Chỉnh sửa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật mới như thế nào?

Khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai thông tin về nhân thân, cần làm gì để chỉnh sửa theo luật mới nhất?

55efd661-bfec-421f-9eff-9ebd088b7a8b

Hiện nay, nước ta đang áp dụng Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 106 Lật Đất đai năm 2013:

"1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó."

Như vậy, nơi chỉnh sửa thông tin bạn cần tìm là cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn.

https://blog.rever.vn/chinh-sua-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-theo-luat-moi-nhat-nhu-the-nao

Điều chỉnh thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng Luật Đất đai năm 2013

Trình tự thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Đến Văn phòng đăng ký đất đai để nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.
  • Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc)
  • Sổ hộ khẩu (bản sao)
  • Chứng minh nhân dân / căn cước công dân (bản sao)

Đối với Văn phòng đăng ký đất đai:

  • Kiểm tra hồ sơ
  • Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót
  • Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

Thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đính chính, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định).

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục này được tăng thêm 15 ngày.

Đây là những thông tin cơ bản hướng dẫn việc đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật mới nhất hiện hành. Bạn hoàn toàn có thể tự mình làm các thủ tục này với sự hỗ trợ từ các cán bộ pháp lý mà không cần luật sư.

Để có thêm kiến thức trong lĩnh vực nhà đất, mời bạn tham khảo Chuyên đề Góc nhìn chuyên sâu về đầu tư bất động sản:

6a160c0e-95f0-44c8-b2a9-64ab9a1b64b2

Có thể bạn quan tâm:

Thu Trang (TH)

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.