Bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024

Thị TrườngHuyện Bình Chánh

04/06/2021

Nội dung bài viết

  Rever gửi đến bạn bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm Quyết định số 02/2020/02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

  Xem Ngay Danh sách nhà đất Huyện Bình Chánh giá tốt trên Rever!

   
  (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

  STT

  Tên đường

  Đoạn đường

  Giá

   

  1

  An Hạ

  Trần Văn Giàu đến Nguyễn Văn Bứa

  1.500

   

  2

  An Phú Tây - Hưng Long

  Quốc lộ 1 đến Cầu Rạch Gia

  Cầu Rạch Gia đến Đoàn Nguyễn Tuấn

  1.500

  1.500

   

  3

  Bà Cả

  Quốc lộ 50 đến đường liên ấp 4,5

  1.500

   

  4

  Bà Thao

  Nguyễn Cửu Phú đến xã Tân Nhựt

  1.500

   

  5

  Bầu Gốc

  Dương Đình Cúc đến Hưng Nhơn

  1.500

   

  6

  Bến Lội (liên ấp 1,2,3)

  Võ Văn Vân đến ranh Quận Bình Tân

  1.500

   

  7

  Bình Hưng

  Quốc Lộ 50 đến Nguyễn Văn Linh

  Nguyễn Văn Linh đến Đồn Ông Vĩnh

  1.500

   

  8

  Bình Minh

  Trần Văn Giàu đến Thích Thiện Hòa

  1.500

   

  9

  Bình Trường

  Trọn đường

  1.500

   

  10

  Bờ Huệ

  Quốc lộ 1 đến đường nông thôn ấp 2

  1.500

   

  11

  Bông Văn Dĩa

  Nguyễn Cửu Phú đến Sài Gòn - Trung Lương

  Sài Gòn - Trung Lương đến ranh Tân Nhựt

  1.500

   

  12

  Bùi Thanh Khiết

  Quốc lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí

  1.500

   

  13

  Bùi Văn Sự

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hưng long - Quy Đức

  1.500

   

  14

  Các đường đá đỏ, đá xanh, ximang còn lại trong huyện

  Bề rộng mặt đường dưới 2m

  Bề rộng mặt đường từ 2m trở lên

  1.500

  1.500

   

  15

  Các đường nông thôn còn lại trong huyện

  Bề rộng mặt đường dưới 2m

  Bề rộng mặt đường từ 2m trở lên

  1.500

  1.500

   

  16

  Cái Trung

  Hưng Nhơn đến Trần Đại Nghĩa

  1.500

   

  17

  Cây Bàng

  Hưng Nhơn đến Trần Đại Nghĩa

  1.500

   

  18

  Cây Cám (Vĩnh Lộc B)

  Liên ấp 1,2,3 đến ranh Bình Tân

  1.500

   

  19

  Phạm Hùng

  Ranh Quận 8 đến Nguyễn Văn Linh

  Nguyễn Văn Linh đến cống Đồn Ông Vĩnh

  Đồn Ông Vĩnh đến cách ranh huyện Nhà Bè 1km

  Cách ranh huyện Nhà Bè 1km đến ranh huyện Nhà Bè

  1.500

  1.500

  1.500

  1.500

   

  20

  Đa Phước

  Quốc lộ 50 đến sông Cần Giuộc

  1.500

   

  21

  Đinh Đức Thiện

  Quốc lộ 1 đến ranh xã Bình Chánh - Tân Qúy Tây

  Ranh xã Bình Chánh - Tân Qúy Tây đến ranh tỉnh Long An

  1.500

  1.500

   

  22

  Tân Qúy Tây (Đoàn Nguyễn Tuấn)

  Quốc lộ 1 đến ngã ba hương lộ 11 - Đoàn Nguyễn Tuấn

  Ngã ba hương lộ 11 - Đoàn Nguyễn Tuấn đến ranh tỉnh Long An

  1.500

  1.500

   

  23

  Đê số 2 (Tân Nhựt)

  Trương Văn Đa đến Tân Long

  1.500

   

  24

  Đường 1A  (Công nghệ mới)

  Võ Văn Vân đến Bến Lội

  1.500

   

  25

  Đướng số 6A

  Vĩnh Lộc đến Võ Văn Vân

  1.500

   

  26

  Đường 11A, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường số 16 đến đường số 14

  10.200

   

  27

  Đường 13A, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường số 18 đến đường số 20

  10.200

   

  28

  Đường 18B

  Chợ Bình Chánh đến Đinh Đức Thiện

  2.800

   

  29

  Đường Ấp 2 (An Phú Tây)

  Nguyễn Văn Linh đến An Phú Tây - Hưng Long

  700

   

  30

  Đường ấp 4 (Kinh A)

  Trần Văn Giàu đến Thích Thượng Hòa

  700

   

  31

  Đường đê rạch Ông Đồ

  Quốc lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí

  800

   

  32

  Dương Đình Cúc

  Quốc lộ 1 đến Cống Tân Kiên

  Cống Tân Kiên đến Nguyễn Cửu Phú

  2.300

  2.000

   

  33

  Đường Kinh T11

  Quốc lộ 1 đến rạch Cầu Gia

  700

   

  34

  Đường Kinh T14

  Đinh Đức Thiện đến cầu tân Qúy Tây

  600

   

  35

  Đường lô 2

  Kinh C đến Mai Bá Hương

  500

   

  36

  Đường liên ấp 1-2 Bình Lợi

  Cầu Bà Tỵ đến đê Sáu Oánh

  500

   

  37

  Đường liên ấp 3,4

  Tân Liêm đến Nguyễn Văn Linh

  500

   

  38

  Đường liên ấp 3,4,5

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hưng Long - Quy Đức

  600

   

  39

  Đường liên ấp 4,5

  Đa Phước đến Quốc lộ 50

  600

   

  40

  Đường liên ấp 5,6

  Quách Điêu đến Lộc Vĩnh

  Lộc Vĩnh đến Thới Hòa

  2.000

  1.400

   

  41

  Đường liên ấp 6,2

  Quách Điêu đến Kinh Trung Ương

  1.900

   

  42

  Đường số 1, khu dân cư Bình Hòa

  Đường số 2 đến đường số 24

  8.200

   

  43

  Đường số 1, khu dân cư Gia Hòa

  Quốc lộ 50 đến đường số 5

  5.400

   

  44

  Đường số 1, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 9A đến đường số 4

  10.900

   

  45

  Đường số 1A, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 1

  5.400

   

  46

  Đường số 1, khu tái định cư Tân Túc

  Nguyễn Hữu Trí đến đường số 6

  4.500

   

  47

  Đường số 1A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 1

  10.000

   

  48

  Đường số 1B, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 6 đến đường số 1C

  10.000

   

  49

  Đường số 1C, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 7 đến đường số 4A

  10.000

   

  50

  Đường số 1D, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 6D đến đường số 6A

  10.000

   

  51

  Đường số 1E, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 8A đến đường số 7

  10.000

   

  52

  Đường số 1F, khu dân cư Trung Sơn

  Trọn đường

  10.000

   

  53

  Đường số 2, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 1 đến đường số 21

  5.800

   

  54

  Đường số 2, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 1A đến đường số 5

  5.900

   

  55

  Đường số 2, khu dân cư Trung Sơn

  Đường 9A đến đường số 4

  10.600

   

  56

  Đường số 2, khu tái định cư Tân Túc

  Đường số 5 đến cuối đường

  4.500

   

  57

  Đường số 2A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 2

  10.000

   

  58

  Đường số 2B, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 2

  9.200

   

  59

  Đường số 3, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 8 đến đường số 4

  5.700

   

  60

  Đường số 3, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 2 đến đường số 12

  3.300

   

  61

  Đường số 3, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 4 đến đường số 12

  13.300

   

  62

  Đường số 3A, khu tái định cư Tân Túc

  Nguyễn Hữu Trí đến đường số 2

  3.9003

   

  63

  Đường số 3A, khu dân cư  Gia Hòa

  Đường số 12 đến đường số 8

  3.300

   

  64

  Đường số 4, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 1 đến đường số 7

  5.800

   

  65

  Đường số 4, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 3 đến đường số 5

  3.300

   

  66

  Đường số 4, khu dân cư Trung Sơn

  Trọn đường

  13.500

   

  67

  Đường số 4, khu tái định cư Tân Túc

  Đường số 5 đến cuối đường

  3.600

   

  68

  Đường số 4A, khu dân cư Trung Sơn

  Đưởng số 3 đến đường 1B

  12.600

   

  69

  Đường 4B Đa Phước

  Trọn đường

  600

   

  70

  Đường số 5, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 8 đến đường số 4

  700

   

  71

  Đường số 5, khu dân cư Gia Hòa

  Trọn đường

  3.600

   

  72

  Đường số 5, khu dân cư Him Lam 6B

  Đường số 6 đến Phạm Hùng

  11.700

   

  73

  Đường số 5, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 7 đến đường 1B

  11.100

   

  74

  Đường số 5, khu tái định cư Tân Túc 

  Đường số 4 đến cuối đường

  3.600

   

  75

  Đường số 5A, B, C, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 6 đến đường số 4

  5.800

   

  76

  Đường số 5A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 6 đến đường số 4

  9.200

   

  77

  Đường số 5B, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 8C đến đường số 8

  9.200

   

  78

  Đường số 5C, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 1E đến đường số 10A

  9.200

   

  79

  Đường số 6, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 5 đến đường số 21

  5.800

   

  80

  Đường số 6, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 1A đến đường số 5

  4.100

   

  81

  Đường số 6, khu dân cư Him Lam

  Trọn đường

  9.600

   

  82

  Đường số 6, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 9A đến đường số 1

  13.300

   

  83

  Đường số 6, khu tái định cư Tân Túc

  Đường số 3 đến đường số 1

  3.600

   

  84

  Đường số 6A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 1A đến đường số 3

  10.500

   

  85

  Đường số 6B, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 5 đến đường số 7

  10.500

   

  86

  Đường số 6C, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 5 đến đường số 7

  10.500

   

  87

  Đường số 6D, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 1A đến đường số 3

  10.500

   

  88

  Đường số 7, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 10 đến đường số 2

  6.300

   

  89

  Đường số 7, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 12 đến đường số 1C

  13.000

   

  90

  Đường số 7A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 9A đến Nguyễn Văn Linh

  9.200

   

  91

  Đường số 8, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 1 đến đường số 19

  6.300

   

  92

  Đường số 8, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 1A đến đường số 5

  3.600

   

  93

  Đường số 8, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 12 đến đường 9A

  15.600

   

  94

  Đường số 8, khu tái định cư Tân Túc

  Đường số 3 đến đường số 1

  4.500

   

  95

  Đường số 8A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 12 đến đường số 3

  10.500

   

  96

  Đường số 8B, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 1E đến đường số 1F

  10.500

   

  97

  Đường số 8C, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 7 đến đường số 5

  10.500

   

  98

  Đường số 9, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 10 đến đường số 24

  6.700

   

  99

  Đường số 9, khu dân cư Him Lam 6B

  Đường số 6 đến đường Phạm Hùng

  11.700

   

  100

  Đường số 9, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 4 đến đường số 10

  10.900

   

  101

  Đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn

  Nguyễn Văn Linh đến cầu Kênh Xáng

  16.000

   

  102

  Đường số 10, khu dân cư Bình Hưng

  Quốc lộ 50 đến ranh xã Phong Phú

  12.100

   

  103

  Đường số 10, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 3 đến đường số 1A

  3.600

   

  104

  Đường số 10, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 9A đến đường số 3

  12.800

   

  105

  Đường số 10, khu tái định cư Tân Túc

  Đường số 3 đến đường số 1

  4.500

   

  106

  Đường số 10A, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 5 đến đường số 7

  12.000

   

  107

  Đường số 10B, khu dân cư Trung Sơn

  Đường số 9A đến đường số 1

  12.000

   

  108

  Đường số 11, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 10 đến đường số 24

  6.600

   

  109

  Đường số 11, khu dân cư Him Lam 6A

  Nguyễn Văn Linh đến đường số 14

  13.800

   

  110

  Đường số 12, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 11 đến đường số 19

  5.700

   

  111

  Đường số 12, khu dân cư Gia Hòa

  Đường số 3 đến đường số 5

  4.700

   

  112

  Đường số 13, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 24 đến đường số 14

  5.800

   

  113

  Đường số 13, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường số 24 đến đường số 14

  12.100

   

  114

  Đường số 14, khu dân cư Bình Hưng

  Đường số 1 đến đường số 15

  12.000

   

  115

  Đường số 14, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường số 10 đến đường số 18

  7.100

   

  116

  Đường số 15, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 26 số đến đường số 14

  11.500

   

  117

  Đường số 15, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 21 số đến đường số 13

  5.700

   

  118

  Đường số 16, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 26 số đến đường số 14

  9.200

   

  119

  Đường số 16, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 11số đến đường số 15

  5.700

   

  120

  Đường số 17, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 22 số đến đường số 12

  12.000

   

  121

  Đường số 18, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 1 số đến đường số 19

  5.800

   

  122

  Đường số 18, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 11 số đến đường số 15

  7.200

   

  123

  Đường số 19, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 2 số đến đường số 22

  12.000

   

  124

  Đường số 20, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 13 số đến đường số 17

  7.700

   

  125

  Đường số 20, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 11 số đến đường số 15

  11.500

   

  126

  Đường số 21, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 2 số đến đường số 22

  7.100

   

  127

  Đường số 22, khu dân cư Bình Hưng

  Đường 11 số đến đường số 1

  5.800

   

  128

  Đường số 22, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 11 số đến đường số 15

  13.200

   

  129

  Đường số 24, khu dân cư Bình Hưng

  Trọn đường

  5.700

   

  130

  Đường số 24, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 11 số đến đường số 15

  11.700

   

  131

  Đường số 22, khu dân cư Him Lam 6A

  Đường 11 số đến đường số 15

  12.000

   

  132

  Đường tập đoàn 16 (Đa Phước)

  Quốc lộ 50 đến liên ấp 4.5

  700

   

  133

  Đường T12

  Đinh Đức Thiện đến liên ấp 1.3

  1.300

   

  134

  Hoàng Đạo Thúy

  Quốc lộ 1 đến ranh quận 8

  2.600

   

  135

  Hoàng Phan Thái

  Quốc lộ 1 đến đường Bình Trường

  1.400

   

  136

  Hoàng Phan Thái

  Đường Bình Trường đến ranh tỉnh Long An

  1.200

   

  137

  Hóc Hưu

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Quy Đức

  800

   

  138

  Hưng Long - Quy Đức

  Trọn đường

  1.200

   

  139

  Hưng Nhơn

  Quốc lộ 1 đến cầu Hưng Nhơn

  Cầu Hưng Nhơn đến Nguyễn Cửu Phú

  2.300

  2.000

   

  140

  Hương lộ 11

  Ngã 3 Đinh Đức Thiện - Tân Qúy Tây đến Ngã 3 Hương lộ 11 - Đoàn Nguyễn Tuấn

  1.800

   

  141

  Huỳnh Bá Chánh

  Quốc lộ 1đến sông Chợ Đệm

  2.200

   

  142

  Huỳnh Văn Trí

  Quốc lộ 1 đến Đinh Đức Thiện

  1.100

   

  143

  Khoa Đông (Lê Minh Xuân)

  Trần văn Giàu đến ranh xã Tân Nhựt

  800

   

  144

  Khuất Văn Bứt

  Xóm Hổ đến Trần Đại Nghĩa

  700

   

  145

  Kinh C

  Trọn đường

  500

   

  146

  Kinh 5

  Vường Thơm đến ranh tỉnh Long An

  500

   

  147

  Đường số 7

  Nguyễn Cửu Phú đến ranh Tân Nhựt

  800

   

  148

  Kinh T12

  Huyfnh Văn Trí đến ranh xã Tân Qúy Tây

  900

   

  149

  Kinh Liên Vùng (kinh Trung Ương)

  Vĩnh Lộc đến ranh Quận Bình Tân

  1.200

   

  150

  Lại Hùng Cường

  Vĩnh Lộc đến Võ Văn Vân

  1.700

   

  151

  Láng Le - Bàu Cò

  Trần Văn Giàu đến Thế Lữ

  2.000

   

  152

  Lê Thái Trinh (Kinh 9)

  Sài Gòn - Trung Lương đến ranh xã Tân Nhựt

  800

   

  153

  Lê Chính Đáng

  Kinh A - Lê Minh Xuân đến Mai Bá Hương

  800

   

  154

  Lê Đình Chi

  Trần Văn Giàu đến Thích Thiện Hòa

  800

   

  155

  Linh Hòa

  Quốc lộ 50 đến đường liên ấp 4,5

  1.600

   

  156

  Lương Ngang

  Tân Long đến cầu bà Tỵ

  800

   

  157

  Mai Bá Hương

  Cầu Xáng đến ngã ba Lý Mạnh

  1.500

   

  158

  Ngã Ba Chú Lường

  Trọn đường

  900

   

  159

  Nguyễn Cửu Phú

  Nguyễn Hữu Trí đến ranh Quận Bình Tân

  3.000

   

  160

  Nguyễn Đình Kiên

  Kinh C đến ranh Quận Bình Tân

  800

   

  161

  Nguyễn Hữu Trí

  Quốc lộ 1 đến Bùi Thanh Khiết

  Bùi Thanh Khiết đến ranh tỉnh Long An

  3.400

  2.400

   

  162

  Nguyễn Thị Tú

  Vĩnh Lộc đến ranh Quận Bình Tân

  4.400

   

  163

  Nguyễn Văn Bứa

  Cầu Lớn đến ranh tỉnh Long An

  1.200

   

  164

  Nguyễn Văn Linh

  Ranh Quận 7 đến Cao tốc Sài Gòn Trung Lương

  6.800

   

  165

  Nguyễn Văn Long

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hưng Long - Quý Đức

  800

   

  166

  Dân công Hỏa tuyến (nữ dân công 

  Kênh Trung Ương đến ranh huyện Hóc Môn

  2.000

   

  167

  Phạm Tấn Mười

  Quốc lộ 50 đến Đoàn Nguyễn Tuấn

  800

   

  168

  Quách Điêu

  Vĩnh Lộc đến ranh huyện Hóc Môn

  3.000

   

  169

  Nguyễn Văn Thê

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Trị Yên

  800

   

  170

  Nguyễn Văn Thời tên cũ Quy Đức (Bà Bầu)

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Hóc Hưu

  800

   

  171

  Quốc lộ 1

  Ranh Quận Bình Tân đến cầu Bình Điền

  Cầu Bình Điền đến ngã ba Quán Chuối

  Ngã ba Quán Chuối đến nhà thờ Bình Chánh

  Nhà thờ Bình Chánh đến ranh tỉnh Long An

  6.200

  4.700

  4.000

  3.700

   

  172

  Quốc lộ 50

  Ranh Quận 8 đến Nguyễn Văn Linh

  Nguyễn Văn Linh đến hết ranh xã Phong Phú

  Hết ranh xã Phong Phú đến hết ranh xã Đa Phước

  Hết ranh xã Đa Phước đến cầu Ông Thìn

  Cầu Ông Thìn đến ranh tỉnh Long An

  10.800

  7.800

  6.300

  4.500

  3.500

   

  173

  Tân Nhiễu 

  Anh Phú Tây đến kinh T11

  900

   

  174

  Tân Liên

  Quốc lộ 50 đến đường liên ấp 3,4

  2.000

   

  175

  Tân Liễu

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến Long Hưng - Quy Đức

  1.200

   

  176

  Tân Long

  Ranh tỉnh Long An đến cầu Chợ Đệm

  1.100

   

  177

  Tân Túc

  Quốc Lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí

  2.200

   

  178

  Thanh Niên

  Cầu Xáng đến ranh huyện Hóc Môn

  1.500

   

  189

  Thế Lữ

  Trọn đường

  1.200

   

  180

  Thích Thiện Hòa

  Trọn đường

  600

   

  181

  Thiên Giang

  Bùi Thanh Khiết đến Nguyễn Hữu Trí

  1.600

   

  182

  Thới Hòa

  Quách Điêu đến Vĩnh Lộc

  2.200

   

  183

  Trần Văn Giàu

  Ranh Quận Tân Bình đến Cầu Xáng

  Cầu Xáng đến ảnh tỉnh Long An

  2.600

  2.100

   

  184

  Trần Đại Nghĩa

  Quốc lộ 1 đến Cầu Kinh B

  Cầu Kinh B đến Cầu Kinh A

  Cầu Kinh A đến Mai Bá Hương

  4.700

  1.700

  1.700

   

  185

  Trần Hải Phụng

  Vĩnh Lộc đến Võ Văn Vân

  900

   

  186

  Trịnh Như Khuê

  Trọn đường

  2.400

   

  187

  Trịnh Quang Nghị

  Ranh Quận 8 đến Quốc lộ 50

  2.700

   

  188

  Trương Văn Đa

  Tân Long đến cầu Bà Tỵ

  Cầu Bà Tỵ đến ranh tỉnh Long An

  800

  800

   

  189

  Vĩnh Lộc

  Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến Trần Văn Giàu

  2.900

   

  190

  Võ Hữu Lợi

  Trần Văn Giàu đến ranh xã Tân Nhựt

  1.100

   

  191

  Võ Văn Vân

  trần Văn Giàu đến Vĩnh Lộc

  3.100

   

  192

  Vườn Thơm

  Cầu Xáng đến ranh tỉnh Long An

  1.500

   

  193

  Xóm Dầu

  Bùi Thanh Khiết đến rạch Ông Đồ 

  1.100

   

  194

  Xóm Giữa

  Cầu Kinh C đến cầu Chợ Đệm

  500

   

  195

  Xóm Hổ

  Dương Đình Cúc đến Nguyễn Cửu Phú

  1.200

   

  196

  Đường Chùa

  Trọn đường

  1.200

   

  197

  Đường Bảy Tấn

  Trọn đường

  1.2001

   

  198

  Đường Bờ Nhà Thờ

  Trọn đường

  1.900

   

  199

  Đường giao thông hào ấp 3

  Trọn đường

  1.600

   

  200

  Đường miếu Ông Đá

  Trọn đường

  1.200

   

  201

  Đường tập đoàn 7

  Trọn đường

  900

   

  202

  Đường liên ấp 1,2

  Trọn đường

  1.600

   

  203

  Đường liên ấp 2,3

  Trọn đường

  1.600

   

  204

  Đường kinh T11 (Tân Nhựt)

  Trọn đường

  1.100

   

  205

  Bà Điểm

  Trọn đường

  800

   

  206

  Đường Xã Hai

  Trọn đường

  800

   

  207

  Kinh 9

  Trọn đường

  800

   

  208

  Kinh 10

  Trọn đường

  800

   

  209

  Kinh 8

  Trọn đường

  800

   

  210

  Kinh Sáu Oánh

  Trọn đường

  800

   

  211

  Đê ranh tỉnh Long An

  Trọn đường

  800

   

  212

  Kinh 7

  Trọn đường

  800

   

  213

  Cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương

  Ranh tỉnh Long An đến sông Chợ Đệm (nút giao thông Chợ Đệm)

  Sông Chợ Đệm (nút giao thông Chợ Đệm) đến Nguyễn Văn Linh (nút giao thông Bình Thuận)

  2.500

   

  2.200

   

  214

  Đường tập đoàn 7 - 11

  Trọn đường

  1.600

   

  215

  Kênh A (Tân Túc)

  Trọn đường

  1.200

   

  216

  Kênh B (Tân Túc)

  Trọn đường

  1.200

   

  217

  Rạch Ông Cốm

  Trọn đường

  1.200

   

  218

  Đường bờ Xe Lam

  Trọn đường

  1.600

   

  219

  Đường ấp 1

  Vĩnh Lộc đến kênh Trung Ương

  2.000

   

  220

  Đường ấp 1,2

  Kênh Trung Ương đến đường liên ấp 6- 2

  1.600

   

  221

  Đường sư 9

  Đường liên ấp 6 - 2 đến dân công hỏa tuyến

  1.600

   

  222

  Đường liên ấp 2 - 3 - 4

  Đường liên ấp 6 - 2 đến ranh huyện Hóc Môn

  1.100

   

  223

  Các đường trong khu dân cư Hồ Bắc

  Đường số 1 (Đường Hưng Nhơn đến đường Kinh Tư Thế)

  Đường số 2 (đường số 2 đến đường số 5)

  Đường số 3 (đường số 2 đến Kinh Tư Thế)

  Đường số 5 (Đường Hưng Nhơn đến đường Kinh Tư Thế)

  3.300

  2.400

  2.400

  2.400

   

  224

  Các đường trong khu dân cư Tân Tạo

  Đường số 4 (Trần Đại Nghĩa đến đường số 15)

  Đường số 7 (đường số 2 đến đường số 12)

  Đường số 8 (đường số 5 đến đường số 15)

  Đường số 9 (đường số 2 đến đường số 8)

  Đường số 11 (đường số 2 đến đường số 4)

  Đường số 11A (đường số 8 đến đường số 12)

  Đường số 12 (đường số 15 đến đường số 5)

  Đường số 13 (đường số 2 đến đường số 12)

  Đường số 15 (đường số 12 đến đường số 2)

  3.000

  2.500

  1.700

  1.700

  1.700

  1.700

  1.700

  1.700

  1.700

   

  225

  Các đường trong khu dân cư Depot

  Đường A (Hưng Nhơn đến cuối tuyến)

  Đường số 1 (đường A đến cuối tuyến)

  Đường số 2 (đường B đến đường số 1)

  Đường B (đường số 1 đến cuối tuyến)

  2.400

  1.800

  1.800

  1.600

   

  226

  Các đường trong khu công nghiệp An Hạ

  Đường số 1 (đường An Hạ đến cụm công nghiệp)

  Đường số 2 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ)

  Đường số 3 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ)

  Đường số 4 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ)

  Đường số 5 (An Hạ đến cụm công nghiệp An Hạ)

  1.300

  1.300

  1.300

  1.300

  1.300

   

  227

  Các đường trong khu dân cư Conic

  Đường số 12 (Vành đai trong đến rạch Bà Tàng)

  Đường số 3A (đường số 8 đến đường số 12)

  Đường số 3B (đường số 12 đến đường số 18)

  Đường số 1 (Nguyễn Văn Linh đến rạch Bà Tàng)

  Đường số 7 (Nguyễn Văn Linh đường đường số A)

  Đường số 2 (Đường số 3)

  Đường số 4 (đường số 9 đến đường số 11)

  Đường số 5 (đường số 2 đến đường số 3A)

  Đường số 8 (đường Vành đai trong đến đường số 11)

  Đường số 8A (đường số 9 đến đường số 11)

  Đường số 9 (đường số 2 đến đường số 10)

  Đường số 10 (Vành Đai trong đến đường số 11)

  Đường số 11 (đường số 6 đến đường số 10)

  Đường số 12A (Đường số 3B đến đường số 7)

  Đường số 14 (Vành đai trong đến đường số 7)

  Đường số 16 (Vành đai ttrong đến đường số 7)

  5.300

  5.300

  5.300

  6.000

  6.000

  6.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

   

  228

  Các đường trong khu dân cư Tân Bình

  Đường số 1 (Nguyễn Văn Linh đến Vành Đai Trong)

  Đường số 2 (Nguyễn Văn Linh đến đường số 1)

  Đường số 1B (đường số 8 đến đường số 10)

  Đường số 1C (đường số 14 đến cuối đường)

  Đường số 1D (đường số 14 đến đường số 16)

  Đường số 1E (đường số 18 đến cuối đường)

  Đường số 2 (đường số 1 đến đường số 3A)

  Đường số 3 (đường số 1 đến đường số 6)

  Đường số 3A (đường số 2, số 4 đến đường số 10)

  Đường số 3B (đường số 14 đến số 16)

  Đường số 3C (đường số 1 đến đường số 18)

  Đường số 4 (đường số 1 đến đường số 3A)

  Đường số 6 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 6A (đường số 1 đến đường số 3)

  Đường số 6 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 6A (đường số 1 đến đường số 3)

  Đường số 8 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 10 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 12 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 16 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 14 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  Đường số 18 (đường số 1 đến đường Vành Đai Trong)

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

  5.300

   

  229

  Đường Vành Đai Trong

  Đường Vành Đai Trong (Nguyễn Văn Linh đến đường số 1)

  6.000

   

  230

  Các đường trong khu dân cư Hồng Quang

  Đường số 3 (Nguyễn Văn Linh đến đường số 10)

  Đường số 3A (đường số 10 đến đường số 2)

  Đường số 10 (đường số 5 đến đường số 1)

  Đường số 4 (đường số 5 đến đường số 1)

  Đường số 1 (đường Nguyễn Văn Linh đến đường số 2)

  Đường số 2 (đường số 5 đến đường số 1)

  Đường số 16 (đường số 5 đến đường số 1)

  Đường số 16A (đường số 5 đến đường số 3)

  Đường số 14E (đường số 5 đến đường số 14A)

  Đường số 14A (đường số 16 đến đường số 14)

  Đường số 14C (đường số 14E đến đường số 14)

  Đường số 14D (đường số 14C đến đường số 14)

  Đường số 14 (đường số 1 đến đường số 5)

  Đường số 12E (đường số 1 đến đường số 5)

  Đường số 12C (đường số 12E đến đường số 12)

  Đường số 12D (đường số 12E đến đường số 12C)

  Đường số 12A (đường số 12E đến đường số 12B)

  Đường số 12B (đường số 12E đến đường số 12)

  Đường số 12 (đường số 1 đến đường số 5)

  Đường số 1A (đường số 10 đến đường số 8)

  Đường số 8 (đường số 1 đến đường số 5)

  Đường số 6C (đường số 3A đến đường số 3B)

  Đường số 6D (đường số 6 đến đường số 5)

  Đường số 3B (đường số 8 đến đường số 2)

  Đường số 6E (đường số 6D đến đường số 6)

  Đường số 6A (đường số 6B đến đường số 6B)

  Đường số 4A (đường số 1 đến đường số 3A)

  Đường số 2D (đường số 1 đến đường số 5)

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

  3.800

   

  231

  Các đường trong khu dân cư An Phú Tây

  Đường số 13 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 2)

  Đường số 21 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 2)

  Đường số 4 (đường số 1 đến ranh phía Tây)

  Đường số 14 (đường số 13 đến ranh phía Tây)

  Đường số 24 (đường số 1 đến ranh phía Tây)

  Đường số 1 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 2)

  Đường số 3 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 16)

  Đường số 5 (đường số 4 đến đường số 10)

  Đường số 7 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 24)

  Đường số 9 (đường số 10 đến đường số 16)

  Đường số 11 (đường số 6 đến đường số 8)

  Đường số 15 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 28)

  Đường số 17 (đường số 6 đến đường số 24)

  Đường số 19 (đường số 24 đến đường số 32)

  Đường số 23 (đường số 24 đến đường số 32)

  Đường số 25 (đường số 14 đến đường số 22)

  Đường số 27 (đường số 6 đến đường số 12)

  Đường số 29 (đường số 2 đến đường số 32)

  Đường số 31 (An Phú Tây - Hưng Long đến đường số 14)

  Đường số 2 (đường số 1 đến đường số 29)

  Đường số 6 (đường số 5 đến đường số 29)

  Đường số 8 (đường số 5 đến đường số 11)

  Đường số 10 (đường số 1 đến đường 13)

  Đường số 12 (đường số 17 đến đường số 29)

  Đường số 16 (đường số 1 đến đường số 13)

  Đường số 18 (đường số 29 đến đường số 31)

  Đường số 20 (đường số 3 đến đường số 13)

  Đường số 22 (đường số 17 đến đường số 31)

  Đường số 26 (đường số 3 đến đường số 7)

  Đường số 28 (đường số 15 đến đường số 19)

  Đường số 30 (đường số 29 đến đường số 31)

  Đường số 31 (đường số 15 đến đường số 31)

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  3.000

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

  2.300

   

  232

  Cây Cám 2 (Vĩnh Lộc B)

  Liên ấp 1 - 2 - 3 đến ranh Quận Bình Tân

  1.300

   

  233

  Liên ấp 1,2 (Đa Phước)

  Trọn đường

  1.400

   

  234

  Đường 4C (Đa Phước)

  Trọn đường

  400

   

  235

  Kinh Trung Ương

  Vĩnh Lộc đến ranh huyện Hóc Môn

  1.200

   

  236

  Đường Kinh 10 Giảng

  Bình Trường đến Miếu Ông Đá

  1.500

   

  237

  Kinh 11 (Tân Nhựt)

  Láng Le - Bàu Cò đến Kinh C

  900

   

  238

  Đê số 1 (Tân Nhựt)

  Trương Văn Đa đến Tân Long

  1.100

   

  239

  Đê số 3 (Tân Nhựt)

  Đê số 2 đến Bà Tỵ

  900

   

  240

  Đê số 4 (Tân Nhựt)

  Đê số 2 đến Bà Tỵ

  900

   

  241

  Kinh 3 Thước

  Trọn đường

  800

   

  242

  Kinh 4 Thước

  Trọn đường

  800

   

  243

  Ổ Cu Kiến Vàng

  Trọn đường

  800

   

  244

  Láng Chả

  Bông Văn Dĩa đến Nguyễn Đình Kiên

  1.100

   

  245

  Bà Tỵ (Lương Khánh Thiện)

  Trương Văn Đa đến Tân Long

  1.100

   

  246

  Bà Miêu

  Lương Ngang đến Sáu Oánh

  800

   

  247

  Ông Đức

  Đê số 1 đến đê số 2

  900

   

  248

  Kinh Tắc

  Trọn đường

  800

   

  249

  Võ Trần Chí

  Nút giao thông Chợ Đệm đến ranh xã Tân kiên - Tân Nhựt

  Ranh xã Tân kiên - Tân Nhựt đến Trần Đại Nghĩa

  1.500

  1.500

   

  250

  Liên tổ 5 - 8 (ấp 2)

  Trần Đại Nghĩa đến Khuất Văn Bức

  3.290

   

  251

  Nhánh rẽ Dương Đình Khúc (Tân Kiên)

  Dương Đình Khúc đến cống Tân Kiên

  1.610

   

  252

  Đường ấp 2 nối dài (An Phú Tây)

  An Phú Tây - Hưng Long đến ranh xã Tân Qúy Tây

  1.680

   

  253

  Đường Đê Bao Rạch Cầu Già (An Phú Tây)

  An Phú Tây - Hưng Long đến khu dân cư An Phú Tây 47ha

  1.680

   

  254

  Nhánh 11 Đường Chùa (An Phú Tây)

  Đường Chùa đến đường cụt

  840

   

  255

  Cầu Ông Chiếm (Quy Đức)

  Quy Đức (Nguyễn Văn Thê) đến Hóc Hưu

  560

   

  256

  Liên xã Tân Kim - Quy Đức (Quy Đức)

  Đoàn Nguyễn Tuấn đến ranh xã Tân Kim - Cần Giuộc

  1.010

   

  257

  Đường Ông Niệm (xã Phong Phú)

  Quốc lộ 50 đến cầu Ông Niệm

  5.460

   

  258

  Đường Xương Cá 1 (xã Phong Phú)

  Quốc lộ 50 đến thửa 48 tờ 77 (BĐĐC)

  5.460

   

  259

  Đường Xương Cá 2 (xã Phong Phú)

  Quốc lộ 50 đến thửa 81 tờ 84 (BĐĐC)

  5.460

   

  260

  Hẻm Huy Phong (xã Phong Phú)

  Quốc lộ 50 đến đường cụt

  5.460

   

  261

  Hẻm văn phòng ấp 5 (xã Phong Phú)

  Quốc lộ 50 đến đường cụt

  5.460

   

  262

  Hẻm Thành Nhân (xã Phong Phú)

  Quốc lộ 50 đến đường cụt

  5.460

   

  263

  Đường kênh Rau Răm (Bình Lợi)

  Vườn Thơm đến ranh tỉnh Long An

  1.050

   

   264

  Đường 1B (Vĩnh Lộc B)

  Vĩnh Lộc đến đường 6A

  2.170

   

   265

  Đường 1C (Vĩnh Lộc B)

  Lại Hùng Cường đến kênh liên vùng

  2.170

   

  266

  Đường liên ấp 1,2 (Vĩnh Lộc B)

  Liên ấp 1 - 2 -3 (Bến Lội) đến rạch Cầu Suối

  1.120

   

  267

  Đường 6C (Vĩnh Lộc B)

  Vĩnh Lộc đến đường 6A

  2.030

   

  268

  Đường 6D (Vĩnh Lộc B)

  Lại Hùng Cường đến kênh liên vùng

  1.190

   

  269270

  Đường đê bao ấp 5 (Vĩnh Lộc B)

  Vĩnh Lộc đến đường 20 ấp 5

  2.030

   

  271

  Đường đê bao ấp 2,3 (Vĩnh Lộc B)

  Võ Văn Vân

  2.170

   

  272

  Đường 5A (Vĩnh Lộc B)

  Vĩnh Lộc đến kinh Trung Ương

  2.030

   

  273

  Đường 4A (Vĩnh Lộc B)

  Võ Văn Vân đến rạch Cầu Suối 

  2.170

   

  274

  Đường tổ 7 - tổ 2, ấp 1 (Tân Qúy Tây)

  Tổ 7, ấp 1 đến tổ 2, ấp 1

  910

   

  275

  Đường 15 - tổ 16, ấp 1 (Tân Qúy Tây)

  Tổ 15, ấp 1 đến tổ 16, ấp 1

  910

   

  276

  Đường mương 5 Suốt, ấp 1 (Tân Qúy Tây)

  Tổ 17, ấp 1 đến tổ 15, ấp 1

  490

   

  277

  Đường tổ 13, 14, 16 ấp 1 (Tân Qúy Tây)

  Tổ 13, ấp 1 đến tổ 16, ấp 1

  490

   

  278

  Đường số 3 - tổ 5, ấp 4 (Tân Qúy Tây)

  Tổ 3, ấp 1 đến tổ 5, ấp 1

  910

   

  279

  Đường Sáu Đào - An Phú Tây (Tân Qúy Tây)

  Tổ 13, ấp 3 đến xã An Phú Tây

  490

   

  280

  Hẻm số 8 (Phạm Văn Hai)

  Vĩnh Lộc đến ranh Vĩnh Lộc B

  1.820

   

  281

  Hẻm số 17 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến ấp 1,2 

  1.820

   

  282

  Hẻm số 29 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 2

  1.820

   

  283

  Hẻm số 31 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 2

  1.820

   

  284

  Hẻm số 45 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 4

  1.820

   

  285

  Hẻm số 51 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 5

  1.820

   

  286

  Hẻm số 58 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 3

  1.820

   

  287

  Hẻm số 59 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 3

  1.820

   

  288

  Hẻm số 8 (Phạm Văn Hai)

  Trần Văn Giàu đến lô B, ấp 3

  1.820

   

  289

  Hẻm số 91 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  290

  Hẻm số 92 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  291

  Hẻm số 91 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  292

  Hẻm số 94 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  293

  Hẻm số 95 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  294

  Hẻm số 96 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  295

  Hẻm số 97 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  296

  Hẻm số 98 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  297

  Hẻm số 99 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  298

  Hẻm số 100 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  299

  Hẻm số 101 (Phạm Văn Hai)

  Thanh Niên đến lô B, ấp 3

  1.050

   

  Bạn đang theo dõi bài viết bảng giá đất huyện Bình Chánh giai đoạn 2020 -2024. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm danh sách nhà đất đang giao dịch tốt trên Rever tại đây:

  Danh sách nhà đất tại Rever

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận