Bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024

Thị TrườngQuận Tân Phú

04/08/2021

Nội dung bài viết

  Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận Tân Phú giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

  Xem Ngay Danh sách nhà đất Quận Tân Phú giá tốt trên Rever!

  (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

  STT

  Tên đường

  Đoạn đường

  Giá

   

  1

  Âu Cơ

  Trọn đường

  15.000

   

  2

  Bác Ái

  Tân Sinh đến Phan Đình Phùng

  9.400

   

  3

  Bình Long

  Trọn đường

  9.600

   

  4

  Bùi Cẩm Hổ

  Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa

  9.700

   

  5

  Bùi Xuân Phái

  Lê Trọng Tấn đến cuối đường

  5.000

   

  6

  Cầu Xéo

  Trọn đường

  10.400

   

  7

  Cách Mạng

  Lũy Bán Bích đến Tân Sinh

  10.800

   

  8

  Cao Văn Ngọc

  Khuông Việt

  5.400

   

  9

  Chân Lý

  Độc Lập đến Nguyễn Trường Tộ

  9.400 

   

  10

  Chế Lan Viên

  Trường Chinh đến cuối đường

  9.600

   

  11

  Chu Thiên

  Nguyễn Mỹ Ca đến Tô Hiệu

  9.400

   

  12

  Chu Văn An

  Nguyễn Xuân Khoát đến cuối đường

  9.400

   

  13

  Cộng Hòa 3

  Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Huyên

  8.600

   

  14

  Dân Chủ

  Phan Đình Phùng đến Nguyễn Xuân Khoát

  9.400

   

  15

  Dân Tộc

  Trọn đường

  10.800

   

  16

  Dương Khuê

  Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu

  10.200

   

  17

  Dương Đức Hiền

  Lê Trọng Tấn đến Chế Lan Viên

  9.600

   

  18

  Dương Thiệu Tước

  Lý Tuệ đến Tân Kỳ Tân Quý

  6.400

   

  19

  Dương Văn Dương

  Tân Kỳ Tân Quý đến Đỗ Thừa Luông

  10.000

   

  20

  Diệp Minh Châu

  Tân Sơn Nhì đến Trương Vĩnh Ký

  10.800

   

  21

  Đàm Thận Huy

  Trọn đường

  9.400

   

  22

  Đặng Thế Phong

  Âu Cơ đến Trần Tuấn

  7.600

   

  23

  Đinh Liệt

  Trọn đường

  9.700

   

  24

  Đoàn Hồng Phước

  Trịnh Đình Trọng đến Huỳnh Thiện Lộc

  4.800

   

  25

  Đoàn Giỏi

  Trọn đường

  7.000

   

  26

  Đoàn Kết

  Nguyễn Xuân Khoát đến Tự Do 1

  9.400

   

  27

  Đỗ Bí

  Trọn đường

  9.400

   

  28

  Đỗ Công Tường

  Trọn đường

  7.200

   

  29

  Đô Đốc Chấn

  Trọn đường

  6.200

   

  30

  Đô Đốc Lộc

  Trọn đường

  7.800

   

  31

  Đô Đốc Long

  Trọn đường

  7.200

   

  32

  Đô Đốc Thủ

  Trọn đường

  6.400

   

  33

  Đỗ Đức Dục

  Trọn đường

  10.000

   

  34

  Đỗ Thị Tâm

  Trọn đường

  7.2000

   

  35

  Đỗ Thừa Luông

  Trọn đường

  10.400

   

  36

  Đỗ Thừa Tự

  Trọn đường

  9.00

   

  37

  Đỗ Nhuận

  Lê Trọng Tấn đến cuối hẻm ố 01 Sơn Kỳ

  Cuối hẻm ố 01 Sơn Kỳ đến Tân Kỳ Tân Quý

  8.600

  5.200

   

  38

  Độc Lập

  Trọn đường

  12.000

   

  39

  Đường C1

  Đường C8 đến đường C2

  4.800

   

  40

  Đường C4

  Đường C5 đến đường C7

  5.200

   

  41

  Đường C4A

  Đường S11 đến đường C1

  5.200

   

  42

  Đường C5

  Đường C8 đến đường C2

  4.800

   

  43

  Đường C6

  Đường C5đến đường C7

  5.000

   

  44

  Đường C6A

  Đường S11 đến đường C1

  5.000

   

  45

  Đường C8

  Đường C7 đến đường S11

  5.200

   

  46

  Đường CC1

  Đường CN1 đến đường CC2

  6.200

   

  47

  Đường CC2

  Đường DC9 đến đường CN1

  6.000

   

  48

  Đường CC3

  Đường CC4 đến đường CC2

  6.200

   

  49

  Đường CC4

  Đường CC5 đến đường CN1

  5.800

   

  50

  Đường CC5

  Đường CN1 đến đường  CC2

  6.200

   

  51

  Đường CN1

  Đường Kênh 19/5 đến Lê Trọng Tấn

  11.000

   

  52

  Đường CN6

  Đường CN1 đến đường CN11

  9.600

   

  53

  Đường CN11

  Đường CN11 đến Tây Thạnh

  8.800

   

  54

  Đường D9

  Tây Thạnh đến Chế Lan Viên

  7.000

   

  55

  Đường D14A

  Đường D13 đến đường D15

  6.800

   

  56

  Đường DC1

  Đường CN1 đến cuối đường

  7.000

   

  57

  Đường DC11

  Đường CN1 đến cuối đường

  7.000

   

  58

  Đường D10

  Đường D9 đến cuối đường

  4.800

   

  59

  Đường D11

  Đường D10 đến cuối đường

  4.800

   

  60

  Đường D12

  Đường D13 đến Đường D15

  4.800

   

  61

  Đường D13

  Tây Thạnh đến cuối đường

  4.800

   

  62

  Đường D14B

  Đường D13 đến đường D15

  4.800

   

  63

  Đường D15

  Đường D10 đến cuối đường

  4.800

   

  64

  Đường D16

  Đường D9 đến cuối đường

  4.800

   

  65

  Đường DC3

  Đường CN 6 đến cuối đường

  7.400

   

  66

  Đường DC4

  Đường DC9 đến đường CN11

  7.400

   

  67

  Đường DC5

  Đường CN 6 đến cuối đường

  7.400

   

  68

  Đường DC7

  Đường CN 6 đến cuối đường

  7.400

   

  69

  Đường DC9

  Đường CN 1 đến cuối đường

  7.400

   

  70

  Đường Kênh 19/5

  Bình Long đến Lê Trọng Tấn

  Lê Trọng Tấn đến Kênh Tham Lương

  8.400

  8.400

   

  71

  Đường 30/4

  Trọn đường

  9.400

   

  72

  Đường Bờ Bao Tân Thắng

  Bình Long đến đường 30/4

  9.400

   

  73

  Đường Cây Keo

  Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu

  10.800

   

  74

  Đường S5

  Đường S2 đến đường 30/4

  4.800

   

  75

  Đường S1

  Đường Kênh 19/5 đến cuối đường

  6.600

   

  76

  Đường S11

  Đường Kênh 19/5 đến Tây Thạnh

  4.800

   

  77

  Đường S3

  Đường Kênh 19/5 đến đường S2

  4.800

   

  78

  Đường S7

  Đường S2 đến đường Kênh 19/5

  4.800

   

  79

  Đường S9

  Ed đến đường Kênh 19/5

  4.800

   

  80

  Đường S2 (P.Tây Thạnh)

  Đường S11 đến cuối đường

  4.800

   

  81

  Đường C2 (P.Tây Thạnh)

  Đường S11 đến Lưu Chí Hiếu

  6.600

   

  82

  Đường S4 (P.Tây Thạnh)

  Đường S1 đến Đường S11

  6.600

   

  83

  Đường T3 (P.Tây Thạnh)

  Đường T2 đến đường Kênh 19/5

  4.800

   

  84

  Đường T5 (P.Tây Thạnh)

  Đường T4A đến đường Kênh 19/5

  4.800

   

  85

  Đường số 1

  Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố

  8.000

   

  86

  Đường số 2

  Phan Đình Phùng đến Nguyễn Văn Tố

  8.000

   

  87

  Đường Kênh Nước Đen

  Trọn đường

  6.600

   

  88

  Đường Kênh Tân Hóa

  Trọn đường

  7.200

   

  89

  Đường Số 18 (Phường Tân Quý)

  Trọn đường

  5.600

   

  90

  Đường Số 27 (Phường Sơn Kỳ)

  Trọn đường

  7.200

   

  91

  Đường T1

  Đường Kênh 19/5 đến cuối đường

  4.800

   

  92

  Đường T4A

  Đường T3 đến đường T5

  4.800

   

  93

  Đường T4B

  Đường T3 đến đường T5

  4.800

   

  94

  Đường T6

  Lê Trọng Tấn đến đường Kênh 19/5 đến cuối đường

  6.600

   

  95

  Gò Dầu

  Trọn đường

  12.000

   

  96

  Hàn Mặc Tử

  Thống Nhất đến Nguyễn Trường Tộ

  9.400

   

  97

  Hiền Vương

  Văn Cao đến Phan Văn Năm

  Phan Văn Năm đến cuối đường

  10.800

  7.200

   

  98

  Hồ Đắc Di

  Trọn đường

  9.400

   

  99

  Hồ Ngọc Cẩn

  Trần Hưng Đạo đến Thống Nhất

  9.400

   

  100

  Hoa Bằng

  Nguyễn Cửu Đàm đến cuối đường

  9.400

   

  101

  Hòa Bình

  Khuông Việt đến Lũy Bán Bích

  Lũy Bán Bích đến ngã tư Xã

  16.800

  12.000

   

  102

  Hoàng Ngọc Phách

  Nguyễn Sơn đến Lê Thúc Hoạch

   10.100

   

  103

  Hoàng Thiều Hoa

  Thạch Lam đến Hòa Bình

   10.200

   

  104

  Hoàng Văn Hòe

  Trọn đường

  7.200

   

  105

  Hoàng Xuân Hoành

  Lũy Bán Bích đến cuối đường

  7.800

   

  106

  Hoàng Xuân Nhị

  Âu cơ đến Khuông Việt

  10.800

   

  107

  Huỳnh Văn Chính

  Khuông Việt đến chung cư Nhiêu Lộc

  10.800

   

  108

  Huỳnh Văn Một

  Lũy Bán Bích đến Tô Hiệu

  9.400

   

  109

  Huỳnh Văn Gấm

  Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di

   5.000

   

  110

  Huỳnh Thiện Lộc

  Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa

   9.600

   

  111

  Ích Thiện

  Phố Chợ đến Nguyễn Trường Tộ

  9.400

   

  112

  Khuông Việt

  Âu cơ đến Hòa Bình

  10.800

   

  113

  Lê Cao Lãng

  Trọn đường

  9.300

   

  114

  Lê Cảnh Tuân

  Trọn đường

  9.400

   

  115

  Lê Khôi

  Trọn đường

  10.000

   

  116

  Lê Lâm

  Trọn đường

  10.000

   

  117

  Lê Lăng

  Trọn đường

  9.400

   

  118

  Lê Liễu

  Trọn đường

  8.700

   

  119

  Lê Lư

  Trọn đường

  10.000

   

  120

  Lê Lộ

  Trọn đường

  10.000

   

  121

  Lê Đại

  Trọn đường

  9.400

   

  122

  Lê Ngã

  Trọn đường

  10.800

   

  123

  Lê Niệm

  Trọn đường

  10.000

   

  124

  Lê Đình Thám

  Trọn đường

  8.200

   

  125

  Lê Đình Thụ

  Vườn Lài đến đường số 1

   6.600

   

  126

  Lê Quang Triểu

  Trọn đường

  10.000

   

  127

  Lê Quốc Trinh

  Trọn đường

   9.000

   

  128

  Lê Sao

  Trọn đường

   9.100

   

  129

  Lê Sát

  Trọn đường

  9.500

   

  130

  Lê Quát

  Lũy Bán Bích đến kênh Tân Hóa

   7.800

   

  131

  Lê Thận

  Lương Trúc Đàm đến Chu Thiên

  7.400

   

  132

  Lê Thiệt

  Trọn đường

  10.000

   

  133

  Lê Thúc Hoạch

  Trọn đường

   12.000

   

  134

  Lê Trọng Tấn

  Trọn đường

   10.000

   

  135

   Lê Văn Phan

  Trọn đường

  10.000

   

  136

  Lê Vĩnh Hòa

  Trọn đường

  8.500

   

  137

  Lương Minh Nguyệt

  Trọn đường

  10.800

   

  138

  Lương Đắc Bằng

  Trọn đường

  9.400

   

  139

  Lương Thế Vinh

  Trọn đường

  10.800

   

  140

  Lương Trúc Đàm

  Trọn đường

  10.800

   

  141

  Lưu Chí Hiếu

  Chế Lan Viên đến đường C2

  Đường C2 đến Kênh 19/5

   7.000

  5.000

   

  142

  Lũy Bán Bích

  Trọn đường

  15.600

   

  143

  Lý Thái Tông

  Trọn đường

  10.200

   

  144

  Lý Thánh Tông

  Trọn đường

  9.400

   

  145

  Lý Tuệ

  Trọn đường

  6.400

   

  146

  Ngô Quyền

  Trọn đường

  9.400

   

  147

  Nghiêm Toản

  Lũy Bán Bích đến cuối hẻm 568 Lũy Bán Bích

  Thoại Ngọc Hầu đến cuối hẻm 48 Thoại Ngọc Hầu

   7.800

  6.000

   

  148

  Ngụy Như Kontum

  Thạch Lam đến cuối đường

   5.800

   

  149

  Nguyễn Bá Tong

  Trọn đường

  9.900

   

  150

  Nguyễn Chích

  Trọn đường

  10.000

   

  151

  Nguyễn Cửu Đàm

  Trọn đường

  10.800

   

  152

  Nguyễn Dữ

  Trọn đường

  7.200

   

  153

  Nguyễn Đỗ Cung

  Lê Trọng Tấn đến Phạm Ngọc Thảo

   5.000

   

  154

  Nguyễn Háo Vĩnh

  Gò Dầu đến cuối đường

   6.000

   

  155

  Nguyễn Hậu

  Trọn đường

  10.800

   

  156

  Nguyễn Hữu Dật

  Trọn đường

  8.600

   

  157

  Nguyễn Hữu Tiến

  Trọn đường

  7.200

   

  158

  Nguyễn Lộ Trạch

  Trọn đường

  7.200

   

  159

  Nguyễn Lý

  Trọn đường

  10.000

   

  160

  Nguyễn Minh Châu

  Âu Cơ đến hẻm 25 Nguyễn Minh Châu

  10.200

   

  161

  Nguyễn Mỹ Ca

  Đường Cây Keo đến Quách Vũ

   9.400

   

  162

  Nguyễn Nghiệm

  Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường

   6.000

   

  163

  Nguyễn Ngọc Nhựt

  Trọn đường

  8.200

   

  164

  Nguyễn Nhữ Lãm

  Nguyễn Sơn đến Phú Thọ Hòa

  10.000

   

  165

  Nguyễn Sáng

  Lê Trọng Tấn đến Nguyễn Đỗ Cung

   5.000

   

  166

  Nguyễn Sơn

  Trọn đường

  12.800

   

  167

  Nguyễn Súy

  Trọn đường

  10.400

   

  168

  Nguyễn Quang Diệu

  Nguyễn Súy đến hẻm 20 Phạm Ngọc

  5.600

   

  169

  Nguyễn Quý Anh

  Tân Kỳ Tân Quý đến hẻm 15 Cầu Xéo

   7.200

   

  170

  Nguyễn Thái Học

  Trọn đường

  10.700

   

  171

  Nguyễn Thế Truyện

  Trương Vĩnh Ký đến cuối đường

   9.400

   

  172

  Nguyễn Thiệu Lâu

  Tô Hiệu đến Lê Thận

  7.400

   

  173

  Nguyễn Trường Tộ

  Trọn đường

  11.600

   

  174

  Nguyễn Trọng Quyền

  Lũy Bán Bích đến Kênh Tân Hóa

  7.800

   

  175

  Nguyễn Văn Dưỡng

  Trọn đường

  7.200

   

  176

  Nguyễn Văn Huyên

  Trọn đường

  9.400

   

  177

  Nguyễn Văn Ngọc

  Trọn đường

  9.900

   

  178

  Nguyễn Văn Săng

  Trọn đường

  10.800

   

  179

  Nguyễn Văn Tố

  Trọn đường

  10.800

   

  180

  Nguyễn Văn Vịnh

  Hòa Bình đến Lý Thánh Tông

  6.000

   

  181

  Nguyễn Văn Yến

  Phan Anh đến Tô Hiệu

  5.200

   

  182

  Nguyễn Xuân Khoát

  Trọn đường

  10.800

   

  183

  Phạm Ngọc

  Trọn đường

  5.600

   

  184

  Phạm Ngọc Thảo

  Dương Đức Hiền đến Nguyễn Hữu Dật

  5.000

   

  185

  Phạm Vấn

  Trọn đường

  9.400

   

  186

  Phạm Văn Xảo

  Trọn đường

  10.000

   

  187

  Phạm Quý Thích

  Lê Thúc Hoạch đến Tân Hưng

  8.400

   

  188

  Phan Anh

  Trọn đường

  9.600

   

  189

  Phan Chu Trinh

  Trọn đường

  9.400

   

  190

  Phan Đình Phùng

  Trọn đường

  10.800

   

  191

  Phan Văn Năm

  Trọn đường

  9.400

   

  192

  Phố Chợ

  Trọn đường

  9.400

   

  193

  Phùng Chí Kiên

  Trọn đường

  7.200

   

  194

  Phú Thọ Hòa

  Trọn đường

  12.000

   

  195

  Quách Đình Bảo

  Trọn đường

  10.000

   

  196

  Quách Vũ

  Trọn đường

  10.200

   

  197

  Quách Hữu Nghiêm

  Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường

  8.400

   

  198

  Sơn Kỳ

  Trọn đường

  9.400

   

  199

  Tân Hương

  Trọn đường

  10.800

   

  200

  Tân Kỳ Tân Quý

  Trọn đường

  10.000

   

  201

  Tân Quý

  Trọn đường

  8.400

   

  202

  Tân Sơn Nhì

  Trọn đường

  12.800

   

  203

  Tân Thành

  Trọn đường

  12.000

   

  204

  Tây Sơn

  Trọn đường

  7.200

   

  205

  Tây Thạnh

  Trọn đường

  9.600

   

  206

  Thẩm Mỹ

  Trọn đường

  9.400

   

  207

  Thạch Lam

  Trọn đường

  11.600

   

  208

  Thành Công

  Trọn đường

  116.00

   

  209

  Thoại Ngọc Hầu

  Âu Cơ đến Lũy Bán Bích

  Lũy Bán Bích đến Phan Anh

  12.000

  9.600

   

  210

  Thống Nhất

  Trọn đường

  12.000

   

  211

  Tô Hiệu

  Trọn đường

  10.800

   

  212

  Tự Do 1

  Trọn đường

  9.400

   

  213

  Tự Quyết

  Trương Vĩnh Ký đến cuối đường

  9.400

   

  214

  Trần Hưng Đạo

  Trọn đường

  13.200

   

  215

  Trần Quang Cơ

  Trọn đường

  10.000

   

  216

  Trần Quang Quá

  Tô Hiệu đến Nguyễn Mỹ Ca

  7.400

   

  217

  Trần Tấn

  Trọn đường

  9.600

   

  218

  Trần Thủ Độ

  Văn Cao đến Phan Văn Năm

  10.000

   

  219

  Trần Văn Cẩn

  Lũy Bán Bích đến cuối đường

  7.800

   

  220

  Trần Văn Giáp

  Lê Quang Chiểu đến  Hẻm Thạch Lam

  8.500

   

  221

  Trần Văn Ơn

  Trọn đường

  9.400

   

  222

  Trịnh Lỗi

  Trọn đường

  8.500

   

  223

  Trịnh Đình Thảo

  Trọn đường

  9.600

   

  224

  Trịnh Đình Trọng

  Trọn đường

  9.600

   

  225

  Trương Vĩnh Ký

  Trọn đường

  12.000

   

  226

  Trương Vân Lĩnh

  Trương Vĩnh Ký đến Dân Tộc

  8.600

   

  227

  Trường Chinh

  Trọn đường

  15.600

   

  228

  Văn Cao

  Trọn đường

  10.000

   

  229

  Vạn Hạnh

  Trọn đường

  9.400

   

  230

  Võ Công Tồn

  Tân Hương đến hẻm 211 Tân Quý

  5.400

   

  231

  Võ Hoành

  Trọn đường

  8.500

   

  232

  Võ Văn Dũng

  Trọn đường

  10.000

   

  233

  Vườn Lài

  Trọn đường

  13.200

   

  234

  Vũ Trọng Phụng

  Trọn đường

  9.300

   

  235

  Yên Đỗ

  Trọn đường

  9.400

   

  236

  Ỷ Lan

  Trọn đường

  9.900

   

  237

  Đường A khu ADC

  Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường

  7.800

   

  238

  Đường B khu ADC

  Thoại Ngọc Hầu đến cuối đường

  7.800

   

  239

  Đường Số 41

  Vườn Lài đến kênh Nước Đen

  8.000

   

  240

  Đường B1

  Đường B4 đến Tây Thạnh (Chưa Thông)

  8.400

   

  241

  Đường B2

  Đường B1 đến hẻm 229 Tây Thạnh

  8.400

   

  242

  Đường B3

  Tây Thạnh đến cuối đường

  8.400

   

  243

  Đường B4

  Đường B1 đến cuối đường

  8.4008.400

   

  244

  Đường T8

  Đường T3 đến cuối đường

   

   

  Bạn đang theo dõi bài viết Bảng giá đất Quận Tân phú giai đoạn 2020 - 2024. Bên cạnh đó, bạn có thể tải tài liệu dưới đây để cập nhật danh sách nhà đất giá tốt đang giao dịch trên Rever:

  Danh sách nhà đất tại Rever

  Có thể bạn quan tâm:

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận