Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất năm 2023

Luật Đất đai sửa đổi hiện chưa được thông qua và ban hành, chính vì thế quy định khung giá đền bù các loại đất nói chung, giá đền bù đất nông nghiệp nói riêng vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 74 và điểm đ khoản 4, điều 114 Luật Đất đai 2013. Vậy Nhà nước quy định bảng giá đền bù đất nông nghiệp như thế nào, người dân có được thỏa thuận về mức giá này hay không? Cùng Rever tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất năm 2023.

Luật Đất đai sửa đổi hiện chưa được thông qua và ban hành, chính vì thế quy định khung giá đền bù các loại đất nói chung, giá đền bù đất nông nghiệp nói riêng vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 74 và điểm đ khoản 4, điều 114 Luật Đất đai 2013. Vậy Nhà nước quy định bảng giá đền bù đất nông nghiệp như thế nào, người dân có được thỏa thuận về mức giá này hay không? Cùng Rever tìm hiểu cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất năm 2023.

Định nghĩa đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp theo quy định là loại đất được Nhà nước giao cho người dân để phục vụ việc sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi… Đây vừa được xem là đối tượng lao động không thể thay thế trong nông-lâm nghiệp, vừa là tài liệu lao động đặc biệt.

gia-den-bu-dat-nong-nghiep-1.jpg Đất nông nghiệp là loại đất phục vụ mục đích trồng trọt, chăn nuôi (Nguồn ảnh: thuvienphapluat) 

Danh mục đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại khác nhau như:

 • Đất trồng cây hàng năm
 • Đất trồng lúa
 • Đất trồng cây lâu năm
 • Đất rừng để sản xuất và phòng hộ
 • Đất nuôi trồng thủy hải sản
 • Đất làm muối
 • Đất đặc dụng cho nông nghiệp
 • Đất sử dụng cho việc xây dựng nhà kính phục vụ trồng trọt, chuồng trại chăn nuôi động vật theo quy định của pháp luật
 • Đất dành cho mục đích học tập, nghiên cứu, ươm tạo con giống, cây giống, hoa và cây cảnh.

Cách Tính Giá Đền Bù Đất Nông Nghiệp Năm 2023

Để xác định mức giá đền bù đất nông nghiệp, ta tham chiếu đến các quy định sau:

 • Điểm đ, Khoản 4, Điều 114 của Luật Đất đai 2013
 • Khoản 5, Điều 4 của Nghị định số 44/2021/NĐ-CP
 • Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP
 • Nghị định số 96/2019/NĐ-CP.

Theo đó, giá đền bù đất nông nghiệp được tính như sau:

Giá đền bù đất nông nghiệp = Diện tích đất bị thu hồi (m2) x Giá đền bù (VNĐ/m2)

Trong công thức này, Giá đền bù được xác định bằng:

 • Giá đất theo bảng giá x Hệ số tăng/giảm đất nông nghiệp theo từng năm x Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).
 • Khung giá đền bù đất đai do UBND cấp tỉnh ban hành và thường áp dụng trong giai đoạn 5 năm. Sau mỗi chu kỳ này, UBND có thể điều chỉnh giá để phù hợp với tình hình thực tế.
 • Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về hệ số giữa các mảnh đất vì hệ số này không cố định theo năm hay giai đoạn.

Lưu ý: Nhà nước chỉ đền bù cho diện tích đất trong hạn mức cấp đất nông nghiệp do địa phương xác định. Phần đất vượt quá hạn mức này có thể nhận được chi phí đầu tư thay vì tiền đền bù.

Bảng Giá Đền Bù Đất Nông Nghiệp 2023 Ở Hà Nội, TP.HCM

Bảng giá đền bù đất nông nghiệp tại mỗi địa phương sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào đặc thù kinh tế, xã hội và địa lý của khu vực đó. Tuy nhiên, hầu hết các tỉnh thành thường dựa vào Luật Đất đai sửa đổi 2013 để xây dựng khung giá đền bù. Chỉ có số ít tỉnh áp dụng bảng giá cao hơn so với mức chung, và họ thường thông báo thay đổi, bổ sung tiền đền bù theo biến động của thị trường bất động sản địa phương.

Người dân có thể yêu cầu bảng giá đền bù đất nông nghiệp tại văn phòng địa chính địa phương. Đôi khi, bên giải tỏa hoặc chính quyền địa phương cũng có thể cung cấp bảng giá này cho chủ đất tham khảo trong quá trình đền bù.

Bảng giá đền bù đất nông nghiệp tại Hà Nội: (Trích dẫn Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019)

Loại đất

Giá đền bù (ĐVT: đ/m2)

Mức đền bù tối đa

Đất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước hoặc cây hàng năm

50.000

Không vượt quá 250.000.000đ/chủ sử dụng đất

Đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản hoặc trồng cây lâu năm

35.000

Không vượt quá 250.000.000đ/chủ sử dụng đất

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị thu hồi dưới 1ha

25.000

Không vượt quá 500.000.000đ/chủ sử dụng đất

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị thu hồi trên 1ha

7.500

Không vượt quá 500.000.000đ/chủ sử dụng đất

Bảng giá đền bù đất nông nghiệp tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Trích dẫn Căn cứ khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND của TPHCM)

Loại đất

Giá đền bù (ĐVT: đ/m2)

Đất nông nghiệp chuyên canh cây hàng năm hoặc lâu năm

40.000 – 50.000

Đất nuôi trồng thủy hải sản chuyên canh

50.000

Đất nuôi trồng thủy sản bán chuyên canh

30.000

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất bị thu hồi trên 1ha

7.500

Đất làm muối

11.400

Đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ

25.000

Các trường hợp được nhận đền bù đất nông nghiệp theo quy định

Theo Luật Đất đai năm 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định như sau:

Đối với hộ gia đình, cá nhân:

 • Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài:

 • Thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam
 • Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với mà chưa được cấp

Nguyên tắc bồi thường:

 • Người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường
 • Bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Các khoản hỗ trợ ngoài tiền đền bù đất nông nghiệp

Căn cứ vào các quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản liên quan, sau khi chủ đất đã nhận được tiền đền bù theo giá đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi, vẫn có thể được xem xét và nhận thêm một số khoản hỗ trợ khác gọi là chi phí ổn định cuộc sống và chi phí đào tạo, đổi nghề, tìm việc làm cho người dân.

Chi phí ổn định cuộc sống và sản xuất của người dân được hỗ trợ trong trường hợp chủ đất chỉ có thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên phần đất bị thu hồi. Khoản hỗ trợ này giúp bà con nhanh chóng tiếp tục sản xuất nông nghiệp trên phần đất nông nghiệp mới được đền bù. Mức hỗ trợ cụ thể được xác định dựa trên thu nhập bình quân của bà con trong 3 năm gần nhất, không vượt quá 30% thu nhập sau thuế hàng năm.

Ngoài tiền hỗ trợ, bà con cũng có thể nhận được hỗ trợ bằng hiện vật như giống cây trồng, vật nuôi, dịch vụ bảo vệ thực vật, cũng như các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm và nghiệp vụ chăn nuôi.

Khoản hỗ trợ chi phí đào tạo, đổi nghề và tìm việc làm được áp dụng khi người dân không có điều kiện tiếp tục sản xuất nông nghiệp sau khi đất của họ bị thu hồi. UBND địa phương sẽ quyết định mức hỗ trợ cụ thể dựa trên hoàn cảnh cụ thể của người dân.

Ngoài những hỗ trợ trên, địa phương có thể xem xét hỗ trợ thêm cho những người không đủ điều kiện để nhận đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương, nhằm đảm bảo sự công bằng đối với những người chịu ảnh hưởng từ việc thu hồi đất.

Không có sổ đỏ có được áp dụng Luật Đền Bù Đất Nông Nghiệp 2023 Không?

Theo quy định, những trường hợp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là Sổ đỏ, sẽ không được đền bù theo giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ, tức là không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn được xem xét đền bù dựa trên quy định tại Khoản 2, Điều 77 của Luật Đất đai 2013. Đó là các mảnh đất đáp ứng điều kiện:

 • Mảnh đất là đất nông nghiệp đã được khai thác, canh tác từ trước ngày 1/7/2004
 • Người đang sử dụng đất phải chứng minh được họ đã sản xuất, canh tác nông nghiệp ổn định trên mảnh đất đó trong một khoảng thời gian dài.

Các trường hợp này đỏ cũng chỉ được bồi thường đúng với diện tích đất thực tế đang sử dụng phục vụ nông nghiệp (phải có xác nhận của địa phương). Diện tích đất được đền bù cũng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp mà địa phương đã thông qua từ trước.

gia-den-bu-dat-nong-nghiep-2.jpg Có một số trường hợp ngoại lệ không có sổ đỏ vẫn được bồi thường theo quy định 

Đã có trường hợp người dân cảm thấy giá đền bù đất nông nghiệp 50 năm, giá đền bù đất trồng lúa hoặc giá đền bù đất làm đường tại địa phương chưa được thỏa đáng. Khi đó, chủ đất có thể khiếu nại quyết định bồi thường của UBND theo Khoản 1, Điều 7, Luật Khiếu nại 2011.

Theo đó, người dân nếu có bằng chứng chứng minh quyết định hành vi hành chính là xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân thì có thể khiếu nại đến người ra quyết định hành chính hoặc cơ quan của người này. Trong trường hợp muốn khởi kiện thì thực hiện tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Khi khiếu nại lần đầu, người dân cần chú ý chuẩn bị đơn khiếu nại theo yêu cầu tại Khoản 2, Điều 8 của Luật Khiếu nại năm 2011. Thời gian khiếu nại khoảng 90 ngày.

Sau khi nhận được quyết định giải quyết lần đầu của cơ quan có thẩm quyền, công dân có thể khiếu nại lần 2 đến Thủ trưởng cấp trên của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 1 hoặc khởi kiện vụ án hành chính. Nếu khiếu nại lần 2 vẫn chưa được giải quyết thì người dân vẫn có quyền tiếp tục khởi kiện hành chính tại Tòa án lần 3.

Trên đây Rever đã mang đến cho bạn những thông tin cần biết liên quan đến giá đền bù đất nông nghiệp. Hy vọng những căn cứ pháp luật này giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi Nhà nước có phương án thu hồi đất. Nếu bạn cần được giải đáp sát nhất với trường hợp của mình, hãy tham khảo thêm tư vấn từ cán bộ địa chính tại địa phương.

Bài viết cùng chủ đề

Những điều cần biết khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nền thổ cư
Những điều cần biết khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nền thổ cư

Trong thời gian qua, thông tin chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất nền thổ cư đang được nhiều người quan tâm, chú ý. Vậy thủ tục thực hiện quy định này ra sao?

Hướng Dẫn
25/12/2018
Những lưu ý để tránh rủi ro khi mua đất thuộc diện quy hoạch
Những lưu ý để tránh rủi ro khi mua đất thuộc diện quy hoạch

Mua phải những mảnh đất nằm trong quy hoạch do không tìm hiểu kĩ có nhiều rủi ro. Nhưng không phải mua khu đất nào thuộc quy hoạch thì người mua đều bất lợi.

Cách tính giá đền bù đất làm đường theo quy định năm 2023
Cách tính giá đền bù đất làm đường theo quy định năm 2023

Thu hồi đất để làm đường là một trong những trường hợp thu hồi đất phổ biến nhất hiện nay. Theo quy định của pháp luật, người dân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường theo giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Vậy cách tính giá đền bù đất làm đường như thế nào? Bài viết dưới đây của Rever sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về vấn đề này.

Hướng Dẫn
09/12/2023
Cách tính giá thuê đất nông nghiệp 50 năm trả một lần và hàng năm
Cách tính giá thuê đất nông nghiệp 50 năm trả một lần và hàng năm

Để thúc đẩy người dân, đặc biệt là nông dân mở rộng sản xuất và đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thuê đất tiến hành sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn băn khoăn và chưa hiểu rõ về cách tính phí thuê đất trong thời gian 50 năm, bao gồm việc trả một lần và trả hàng năm. Vậy làm thế nào để tính giá thuê đất nông nghiệp 50 năm trả một lần và hàng năm?

Hướng Dẫn
12/12/2023
Chi Phí Xây Nhà 2 Tầng Năm 2023: Bảng phí xây nhà ở nông thôn
Chi Phí Xây Nhà 2 Tầng Năm 2023: Bảng phí xây nhà ở nông thôn

Chi phí xây nhà 2 tầng trong thực tế có thể thay đổi tùy theo các yêu cầu đặc biệt của gia chủ, vị trí cụ thể của công trình, điều kiện thực hiện thi công, thời điểm xây dựng, và cả phong cách thiết kế. Hiểu được điều đó, Rever mang đến cho bạn bảng phí xây nhà ở nông thôn 2023 để bạn có kế hoạch ngân sách hoàn hảo cho tổ ấm của mình.

Hướng Dẫn
17/11/2023
Bảng giá đền bù nhà ở tại Hà Nội
Bảng giá đền bù nhà ở tại Hà Nội

Giá đền bù nhà ở Hà Nội năm 2023 bao nhiêu là vấn đề nan giải đối với nhiều người dân trong khu vực, nếu không có kiến thức chuẩn xác rất dễ mất quyền lợi hoặc xảy ra tranh chấp. Thực tế, trong bộ Luật đất đai có đầy đủ các điều khoản về mức giá bồi thường cho đất ở, nhà ở khi tiến hành công tác thu hồi. Nhằm giúp bạn có thông tin chính xác hơn, Rever sẽ tổng hợp các thông tin chi tiết về giá đền bù nhà ở, đất, thời hạn bồi thường khi thu hồi đất tại khu vực Hà Nội.

Hướng Dẫn
08/12/2023
Các loại đất nông nghiệp: Phân biệt, ký hiệu và mục đích sử dụng
Các loại đất nông nghiệp: Phân biệt, ký hiệu và mục đích sử dụng

Việt Nam là quốc gia phát triển chủ yếu nhờ nông nghiệp nên diện tích đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn nhất. Các loại đất nông nghiệp được phân chia thành nhiều nhóm, được sử dụng cho mục đích riêng biệt. Vậy có đất cả bao nhiêu loại đất nông nghiệp, loại nào không có khả năng chuyển sang đất thổ cư? Rever sẽ tổng hợp thông tin mới nhất để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Hướng Dẫn
10/12/2023
Những điều cần biết về thủ tục mua đất nông nghiệp
Những điều cần biết về thủ tục mua đất nông nghiệp

Khi mua đất nông nghiệp, bạn cần biết những điều vì về thủ tục thực hiện giao dịch? Hãy cùng xem qua bài viết dưới đây để biết thêm!

Hướng Dẫn
03/01/2019
Đất nông nghiệp lên thổ cư: Phí chuyển đổi, Điều kiện theo quy định mới nhất
Đất nông nghiệp lên thổ cư: Phí chuyển đổi, Điều kiện theo quy định mới nhất

Đất nông nghiệp và đất thổ cư là hai loại đất có mục đích sử dụng khác nhau. Chính vì vậy khi người sử dụng có nhu cầu chuyển đất nông nghiệp lên thổ cư cần chú ý đáp ứng các điều kiện và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tham khảo bài viết dưới đây của Rever để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Hướng Dẫn
10/12/2023
10 rủi ro khiến bạn "trắng tay" khi đầu tư bất động sản vùng ven không rõ pháp lý
10 rủi ro khiến bạn "trắng tay" khi đầu tư bất động sản vùng ven không rõ pháp lý

Pháp lý dự án bất động sản vùng ven luôn là mối quan tâm hàng đầu của người mua để tránh phiền phức, đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng sinh lời.

Đầu tư
08/06/2021
Đất ONT là gì? Mục đích sử dụng ra sao? Có nên mua không?
Đất ONT là gì? Mục đích sử dụng ra sao? Có nên mua không?

Trên sổ đỏ hoặc bản đồ địa chính, không khó để bạn bắt gặp các ký hiệu viết tắt cho các loại đất khác nhau, nhằm mục đích phân biệt từng loại đất. Trong số các ký hiệu đó, "Đất ONT" là một loại đất đặc biệt với những đặc điểm và quy định sử dụng riêng. Vậy đất ONT là gì, mục đích sử dụng ra sao, có nên mua loại đất này không?

Thị trường
10/11/2023
Đền bù nhà ở: Cách xác định giá theo quy định nhà nước mới nhất 2023
Đền bù nhà ở: Cách xác định giá theo quy định nhà nước mới nhất 2023

Đền bù nhà ở là một trong những quyền lợi chính đáng của người dân khi nhà nước thu hồi đất. Mức giá đền bù được quy định bởi pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và tránh tình trạng khiếu kiện, tranh chấp. Trong bài viết này, Rever sẽ giới thiệu chi tiết về cách xác định giá đền bù nhà ở theo quy định nhà nước mới nhất 2023.

Hướng Dẫn
07/12/2023
Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm Quyết định số 02/02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND thành phố.

Thị trường
06/04/2021
Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư
Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hướng Dẫn
04/05/2021
Hướng dẫn thủ tục mua bán đất nông nghiệp
Hướng dẫn thủ tục mua bán đất nông nghiệp

Thủ tục mua bán đất nông nghiệp được thực hiện như thế nào để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của hai bên?

Hướng Dẫn
04/01/2019
Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND thành phố.

Thị trường
02/04/2021