho tổ chức, cá nhân thuê phải trả tiền thuê hàng năm, đất được trả tiền thuê 1 lần cho tổng thời gian thuê đất nhưng được miễn giảm tiền thuê, trừ trường hợp cá nhân, hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng.
 • Đất làm nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của phường xã, thị trấn.
 • Đất được thầu khoán để sản xuất nông lâm ngư nghiệp, làm muối.

Vậy khi nào được áp bảng giá thu hồi đất ở tại Hà Nội? Dựa theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 trong Quyết định 5/2023/QĐ-UBND được UBND Thành phố Hà Nội ban hành. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 7/4/2023, có hiệu lực thay thế Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

gia-den-bu-nha-o-ha-noi (2).jpg Các dự án phê duyệt sau 7/4/2023 sẽ được đền bù theo quy định mới

 • Đối với các hạng mục, dự án đã thực hiện chi trả xong tiền đền bù, hỗ trợ tái định cư; được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đang trong tiến trình chi trả bồi thường, tái định cư. Các đề án đã phê duyệt trước ngày 7/4/2023 sẽ không áp dụng, điều chỉnh đơn giá theo Quyết định mới này.
 • Đối với các hạng mục, dự án chưa được phê duyệt đề án bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở thời điểm Quyết định mới có hiệu lực sẽ được xác định giá trị đền bù, hỗ trợ theo đơn giá mới ở quyết định này.  

Cách xác định giá đền bù nhà ở tại Hà Nội năm 2023

Nhà ở gắn liền với diện tích đất được đền bù tại khu vực Hà Nội sẽ có sự khác biệt, giá đền bù nhà cấp 4, chung cư, nhà cao tầng sẽ được quy định cụ thể theo quy định pháp luật. Dựa vào Phụ lục 1 ban hành theo Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới vật kiến trúc, nhà ở, nhà tạm làm cơ sở tính toán giá trị bồi thường, được sử dụng khi Nhà nước thu hồi đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 7/4/2023:

STT

Loại nhà

Đơn giá xây dựng (VNĐ/m2)

Chưa tính VAT

Đã tính VAT

1

Nhà 1 tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao 3m (không tính chiếu cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn

(không có trần), nền lót gạch ceramic

a

Nhà có khu phụ

2.382.000

2.620.000

b

Nhà không có khu phụ

2.138.000

2.351.000

2

Nhà 1 tầng, tường dày 220, tường bao cao >3m (không tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói hoặc mái tôn (không có trần), nền lót gạch ceramic

a

Nhà có khu phụ

2.817.000

3.008.000

b

Nhà không có khu phụ

2.370.000

2.608.000

3

Nhà 1 tầng, mái xây bằng bê tông cốt thép

a

Nhà có khu phụ

4.153.000

4.569.000

b

Nhà không có khu phụ

3.252.000

3.578.000

4

Nhà từ 2 đến 3 tầng, tường xây bằng gạch, mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp mái ngói hoặc tôn

5.603.000

6.163.000

5

Nhà từ 4 đến 5 tầng mái bằng BTCT hoặc mái

BTCT trên lợp tôn: móng không được gia cố bằng cọc BTCT

5.566.000

6.122.000

6

Nhà từ 4 đến 5 tầng có mái bằng BTCT hoặc mái bằng

BTCT trên lợp tôn: móng được gia cố bằng cọc BTCT

6.308.000

7.038.000

7

Nhà từ 6 đến 8 tầng với mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn, móng được gia cố bằng cọc BTCT

5.681.000

6.249.000

8

Dạng nhà ở chung cư từ 6 đến 8 tầng với mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên lợp tôn, móng không được gia cố bằng cọc BTCT

6.094.000

6.704.000

9

Dạng nhà ở chung cư từ 6 đến 8 tầng với mái bằng BTCT hoặc mái bằng BTCT trên được lợp tôn, móng gia cố bằng cọc BTCT

6.801.000

7.481.000

10

Nhà xây dạng biệt thự

a

Nhà từ 2 đến 3 tầng, tường được xây gạch, mái bằng BTCT

7.082.000

7.790.000

b

Nhà từ 4 đến 5 tầng, tường được xây gạch, mái bằng BTCT

7.087.000

7.796.000

* BTCT: bê tông cốt thép.

Theo số liệu trên, giá đền bù nhà ở tại Thành phố Hà Nội có mức bồi thường cao nhất là 7.796.000 VNĐ/m2 diện tích sàn xây dựng (bao gồm thuế VAT) dành cho nhà biệt thự cao từ 4 - 5 tầng, phần tường xây gạch, mái bằng BTCT.

Thời hạn nhà nước đền bù đất ở tại Hà Nội

Thời hạn thực hiện đền bù đất ở tại Thành phố Hà Nội được quy định cụ thể trong Khoản 1 Điều 93 bộ Luật đất đai ban hành 2013 như sau:

gia-den-bu-nha-o-ha-noi (3).jpg Công tác đền bù phải được thi hành trong 30 ngày từ khi quyết định có hiệu lực

 • Trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền bắt đầu có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đền bù phải chi trả đủ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người có đất thu hồi.
 • Trong trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đền bù chi trả chậm tiền bồi thường hoặc không hỗ trợ tái định cư theo quyết định được phê duyệt thì người có đất được thu hồi sẽ được thanh toán thêm một khoản bằng với số tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý (dựa vào số tiền trả chậm, thời gian trả chậm).
 • Trong trường hợp người có đất được đền bù không nhận tiền bồi thường, không nhận hỗ trợ tái định cư theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì tiền đền bù được gửi vào Kho bạc nhà nước tạm giữ.
 • Người có đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật sẽ trực tiếp trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ này khoản tiền bồi thường, nộp vào ngân sách nhà nước.

Tóm lại, trong vòng 30 ngày từ thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đền bù phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người có quyền sử dụng đất.

Với các thông tin về giá đền bù nhà ở Hà Nội trên đây, loạt câu hỏi về thời gian đền bù, mức giá đền bù đất ở, giá đền bù nhà ở cấp 4 năm 2023 đều được giải đáp nhanh chóng. Nếu cần tư vấn cụ thể, bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng quản lý đất đai của địa phương để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác nhất.

Bài viết cùng chủ đề

Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Người dân trong khu 4,39ha sẽ được hoán đổi đất
Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Người dân trong khu 4,39ha sẽ được hoán đổi đất

Qua công tác khảo sát và nghiên cứu từ các cấp chính quyền, phương án hoán đổi đất được lựa chọn cho việc giải quyết các vấn đề về đất đai cho người dân ở khu 4.39ha khu đô thị Thủ Thiêm.

Thị trường
22/08/2019
Những lưu ý để tránh rủi ro khi mua đất thuộc diện quy hoạch
Những lưu ý để tránh rủi ro khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch do không tìm hiểu kĩ có nhiều rủi ro. Nhưng không phải mua khu đất nào thuộc quy hoạch thì người mua đều bất lợi.

Cách tính giá đền bù đất làm đường theo quy định năm 2023
Cách tính giá đền bù đất làm đường theo quy định năm 2023

Thu hồi đất để làm đường là một trong những trường hợp thu hồi đất phổ biến nhất hiện nay. Theo quy định của pháp luật, người dân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Vậy cách tính giá đền bù đất làm đường như thế nào? Bài viết dưới đây của Rever sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về vấn đề này.

Hướng Dẫn
09/12/2023
Bảng giá bán chung cư tại An Phú đang giao dịch năm 2021
Bảng giá bán chung cư tại An Phú đang giao dịch năm 2021

Rever gửi đến bạn bảng giá bán các chung cư tại phường An Phú, Thành phố Thủ Đức. Trong đó, giá bán thấp nhất chỉ từ 1.4 tỷ/căn tại chung cư An Lộc.

Thị trường
19/02/2021
Bảng giá bán chung cư tại Phú Hữu đang giao dịch năm 2021
Bảng giá bán chung cư tại Phú Hữu đang giao dịch năm 2021

Rever gửi đến bạn bảng giá bán các chung cư tại phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức. Trong đó, giá bán thấp nhất chỉ từ 1 tỷ/căn tại dự án Ehome S Phú Hữu.

Thị trường
29/01/2021
Nóng: Vinhomes sẽ làm nhà ở xã hội, giá chỉ từ 300 đến 950 triệu/căn
Nóng: Vinhomes sẽ làm nhà ở xã hội, giá chỉ từ 300 đến 950 triệu/căn

Trong vòng 5 năm tới, Vinhomes dự kiến sẽ xây 500.000 căn nhà ở xã hội với giá bán 300–950 triệu đồng một căn tại các vùng ven.

Dự án
12/05/2022
Bảng giá bán chung cư tại Bình Trưng Tây đang giao dịch năm 2021
Bảng giá bán chung cư tại Bình Trưng Tây đang giao dịch năm 2021

Rever gửi đến bạn bảng giá bán các chung cư tại phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức.

Thị trường
05/03/2021
Keppel Land chọn Hòa Bình làm đơn vị xây dựng nhà mẫu dự án Saigon Sports City
Keppel Land chọn Hòa Bình làm đơn vị xây dựng nhà mẫu dự án Saigon Sports City

Chủ đầu tư dự án Saigon Sports City - Keppel Land đã chính thức chọn Hoà Bình làm tổng thầu xây dựng cho khu nhà mẫu dự án Saigon Sports City.

Dự án
11/03/2020
Giá nhà ở Hà Nội trung bình 27,6 triệu đồng/m2
Giá nhà ở Hà Nội trung bình 27,6 triệu đồng/m2

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, trong quý III vừa qua, giá nhà tại Hà Nội trung bình 27,6 triệu đồng/m2, có xu hướng giảm, trong khi chỉ số này tại TP.HCM tăng vọt.

Dự án
01/12/2016
Bảng giá đền bù nhà ở tại 22 quận, huyện, thành phố ở TP.HCM
Bảng giá đền bù nhà ở tại 22 quận, huyện, thành phố ở TP.HCM

Giá đền bù nhà ở TPHCM ở 22 quận huyện là bao nhiêu, cao hay thấp hơn mức đền bù Nhà nước ở các khu vực các là câu hỏi của nhiều cư dân. Việc nắm rõ kiến thức về đền bù nhà đất giúp người dân xác định quyền lợi, trường hợp được đền bù, khung giá đền bù, có quyền khiếu nại khi quá trình đền bù xuất hiện sai sót. Nhằm giúp bạn có đủ thông tin về giá đền bù nhà cấp 4, đất ở khu vực TPHCM, Rever đã tổng hợp trong bài viết sau đây.

Hướng Dẫn
08/12/2023
Nên mua nhà TRƯỚC hay SAU Luật Đất đai sửa đổi 2024 chính thức có hiệu lực?
Nên mua nhà TRƯỚC hay SAU Luật Đất đai sửa đổi 2024 chính thức có hiệu lực?

Với những người muốn mua căn hộ hay đất nền xây nhà để phục vụ nhu cầu ở thực, chuyên gia cho rằng đều nên mua sau 1/1/2025 khi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực.

Thị trường
04/03/2024
Bảng giá thuê chung cư Vinhomes Golden River đang giao dịch năm 2021
Bảng giá thuê chung cư Vinhomes Golden River đang giao dịch năm 2021

Rever gửi đến bạn bảng giá bán thuê chung cư Vinhomes Golden River thực tế dựa trên khảo sát các sản phẩm đang giao dịch năm 2021.

Dự án
24/03/2021
Dự án Thủ Thiêm Dragon Quận 2 chuẩn bị bàn giao nhà vào tháng 6/2020
Dự án Thủ Thiêm Dragon Quận 2 chuẩn bị bàn giao nhà vào tháng 6/2020

Những căn hộ đầu tiên của dự án Thủ Thiêm Dragon (Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2) đã chuẩn bị sẵn sàng để trao đến tay khách hàng vào tháng 6/2020.

Dự án
25/05/2020
Bảng giá bán chung cư Vinhomes Golden River đang giao dịch năm 2021
Bảng giá bán chung cư Vinhomes Golden River đang giao dịch năm 2021

Rever gửi đến bạn bảng giá bán chung cư Vinhomes Golden River thực tế dựa trên khảo sát các sản phẩm đang giao dịch năm 2021.

Dự án
24/03/2021
Khu tái định cư tại Thủ Thiêm có giá bán trung bình dự kiến 2,6 tỷ/căn
Khu tái định cư tại Thủ Thiêm có giá bán trung bình dự kiến 2,6 tỷ/căn

Sau 2 lần đấu giá không thành công, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá (Sở Tư pháp TP.HCM) kiến nghị tiếp tục thực hiện lần 3 với 3.790 căn hộ TĐC ở Quận 2.

Thị trường
15/08/2019
Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất năm 2023
Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất năm 2023

Luật Đất đai sửa đổi hiện chưa được thông qua và ban hành, chính vì thế quy định khung giá đền bù các loại đất nói chung, giá đền bù đất nông nghiệp nói riêng vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 74 và điểm đ khoản 4, điều 114 Luật Đất đai 2013. Vậy Nhà nước quy định bảng giá đền bù đất nông nghiệp như thế nào, người dân có được thỏa thuận về mức giá này hay không? Cùng Rever tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất năm 2023.

Hướng Dẫn
09/12/2023
Đền bù nhà ở: Cách xác định giá theo quy định nhà nước mới nhất 2023
Đền bù nhà ở: Cách xác định giá theo quy định nhà nước mới nhất 2023

Đền bù nhà ở là một trong những quyền lợi chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất. Mức giá đền bù được quy định bởi pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và tránh tình trạng khiếu kiện, tranh chấp. Trong bài viết này, Rever sẽ giới thiệu chi tiết về cách xác định giá đền bù nhà ở theo quy định nhà nước mới nhất 2023.

Hướng Dẫn
07/12/2023
Bảng giá thuê chung cư tại Phú Hữu đang giao dịch năm 2021
Bảng giá thuê chung cư tại Phú Hữu đang giao dịch năm 2021

Dưới đây là bảng giá thuê các chung cư tại phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức. Trong đó, giá thuê tốt nhất chỉ từ 4.5 triệu/tháng tại chung cư Ehomes S.

Thị trường
29/01/2021
27 điều bạn nên biết về dự án New City Thủ Thiêm
27 điều bạn nên biết về dự án New City Thủ Thiêm

Để giúp quý khách hiểu rõ hơn về dự án căn hộ New City Thủ Thiêm, Rever đưa ra bài viết 27 điều bạn nên biết về dự án này.

Dự án
02/05/2020