Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024

Thị TrườngQuận Bình Tân

04/08/2021

Nội dung bài viết

  Cùng Rever cập nhật bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

  Tải nhanh Danh sách và Giá bán các chung cư Quận Bình Tân

  (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

  STT

  Tên đường

  Đoạn đường

  Giá

  1

  An Dương Vương

  Trọn đường

  6.300

  2

  Ao Đôi

  Mã Lò đến Quốc lộ 1A

  3.800

  3

  Ấp Chiến Lược

  Mã Lò đến Tân Kỳ Tân Quý

  4.000

  4

  Bến Lội

  Võ Văn Vân đến Tây Lân

  3.000

  5

  Bình Long

  Tân Kỳ Tân Quý đến Ngã Tư Bốn Xã

  7.000

  6

  Bình Thành

  Trọn đường

  2.600

  7

  Bùi Dương Lịch

  Trọn đường

  2.800

  8

  Bùi Hữu Diên

  Nguyễn Thức Tự đến cuối đường

  5.000

  9

  Bùi Hữu Diện

  Trọn đường

  4.400

  10

  Bùi Tự Toàn

  Kinh Dương Vương đến Rạch Ruột Ngựa

  5.400

  11

  Các đường 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, Lô D thuộc Khu dân cư Nam Hùng Vương

  Trọn đường

  5.000

  12

  Các đường số 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 thuộc Khu dân cư Bình Trị Đông B (phường Bình Trị Đông , phường An Lạc A)

  Trọn đường

  5.000

  13

  Các đường số 2, 3, 4, 5, 9 thuộc Khu dân cư Nam Long

  Trọn đường

  4.400

  14

  Các đường số 3a, 4a, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, thuộc khu sau Khu dân cư Nam Long

  Trọn đường

  4.400

  15

  Các đường số 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33b, 34b, 39 thuộc Khu dân cư Bình Trị Đông B (phường Bình Trị Đông, phường An Lạc A)

  Trọn đường

  4.400

  16

  Các đường số 1, 2, 5 thuộc dự án Cư xá Phú Lâm C mở rộng (phường An Lạc A)

  Trọn đường

  5.000

  17

  Các đường số 3, 4 thuộc dự án Cư xá Phú Lâm C mở rộng (phường An Lạc A)

  Trọn đường

  4.400

  18

  Các đường số 6E, 6D, 21C thuộc dự án Khu phố Chợ Da Sà (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đườn

  4.400

  19

  Các đường số 2, 4, 6 thuộc dự án Khu dân cư Thăng Long (phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  4.400

  20

  Các đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc dự án Khu dân cư Hai Thành (phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  4.400

  21

  Cầu Kinh

  Nguyễn Cửu Phú đến Nguyễn Văn Cự

  2.400

  22

  Cây Cám

  Trọn đường

  2.400

  23

  Chiến Lược

  Tân Hoà Đông đến Mã Lò

  Mã Lò đến Quốc lộ 1A

  4.800

  3.000

  24

  Dương Bá Cung

  Kinh Dương Vương đến Dương Tự Quán

  5.800

  25

  Dương Tự Quán

  Hoàng Văn Hợp đến cuối đường

  5.800

  26

  Đất Mới (trước đây là Đường Bình Trị Đông)

  Lê Văn Quới đến Tỉnh lộ 10

  6.100

  27

  Đình Nghi Xuân (phường Bình Trị Đông)

  Phan Anh đến liên khu 5-11-12 

  4.700

  28

  Đình Tân Khai, (phường Bình Trị Đông)

  Hương lộ 2 đến cuối đường

  3.600

  29

  Đỗ Năng Tế

  Kinh Dương Vương đến đường số 17

  5.200

  30

  Đoàn Phú Tứ

  Nguyễn Thức Đường đến cuối đường

  4.800

  31

  Đường 504, phường An Lạc A

  Trọn đường

  4.800

  32

  Đường 532, phường An Lạc A

  Trọn đường

  4.800

  33

  Đường Bia Truyền Thống

  Tỉnh lộ 10 đến Lê Đình Cẩn

  4.500

  34

  Đường Bờ Sông

  Tỉnh lộ 10 đến giáp Khu dân cư Bắc Lương Bèo

  3.000

  35

  Đường Bờ Tuyến

  Tỉnh lộ 10 đến giáp Khu dân cư Bắc Lương Bèo

  4.300

  36

  Đường Miếu Bình Đông

  Lê Văn Quới đến đường số 3

  4.000

  37

  Đường Miếu Gò Xoài

  Trọn đường

  3.000

  38

  Đường số 1 Khu dân cư Nam Hùng Vương

  Trọn đường

  6.100

  39

  Đường số 1, Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  8.800

  40

  Đường số 1, phường Bình Hưng Hòa

  Quốc lộ 1A đến Phạm Đăng Giảng

  3.000

  41

  Đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A

  Bình Long đến đường số 8

  4.800

  42

  Đường số 1, Phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 16 đến đường số 4

  3.000

  43

  Đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A

  Đườngsố 18B đến đường số 2

  3.000

  44

  Đường số 1 thuộc dự án Khu dân cư Hai Thành (phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  5.000

  45

  Đường số 1, khu phố 7, phường Tân Tạo A

  Tỉnh lộ 10 đến Cầu Kinh

  3.000

  46

  Đường số 1, Khu Phố 5 Phường Tân Tạo A

  Tỉnh lộ 10 đến cuối đường

  3.000

  47

  Đường số 1B, phường Bình Hưng Hòa A

  Miếu Bình Đông đến đường số 6

  3.000

  48

  Đường số 1C, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường (khu phố 5)

  3.000

  49

  Đường số 1c, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, hường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  4.200

  50

  Đường số 1D, khu phố 4 - phường An Lạc A

  Đường số 4C đến cuối đường

  4.400

  51

  Đường số 2, phường Bình Hưng Hòa A

  Gò Xoài đến liên khu 8 - 9

  3.000

  52

  Đường số 2, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến cuối đường

  3.600

  53

  Đường số 2, phường Bình Hưng Hòa A

  Mã Lò đến cuối đường

  3.000

  54

  Đường số 2, phường Bình Hưng Hòa

  Phạm Đăng Giảng đến cuối đường

  3.000

  55

  Đường số 2, phường Bình Hưng Hòa B

  Quốc lộ 1A đến liên khu 4 - 5

  3.000

  56

  Đường số 2 khu dân cư An Lạc A

  Trọn đường

  4.800

  57

  Đường số 2, phường Tân Tạo

  Trọn đường

  4.200

  58

  Đường số 2A, 2B, 2C, thuộc Khu dân cư An Lạc A

  Trọn đường

  4.800

  59

  Đường số 2a, Phường Bình Hưng Hòa A

  Gò Xoài đến liên khu 8 - 9

  3.000

  60

  Đường số B, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 2 đến đường số 2C

  3.000

  61

  Đường số 2C, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 2 (khu Phố 9) đến cuối đường

  3.000

  62

  Đường số 2D, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 4 (khu Phố 9) đến đường số 2A

  3.000

  63

  Đường số 3, phường Bình Hưng Hòa

  Đường số 2 đến cuối đường

  3.000

  64

  Đường số 3, khu phố 7, phường Tân Tạo A

  Tỉnh lộ 10 đếnđến cuối đường

  3.000

  65

  Đường số 3, phường Bình Trị Đông B

  Đường số 4 đến đường số 2

  6.200

  66

  Đường số 3, phường Bình Hưng Hòa A

  Bình Long đến cuối đường

  4.800

  67

  Đường số 3A, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 5D đến dự án 415

  3.000

  68

  Đường số 3A, Phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 3A đến dự án 415

  3.000

  69

  Đường số 3B, 3C, 3, 5, thuộc khu sau khu dân cư An Lạc A

  Trọn đường

  5.800

  70

  Đường số 3P, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 3A đến dự án 415

  3.000

  71

  Đường số 4, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  8.000

  72

  Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa

  Đường số 2 đến cuối đường

  3.000

  73

  Đường số 4, phường Bình Hưng Hòa A

  Gò Xoài đến dự án 415

  3.000

  74

  Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến dự án 415

  3.600

  75

  Đường số 4, Phường Bình Hưng Hòa B

  Quốc lộ 1A đến đường số 8

  4.200

  76

  Đường số 4, phường Tân Tạo

  Trọn đường

  4.800

  77

  Đường số 4C, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  8.000

  78

  Đường số 5, phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  3.000

  79

  Đường số 5, phường Bình Hưng Hòa

  Hương lộ 3 đến Quốc lộ 1A

  4.800

  80

  Đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A

  Bình Long đến đường số 8

  3.000

  81

  Đường số 5A, phường Bình Hưng Hòa A

  Kênh Nước Đen đến cuối đường

  3.000

  82

  Đường số 5B, Khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  5.800

  83

  Đường số 5B, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 5 đến đường số 8

  3.000

  84

  Đường số 5c, Phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 5E đến dự án 415

  3.000

  85

  Đường số 5D, phường Bình Hưng Hòa A

  Liên khu 7 - 13 đến cuối đường

  3.000

  86

  Đường số 5e, Phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 5C đến cuối đường

  3.000

  87

  Đường số 5F, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 5D đến kênh Nước Đen

  3.000

  88

  Đường số 6, phường Tân Tạo

  Trọn đường

  4.200

  89

  Đường số 6 thuộc khu dân cư Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  6.200

  90

  Đường số 6, phường Bình Hưng Hòa

  Quốc lộ 1A đến cuối đường

  3.000

  91

  Đường số 6, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến cuối đường

  3.600

  92

  Đường số 6, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  6.200

  93

  Đường số 6 (liên khu 5 cũ), phường Bình Hưng Hòa B

  Trọn đường

  3.000

  94

  Đường số 7 khu dân cư Nam Long

  Trọn đường

  6.300

  95

  Đường số 7, phường Bình Hưng Hòa

  Quốc lộ 1A đến cuối đường

  3.000

  96

  Đường số 7, phường Bình Hưng Hòa A

  Bình Long đến đường số 8

  4.500

  97

  Đường số 7A, phường Bình Hưng Hòa A

  Kênh Nước Đen đến dự án 415

  3.000

  98

  Đường số 7B, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  6.200

  99

  Đường số 8, phường Bình Hưng Hòa

  Tân Kỳ Tân Quý đến Hương lộ 3

  3.000

  100

  Đường số 8, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến kênh Nước Đen

  4.200

  101

  Đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B

  Quốc lộ 1A đến liên khu 5 - 6

  3.000

  102

  Đường số 8B, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 3 đến cuối đường

  3.000

  103

  Đường số 8D, phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  4.400

  104

  Đường số 9, phường Bình Hưng Hòa

  Quốc lộ 1A đến cuối đường

  3.000

  105

  Đường số 9, phường Bình Hưng Hòa A

  Bình Long đến đường số 9

  4.200

  106

  Đường số 9A, phường An Lạc A

  Trọn đường

  4.800

  107

  Đường số 9a, Phường Bình Hưng Hòa A

  Dự án 415 đến cuối đường

  3.000

  108

  Đường số 9B, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  4.800

  109

  Đường số 10, phường Bình Hưng Hòa

  Đường 26/2 đến cuối đường

  3.000

  110

  Đường số 10, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến cuối đường

  3.600

  111

  Đường số 10, phường Bình Hưng Hòa B

  Quốc lộ 1A đến liên khu 5 - 6

  3.000

  112

  Đường số 11, phường Bình Hưng Hòa

  Đường 26/2 đến cuối đường

  3.000

  113

  Đường số 11, phường Bình Hưng Hòa A

  Bình Long đến đường số 17

  3.000

  114

  Đường số 11A, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  4.800

  115

  Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa

  Tân Kỳ Tân Quý đến đường 26/2

  3.600

  116

  Đường số 12, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường

  3.000

  117

  Đường số 13, phường Bình Hưng Hòa

  Hương lộ 3 đến đường 26/2

  3.000

  118

  Đường số 13A, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 17 đến dự án 415

  3.000

  119

  Đường số 13A, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 17 đến dự án 415

  3.000

  120

  Đường số 13B, Phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  121

  Đường số 13A, Phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  122

  Đường số 13C, Phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  123

  Đường số 14, Khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (Phường An Lạc A, Phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  5.000

  124

  Đường số 14, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến dự án 415

  3.600

  125

  Đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A

  Liên khu 7 - 13 đến cuối đường

  3.000

  126

  Đường số 14B, phường Bình Hưng Hòa A

  Liên khu 7 - 13 đến đường số 12

  3.000

  127

  Đường số 15, Phường Bình Hưng Hòa

  Đường 26/3 đến cuối đường

  3.000

  128

  Đường số 16, phường Bình Hưng Hòa

  Lê Trọng Tấn đến cuối đường

  3.000

  129

  Đường số 16, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường

  3.000

  130

  Đường số 16A, phường Bình Hưng Hòa A

  Miếu Gò Xoài đến dự án 415

  3.000

  131

  Đường số 17, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  5.000

  132

  Đường số 17, phường Bình Hưng Hòa A

  Tân Kỳ - Tân Quý đến đường số 19A

  3.600

  133

  Đường số 17A, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường

  3.000

  134

  Đường số 17B, khu dân cư An Lạc - Bình Trị Đông (phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B)

  Trọn đường

  5.000

  135

  Đường số 17C, phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  136

  Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa

  Quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp Tân Bình

  5.800

  137

  Đường số 18a, Phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 18B đến hướng Bình Trị Đông

  3.000

  138

  Đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A

  Quốc lộ 1A đến Gò Xoài

  3.600

  139

  Đường số 18C, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 18B đến hướng Bình Trị Đông

  3.000

  140

  Đường số 18D, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường

  3.000

  141

  Đường số 18E, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 18B đến trọn đường (khu phố 1)

  3.000

  142

  Đường số 19, phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  9.600

  143

  Đường số 19, phường Bình Hưng Hòa A

  Tân Kỳ - Tân Quý đến dự Án 415

  3.600

  144

  Đường số 19A, phường Bình Hưng Hòa A

  Tân Kỳ - Tân Quý đến dự Án 415

  3.000

  145

  Đường số 20, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường

  3.000

  146

  Đường số 21, phường Bình Hưng Hòa A

  Quốc lộ 1A đến Mã Lò

  3.000

  147

  Đường số 21D, phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  4.400

  148

  Đường số 22, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến đường số 16

  4.000

  149

  Đường số 23A, phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  150

  Đường số 23b, Phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  151

  Đường số 24, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến đường số 16

  4.000

  152

  Đường số 24A, phường Bình Hưng Hòa A

  Lê Văn Quới đến cuối đường

  3.600

  153

  Đường số 25, phường Bình Hưng Hòa A

  Đường số 16 đến Miếu Gò Xoài

  3.000

  154

  Đường số 26/3, phường Bình Hưng Hoà

  Hương lộ 13 (Lê Trọng Tấn) đến cuối đường

  3.600

  155

  Đường số 29 thuộc khu dân cư Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  6.200

  156

  Đường số 38, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến đường số 6

  5.000

  157

  Đường số 38A, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến tỉnh lộ 10

  5.000

  158

  Đường số 40, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến tỉnh lộ 10

  7.000

  159

  Đường số 40A, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến đường số 51

  5.000

  160

  Đường số 40B, phường Tân Tạo

  Đường số 49 đến đường số 51

  4.400

  161

  Đường số 42, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến đường số 51

  5.000

  162

  Đường số 42A, phường Tân Tạo

  Đường số 49B đến đường số 51

  4.400

  163

  Đường số 43, Phường Bình Trị Đông B

  Trọn đường

  5.000

  164

  Đường số 44, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến đường số 51

  5.000

  165

  Đường số 46, Phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến cuối đường

  6.200

  166

  Đường số 46A, phường Tân Tạo

  Đường số 53 đến cuối đường

  5.000

  167

  Đường số 46B, phường Tân Tạo

  Đường số 53 đến đường số 53A

  4.400

  168

  Đường số 47, phường Tân Tạo

  Đường số 40A đến đường số 44

  4.400

  169

  Đường số 48, Phường Tân Tạo

  Đường số 7 đến cuối đường

  5.000

  170

  Đường số 48A, phường Tân Tạo

  Đường số 55B đường số 55

  4.400

  171

  Đường số 48B, phường Tân Tạo

  Đường số 55 đến cuối đường

  4.400

  172

  Đường số 48C, phường Tân Tạo

  Đường số 55A đến cuối đường

  4.400

  173

  Đường số 49, phường Tân Tạo

  Đường số 46 đường số 40

  7.000

  174

  Đường số 49A, phường Tân Tạo

  Đường số 40A đường số 40B

  4.400

  175

  Đường số 49B, phường Tân Tạo

  Đường số 44 đường số 42

  4.400

  176

  Đường số 49C, phường Tân Tạo

  Đường số 42A đường số 44

  4.400

  177

  Đường số 50, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đường số 57

  5.000

  178

  Đường số 50A, phường Tân Tạo

  Đường số 53 đường số 55

  4.400

  179

  Đường số 50B, phường Tân Tạo

  Đường số 55A đường số 57

  4.400

  180

  Đường số 50C, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đường số 53C

  5.000

  181

  Đường số 50D, phường Tân Tạo

  Đường số 55 đường số 57A

  4.400

  182

  Đường số 51, phường Tân Tạo

  Đường số 40 đến cuối đường

  4.600

  183

  Đường số 52, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đường số 59

  5.000

  184

  Đường số 52A, phường Tân Tạo

  Đường số 53D đường số 55

  4.400

  185

  Đường số 52B, phường Tân Tạo

  Đường số 57C đường số 57

  4.400

  186

  Đường số 53, phường Tân Tạo

  Đường số 50C đường số 46

  4.400

  187

  Đường số 53p, Phường Tân Tạo

  Đường số 48 đường số 46A

  4.600

  188

  Đường số 53B, phường Tân Tạo

  Đường số 50A đường số 50C

  4.600

  189

  Đường số 53C, phường Tân Tạo

  Đường số 52A đường số 50C

  4.600

  190

  Đường số 53D, phường Tân Tạo

  Đường số 54 đường số 52

  4.600

  191

  Đường số 54, phường Tân Tạo

  Đường số 7 đường số 57

  5.000

  192193

  Đường số 54A, phường Tân Tạo

  Đường số 57 đường số 59

  5.000

  194

  Đường số 55, phường Tân Tạo

  Quốc lộ 1A đến đường số 46

  6.200

  195

  Đường số 55A, phường Tân Tạo

  Đường số 50D đường số 48A

  4.600

  196

  Đường số 55A, phường Tân Tạo

  Đường số 48C đường số 46A

  4.600

  197

  Đường số 57, phường Tân Tạo

  Quốc lộ 1A đến đường số 50

  6.200

  198

  Đường số 57A, phường Tân Tạo

  Đường số 52B đường số 52A

  4.600

  199

  Đường số 57B, phường Tân Tạo

  Đường số 50A đường số 50D

  4.600

  200

  Đường số 57C, phường Tân Tạo

  Đường số 54 đường số 52

  4.600

  201

  Đường số 59, phường Tân Tạo

  Trọn đường

  4.600

  202

  Đường số 59B, phường Tân Tạo

  Trọn đường

  4.600

  203

  Gò Xoài

  Trọn đường

  4.800

  204

  Hồ Học Lãm

  Quốc lộ 1A đến Rạch Cát (Phú Định)

  7.900

  205

  Hồ Văn Long

  Nguyễn Thị Tú đến đường số 7 (Khu công nghiệp Vĩnh Lộc)

  Tỉnh lộ 10 đến cuối đường

  4.000

  4.000

  206

  Hoàng Văn Hợp

  Kinh Dương Vương đến đường 1A

  5.800

  207

  Hương lộ 2

  Trọn đường

  6.600

  208

  Hương lộ 3

  Tân Kỳ Tân Quý đến đường số 5

  5.600

  209

  Kênh C (Nguyễn Đình Kiên Cũ)

  Trọn đường

  2.300

  210

  Kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa A

  Trọn đường

  5.200

  211

  Kênh Nước Đen, phường An Lạc A

  Kinh Dương Vương đến Tên Lửa

  5.800

  212

  Khiếu Năng Tỉnh

  Trọn đường

  5.800

  213

  Kinh Dương Vương

   Mũi Tàu đến cầu An Lạc

  Cầu An Lạc đến vòng xoay An Lạc

  14.000

  9.800

  214

  Lâm Hoành

  Kinh Dương Vương đến số 71 Lâm Hoành

  Từ Số 71 Lâm Hoành đến cuối đường

  5.700

  4.500

  215

  Lê Cơ

  Kinh Dương Vương đến ranh Khu dân cư Nam Hùng Vương

  Ranh Khu dân cư Nam Hùng Vương đến cuối đường

  4.500

  5.600

  216

  Lê Công Phép

  Trọn đường

  4.800

  217

  Lê Đình Cẩn

  Quốc lộ 1A đến Tỉnh lộ 10

  4.800

  218

  Lê Đình Dương

  Trọn đường

  5.900

  219

  Lê Ngung

  Nguyễn Cửu Phú đến Cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương

  2.700

  220

  Lê Tấn Bê

  Trọn đường

  5.600

  221

  Lê Trọng Tấn

  Cầu Bưng đến Quốc lộ 1A

  6.300

  222

  Lê Văn Quới

  Trọn đường

  8.400

  223

  Liên khu 1 - 6 Bình Trị Đông

  Trọn đường

  3.600

  224

  Liên khu 2 - 5 Bình Trị Đông

  Tân Hòa Đông đến Hương lộ 2

  5.200

  225

  Liên khu 2 -10, phường Bình Hưng Hoà A

  Lô Tư đến Gò Xoài

  3.000

  226

  Liên khu 4 - 5, phường Bình Hưng Hòa B

  Trọn đường

  3.000

  227

  Liên khu 5 - 6, phường Bình Hưng Hòa B

  Trọn đường

  3.000

  228

  Liên khu 5-11-12, phường Bình Trị Đông

  Tân Hòa Đông đến Đình Nghi Xuân

  5.200

  229

  Liên khu 7-13, phường Bình Hưng Hoà A

  Đường số 8B đến dự án 415

  3.000

  230

  Liên khu 8 - 9, phường Bình Hưng Hoà A

  Đường số 16 đến đường số 14

  3.000

  231

  Liên khu Phố 10 -11, phường Bình Trị Đông

  Phan Anh đến cuối đường

  5.200

  232

  Liên khu 16 - 18, phường Bình Trị Đông

  Trọn đường

  4.800

  233

  Lộ Tẻ

  Trọn đường

  4.300

  234

  Lô Tư

  Mã Lò đến đường Gò Xoài

  3.000

  235

  Mã Lò

  Tỉnh lộ 10 đến Tân Kỳ Tân Qúy

  6.200

  236

  Ngô Y Linh

  An Dương Vương đến Rạch Ruột Ngựa

  5.900

  237

  Nguyễn Cửu Phú

  Tỉnh lộ 10 đến giáp huyện Bình Chánh

  4.000

  238

  Nguyễn Hới

  Kinh Dương Vương đến cuối đường

  6.100

  239

  Nguyễn Quý Yêm

  An Dương Vương đến cuối đường

  5.800

  240

  Nguyễn Thị Tú

  Quốc lộ 1A đến Vĩnh Lộc

  6.000

  241

  Nguyễn Thức Đường

  Kinh Dương Vương đến Nguyễn Thức Tự

  7.200

  242

  Nguyễn Thức Tự

  Nguyễn Thức Đường đến Hoàng Văn Hợp

  5.800

  243

  Nguyễn Triệu Luật

  Trọn đường

  3.00

  244

  Nguyễn Trọng Trí

  Kinh Dương Vương đến Tên Lửa

  5.800

  245

  Nguyễn Văn Cự

  Trọn đường

  2.900

  246

  Phạm Bành

  Nguyễn Thức Tự đến Phan Cát Tựu

  4.000

  247

  Phạm Đăng Giảng

  Ranh Quận 12 đến Quốc lộ 1A

  4.800

  248

  Phan Cát Tựu

  Trọn đường

  3.800

  249

  Phan Anh

  Ngã tư Bốn Xã đến Tân Hoà Đông

  6.800

  250

  Phan Đình Thông

  Trọn đường

  5.200

  251

  Phùng Tá Chu

  Bà Hom đến Khiếu Năng Tỉnh

  4.600

  252

  Quốc lộ 1A

  Giáp ranh huyện Bình Chánh đến giáp ranh huyện Hóc Môn

  5.400

  253

  Sinco

  Trọn đường

  4.500

  254

  Sông Suối

  Quốc lộ 1A đến ranh Sông Suối

  2.900

  255

  Tạ Mỹ Duật

  Nguyễn Thức Đường đến cuối đường

  5.200

  256

  Tân Hoà Đông

  An Dương Vương đến Hương lộ 2

  6.300

  257

  Tân Kỳ Tân Quý

  Bình Long đến Quốc lộ 1A

  6.800

  258

  Tập Đoàn 6B

  Quốc lộ 1A đến cuối đường

  3.000

  259

  Tây Lân

  Quốc lộ 1A đến cuối đường

  3.600

  260

  Tên Lửa

  Kinh Dương Vương đến ranh Khu dân cư An Lạc

  Ranh Khu dân cư An Lạc đến đường số 29

  Đường số 29 đến Tỉnh lộ 10

  8.800

  8.800

  5.800

  261

  Tỉnh lộ 10

  Cây Da Sà đến Quốc lộ 1A

  Quốc lộ 1A đến Cầu Tân Tạo (Tỉnh Lộ 10)

  Cầu Tân Tạo (Tỉnh Lộ 10) đến ranh huyện Bình Chánh

  7.000

  5.200

  3.400

  262

  Trần Đại Nghĩa

  Trọn đường

  5.800

  263

  Trần Thanh Mại

  Tỉnh Lộ 10 đến giáp Khu dân cư Bắc Lương Bèo

  3.000

  264

  Trần Văn Giàu

  Tên Lửa đến Quốc lộ 1

  Quốc lộ 1 đến giáp ranh Huyện Bình Chánh

  8.800

  3.500

  265

  Trương Phước Phan

  Trọn đường

  5.000

  266

  Vành Đai Trong

  Kinh Dương Vương đến Hương lộ 2 (Bình Trị Đông)

  9.000

  267

  Vĩnh Lộc (Hương lộ 80)

  Nguyễn Thị Tú đến Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

  4.000

  268

  Võ Văn Vân

  Tỉnh lộ 10 đến ranh huyện Bình Chánh

  2.800

  268

  Vũ Hữu

  Tạ Mỹ Duật đến Nguyễn Thức Đường

  5.000

  270

  Vương Văn Huống

  Trọn đường

  4.000

  271

  Võ Văn Kiệt

  Trọn đường

  10.000

  272

  Hoàng Hưng

  Nguyễn Thức Đường đến cuối đường

  4.600

  273

  Võ Trần Chí

  Quốc lộ 1 đến ranh Bình Chánh

  2.700

  274

  Đường số 7, khu dân cư An Lạc, phường Bình Trị Đông

  An Dương Vương đến Tên Lửa

  8.800

  Bạn đang theo dõi bài viết bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024. Nếu bạn quan tâm đến thị trường này, có thể tải tài liệu miễn phí dưới đây:

  Danh sách dự án quận Bình Tân

  Có thể bạn quan tâm:

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận