Năm 2020, đừng để bị phạt cả TỶ ĐỒNG chỉ vì không nắm các quy định này?

Theo thông tin mới nhất, từ ngày 5/1/2020, hành vi mua bán, chuyển nhượng đất không có sổ đỏ có thể bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng...

Theo thông tin mới nhất, kể từ ngày 5/1/2020, hành vi mua bán, sang nhượng nhà đất nếu không có sổ đỏ có thể bị phạt tiền lên đến 40 triệu. Và còn nhiều khung hình phạt nhằm vào thị trường bất động sản khác mà mức phạt có thể lên đến cả tỷ đồng.

e9205d7a-336d-4ef7-a75d-d1a756ee0447

Thông tin trên là một trong số các điểm mới trong Nghị Định 91/2019/NĐ - CP về xử phạt vi phạm hành chính đất đai. Đây là Nghị định thay thế cho Nghị định 102/2014 trước đó.

Nghị Định 91/2019/NĐ - CP về xử phạt vi phạm hành chính đất đai sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 5/1/2020, với nhiều thay đổi, cập nhật mới mà người đầu tư cần nắm rõ. Nhất là các trường hợp phân lô, bán nền trái phép, tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở, bỏ hoang đất hay mua bán đất không có sổ đỏ… là những hành vi bị phạt nặng.

Tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở bị phạt lên đến 1 tỷ đồng

Thời gian vừa qua, báo đài đã đưa tin về nhiều trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai phép, gây hậu quả nặng nề. Thì kể từ ngày 5/1/2020, mức xử phạt cho các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định có thể bị phạt lên đến 1 tỷ đồng.

Căn cứ vào khoản 3, 4 Điều 9 Nghị định 91/2019, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (trong đó có đất thổ cư) mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền theo diện tích chuyển đổi trái phép. Cụ thể như sau:

STT
Diện tích
(01 héc ta = 10.000m2)
Nông thôn
(triệu đồng)
Đô thị
(triệu đồng)
1

Dưới 0,01 (<100m2) đây là trường hợp phổ biến nhất.

Từ 03 - 05 

Mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt với khu vực nông thôn (tối đa là 500 triệu đồng).

2

Từ 0,01 đến dưới 0,02

Từ 05 - 10

3

Từ 0,02 đến dưới 0,05

Từ 10 - 15

4

Từ 0,05 đến dưới 0,1

Từ 15 - 30

5

Từ 0,1 đến dưới 0,5

Từ 30 - 50

6

Từ 0,5 đến dưới 01

Từ 50 - 80

7

Từ 01 đến dưới 03

Từ 80 - 120

8

Từ 03 héc ta trở lên

Từ 120 - 250

*Lưu ý: 

  • Mức phạt trên chỉ mang tính chất cá nhân. Đối với tổ chức vi phạm sẽ có mức phạt bằng 02 lần so với mức phạt cá nhân (Cao nhất 01 tỷ đồng).

  • Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị bắt buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

sang-nam-2020-dung-de-bi-phat-ca-ty-dong-vi-khong-nam-duoc-cac-quy-dinh-nay1

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định bị phạt tiền lên đến 01 tỷ đồng

Bỏ hoang đất trồng bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng

Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định 91/2019, đối với hành vi không sử dụng, khai thác đất trông cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, ngoại lệ được cho phép sẽ bị xử phạt dựa trên diện tích đất trồng vi phạm.

STT

Diện tích không sử dụng

Mức phạt

1

Dưới 0,5 héc ta

Phạt tiền từ 500.000 đồng - 01 triệu đồng.

2

Từ 0,5 đến dưới 03 héc ta.

Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng.

3

Từ 03 đến dưới 10 héc ta.

Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng.

4

Từ 10 héc ta trở lên.

Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng.

  • Biện pháp khắc phục: Bắt buộc đối tượng vi phạm phải sử dụng đất đúng mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất . Trong trương hợp đã xử phạt vi phạm mà không đưa đất vào sử dụng đúng mục đích thì sẽ bị nhà nước thu hồi đất.

*Lưu ý: Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 20 triệu đồng).

Mua bán, trao đổi đất không có sổ đỏ phạt tới 40 triệu đồng

Dựa trên Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 đã có quy định về điều kiện người sử dụng đất được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp khi đáp ứng:

  •  Có Giấy chứng nhận;

  • Đất không có tranh chấp;

  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  • Trong thời hạn sử dụng đất.

sang-nam-2020-dung-de-bi-phat-ca-ty-dong-vi-khong-nam-duoc-cac-quy-dinh-nay2

Mua bán, trao đổi đất không đủ điều kiện chuyển nhượng bị phạt đến 40 triệu đồng

Và theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019, đã có quy định về mức phạt khi chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp đất không đủ điều kiện như sau:

Hành vi vi phạm

Nông thôn

Đô thị

Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các điều kiện.

Từ 03 - 05 triệu đồng.

Từ 05 - 10 triệu đồng.

Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ từ hai điều kiện trở lên.

Từ 05 - 10 triệu đồng.

Từ 10 - 20 triệu đồng.

*Lưu ý: Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 40 triệu đồng).

Không sang tên sổ đỏ bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 có quy định về người sử dụng đất khi phát sinh giao dịch mua bán, trao đổi, chuyển nhượng nhà đất bắt buộc phải đăng ký biến động nhà đất (Thủ tục sang tên) trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.

Theo khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 91/2019, trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định bị phạt tiền như sau:

Thời gian

Nông thôn

Đô thị

Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn.

Phạt tiền từ 01 - 03 triệu đồng.

Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định với khu vực nông thôn.

Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn.

Phạt tiền từ 02 - 05 triệu đồng.

*Lưu ý: Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 20 triệu đồng).

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch mà chưa làm thủ tục sang tên cũng sẽ bị phạt tiền

Hành vi lấn chiếm đất bị phạt lên đến 1 tỷ đồng:

Đáng chú ý, Căn cứ vào khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019, mức xử phạt cho hành vi lấn chiếm đất đai có thể lên đến 1 tỷ đồng. So với các khung hình phạt trước thì đây có thể được xem là mức xử phạt tăng kỷ lục.

Trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (Trừ trường hợp lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình và đất công trình có hành lang bảo vệ, đất trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức) thì bị xử phạt như sau:

TT
Diện tích bị lấn, chiếm
(héc ta)
Nông thôn
(triệu đồng)
Đô thị

1

Dưới 0,05

Từ 10 - 20

Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tương ứng tại khu vực nông thôn và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 01 tỷ đồng đối với tổ chức.

2

Từ 0,05  đến dưới 0,1

Từ 20 - 40

3

Từ 0,1 đến dưới 0,5

Từ 40 - 100

4

Từ 0,5 đến dưới 01

Từ 100 - 200

5

Từ 01 héc ta trở lên

Từ 200 - 500

Bạn đang theo dõi bài viết: Năm 2020, đừng để bị phạt cả TỶ ĐỒNG chỉ vì không nắm được quy định?. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin hữu ích khác qua tài liệu Rever biên soạn dưới đây:

2e324316-7649-4bc6-ae36-4039a0dd91d3

Có thể bạn quan tâm:

Hoàng Triều (TH)

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Người mua nhà cần hiểu rõ những PHÁP LÝ này để tránh "tiền mất tật mang"
Người mua nhà cần hiểu rõ những PHÁP LÝ này để tránh "tiền mất tật mang"

Khi tiến hành mua bán nhà đất, người mua có QUYỀN yêu cầu bên bán cung cấp đầy đủ các giấy tờ để chứng minh giá trị pháp lý của bất động sản đang được giao dịch để hạn chế tối đa được rủi ro có thể xảy ra.

Hướng Dẫn
19/03/2020
Hợp đồng mua bán nhà đất 2020: Hiểu sao cho đúng, làm sao cho không rủi ro?
Hợp đồng mua bán nhà đất 2020: Hiểu sao cho đúng, làm sao cho không rủi ro?

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là loại văn bản quan trọng nhất trong giao dịch bất động sản. Và cũng thường là vấn đề làm đau đầu cả người mua và người bán.

Hướng Dẫn
02/06/2020
Mua đất nền chưa có sổ đỏ có thể gặp rủi ro pháp lý nào?
Mua đất nền chưa có sổ đỏ có thể gặp rủi ro pháp lý nào?

Người mua đất nền chưa có sổ đỏ có thể gặp phải những tình huống rủi ro pháp lý, đó là những tình huống gì? Làm sao để mua đất nền an toàn nhất? - Tư vấn từ Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM)

Hướng Dẫn
29/12/2018
5 thay đổi quan trọng về Sổ Đỏ sẽ có hiệu lực từ ngày 8/2/2021
5 thay đổi quan trọng về Sổ Đỏ sẽ có hiệu lực từ ngày 8/2/2021

Nghị định 148/2020NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ 8/2/2021 đã thay đổi nhiều quy định liên quan đến Sổ Đỏ trong Luật Đất đai 2013.

Hướng Dẫn
01/02/2021
Phòng tránh lừa đảo nhà đất: 6 sự thật về lập vi bằng mà bạn cần phải biết
Phòng tránh lừa đảo nhà đất: 6 sự thật về lập vi bằng mà bạn cần phải biết

Nhiều kẻ lừa đảo mua bán nhà đất đã lập vi bằng khi mua bán bất động sản thay vì hợp đồng chuyển nhượng.

Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ cập nhật năm 2019
Chi phí và thủ tục sang tên sổ đỏ cập nhật năm 2019

Cùng Rever tìm hiểu thủ tục sang tên sổ đỏ và các loại chi phí cần thiết theo quy định mới nhất cập nhật năm 2019 như thế nào qua bài viết sau đây.

Định giá dự án bất động sản không dễ!
Định giá dự án bất động sản không dễ!

Dù là hoạt động quan trọng, không thể thiếu trong các thương vụ mua bán, chuyển nhượng (M&A) dự án, nhưng định giá bất động sản lại là mảng công việc khá khó nhằn.

Dự án
14/08/2020
Ký hợp đồng mua nhà, đất xong bao lâu thì được phép sang tên sổ?
Ký hợp đồng mua nhà, đất xong bao lâu thì được phép sang tên sổ?

Thời hạn làm thủ tục sang tên sổ đỏ/sổ hồng sau khi ký hợp đồng mua nhà/đất là bao lâu?

Tất cả các Chính Sách mới về Bất động sản có hiệu lực từ tháng 1/2020
Tất cả các Chính Sách mới về Bất động sản có hiệu lực từ tháng 1/2020

Từ tháng 1/2020, một loạt các chính sách mới về đất đai có hiệu lực. Trong đó có 5 mức phạt mới về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thị trường
02/01/2020
Lương 20 triệu/tháng, nên tiết kiệm như thế nào là hợp lý?
Lương 20 triệu/tháng, nên tiết kiệm như thế nào là hợp lý?

Dù là độc thân hay đã có gia đình, bạn cũng phải học cách cân đối nguồn tài chính hợp lý với mức lương 20 triệu/tháng.

Hướng Dẫn
14/06/2022
Làm sao để TRÁNH MẤT TIỀN OAN khi mua nhà đất dịp cuối năm 2020?
Làm sao để TRÁNH MẤT TIỀN OAN khi mua nhà đất dịp cuối năm 2020?

Mua nhà đất cuối năm là cơ hội để bạn hưởng nhiều ưu đãi nhưng đây cũng là lúc mà cò bất lương và chủ đầu tư chộp giật tung ra nhiều chiêu trò, mánh khóe.

Đừng để BÁN NHÀ bị lỗ vì "Đúng người nhưng sai thời điểm"
Đừng để BÁN NHÀ bị lỗ vì "Đúng người nhưng sai thời điểm"

Theo ý kiến của các chuyên gia, lựa chọn thời điểm bán nhà tốt sẽ đem lại món hời không ngờ. Ngược lại chọn sai thời điểm có thể khiến nhà không bán được.

Mua đất nền dự án: Đừng ham rẻ mà mua phải dự án "mập mờ" về pháp lý!
Mua đất nền dự án: Đừng ham rẻ mà mua phải dự án "mập mờ" về pháp lý!

Hiện nay, các khu vực giáp TP.HCM như Long An, Đồng Nai, Bình Dương... đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư và khách mua đất nền để định cư lâu dài.

Thị trường
06/12/2018
Những loại hình BĐS nào không cần xin giấy phép xây dựng?
Những loại hình BĐS nào không cần xin giấy phép xây dựng?

Pháp luật có bắt buộc khi xây nhà trên đất đã được cấp sổ đỏ thì có cần phải xin giấy phép không? Nếu xây dựng không xin giấy phép sẽ bị phạt ra sao? Cùng Rever tìm hiểu vấn đề này nhé.

Hướng Dẫn
24/11/2016
Ai còn suy nghĩ kiểu này thì rất khó mua được nhà ưng ý, nên thay đổi càng sớm càng tốt.
Ai còn suy nghĩ kiểu này thì rất khó mua được nhà ưng ý, nên thay đổi càng sớm càng tốt.

Không có gì sai khi mua nhà một cách thận trọng, nhưng nếu bạn giữ khư khư những quan điểm sau đây thì bạn sẽ mãi không mua được căn nhà như ý.

Nên biết: 7 trường hợp không được cấp SỔ ĐỎ trong năm 2020
Nên biết: 7 trường hợp không được cấp SỔ ĐỎ trong năm 2020

Lưu ý một số trường hợp không được cấp sổ đỏ trong năm 2020 để có một giao dịch an toàn.

Làm sổ đỏ cho nhà mua trên đất nền dự án, thủ tục thế nào?
Làm sổ đỏ cho nhà mua trên đất nền dự án, thủ tục thế nào?

Hướng dẫn thủ tục làm sổ đỏ cho nhà mua trên đất nền dự án (Luật sư Lê Trung Phát - Đoàn Luật sư TP.HCM giải đáp).

Hướng Dẫn
20/12/2018
7 câu hỏi giúp bạn nắm rõ quy định khi mua bán nhà
7 câu hỏi giúp bạn nắm rõ quy định khi mua bán nhà

Giấy tờ mua bán nhà có giá trị pháp lý khi nào? Ai phải chịu trách nhiệm sang tên sổ đỏ khi mua bán nhà?

Hướng Dẫn
27/07/2017
"Năm 2018, lợi nhuận đầu tư BĐS đạt trên dưới 20%/năm"
"Năm 2018, lợi nhuận đầu tư BĐS đạt trên dưới 20%/năm"

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết, năm 2018, mức lợi nhuận cho nhà đầu tư sẽ trở nên hợp lý hơn.

Dự án
20/11/2017
Đầu tư nhà cũ, nhà nát: Không cẩn thận dễ "nát" như nhà!
Đầu tư nhà cũ, nhà nát: Không cẩn thận dễ "nát" như nhà!

Những năm gần đây rộ lên xu hướng đầu tư vào những căn nhà cũ, nhà nát. Đây được xem là chiêu độc, lạ của giới đầu tư với khả năng đem lại lợi nhuận cao.