Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2020

Hướng DẫnBán nhà

05/12/2020

Nội dung bài viết

  Rever gửi đến bạn tài liệu mẫu hợp đồng mua bán nhà đất đầy đủ pháp lý mới nhất năm 2020. Và một số yếu tố cần lưu ý trước khi ký vào các hợp đồng này.

  Tải nhanh Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

  Những điều cần lưu ý trong hợp đồng mua bán nhà đất?

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất được xem là loại giấy tờ quan trọng nhất trong các giao dịch mua bán bất động sản. Và căn cứ để xác định và bảo vệ quyền lợi cho cả người mua và người bán. Chính vì thế cần phải hết sức chú ý trước khi đặt bút ký hợp đồng mua bán nhà đất, nếu không muốn nhận thiệt thòi về mình.

  Những yếu tố nên lưu ý trong hợp đồng mua bán nhà đất?

  • Thông tin các bên tham gia: Thông tin các bên tham gia luôn là yếu tố đầu tiên bạn cần nên kiểm tra. Cần phải chắc chắn các thông tin cơ bản như họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước... đã chính xác hay chưa. Có rất nhiều trường hợp chỉ vì lỗi đánh máy mà dẫn đến những rắc rối không đáng có về sau này.

  • Số tiền và phương thức thanh toán: Giá trị hợp đồng mua bán nhà đất cần phải chính xác tuyệt đối. Nên được thể hiện bằng số và cả bằng chữ. Bên cạnh đó, hình thức thành toán bằng chuyển khoản hay tiền mặt cũng cần nên ghi rõ. Đặc biệt chú ý tránh trường hợp dùng ngoại tệ trong hợp đồng mua bán nhà đất. Vì hợp đồng mua bán nhà đất sẽ không được pháp luật công nhận và vô hiệu.

  • Thông tin về nhà đất giao dịch: Cần chắc chắn rằng nhà đất dùng giao dịch không thuộc diện bị cấm chuyển nhượng. Hoặc trường hợp nhà đất vướng quy hoạch, bị cấm xây dựng thì người mua cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng mua bán nhà đất để tránh bị thiệt thòi. Cá biệt còn có trường hợp, thông tin trong hợp đồng mua bán nhà đất không đúng với nhà đất đã thỏa thuận ban đầu.

  • Quyền và nghĩa vụ các bên: Trong hợp đồng mua bán nhà đất còn sẽ có các điều khoản ràng buộc các bên tham gia mà bạn cần phải hết sức chú ý. Chẳng hạn như điều khoản quy định thời hạn bên B phải thanh toán toàn bộ tiền cho bên A. Và thời điểm bên A phải giao sổ để tiến hành làm thủ tục sang tên... 

  • Điều khoản đền bù hợp đồng mua bán nhà đất:  Các điều khoản đền bù sẽ giúp các bên tham gia tự giác hơn trong việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng mua bán nhà đất. Đồng thời còn sẽ đảm bảo quyền lợi cho các bên nên cần đặc biệt chú ý. Cần xem xét các điều khoản này và mức đền bù đã hợp lý chưa?. 

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-dat-moi-nhat-nam-2020

  Hợp đồng mua bán nhà đất thanh toán bằng ngoại tệ sẽ bị xem là vô hiệu

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất và tài sản gắn liền trên đất mới nhất năm 2020:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ——————-

  HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  (Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

  Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại: ……………………………………………………………………………….

  Chúng tôi gồm có:

  BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

  Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ……………………………………………………………………………..

  CMND số: ………………………….Ngày cấp………………. Nơi cấp………………………………………………………….

  Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………….

  Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………………………………

  CMND số: ……………………………Ngày cấp Nơi cấp ………………………………………………………………………..

  Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Là chủ sở hữu bất động sản: ……………………………………………………………………………………………………….

  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

  Ông/bà: ……………………………… Năm sinh: ……………………………………………………………………………………

  CMND số: ………………………….. Ngày cấp………………….. Nơi cấp…………………………………………………….

  Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Ông/bà: ……………………………………..Năm sinh: ……………………………………………………………………………..

  CMND số: ……………………………………..Ngày cấp……………… Nơi cấp ………………………………………………

  Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

  ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

  1.1. Quyền sử dụng đất

  Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo cụ thể như sau:

  – Thửa đất số: ……………………………………………………………………………………………………………………………

  – Tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………………………………………………………….

  – Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………………………………………………

  – Diện tích: ………………………………………m2 (Bằng chữ:………………………………………………………………..)

  – Hình thức sử dụng: ………………………………………………………………………………………………………………….

  + Sử dụng riêng: …………………………………………………………………………………….m2

  + Sử dụng chung: …………………………………………………………………………………..m2

  – Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………..

  – Thời hạn sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………..

  – Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………………………………………………………………………

  Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ……………………………………………………………………………..

  2.2. Tài sản gắn liền với đất là: ……………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ……………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………………đồng.

  (Bằng chữ: …………………………………………………………………………….đồng Việt Nam).

  2.2. Phương thức thanh toán: ………………………………………………………………………………………………………

  2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

  3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

  3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ……………………………………..

  4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

  Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ………………… chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

  6.1. Nghĩa vụ của bên A:

  a) Chuyển giao đất, tài sản gắn liền với đất cho bên B đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

  b) Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B.

  6.2. Quyền của bên A:

  Bên A có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trường hợp bên B chậm trả tiền thì bên A có quyền:

  a) Gia hạn để bên B hoàn thành nghĩa vụ; nếu quá thời hạn này mà nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành thì theo yêu cầu của bên A, bên B vẫn phải thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại;

  b) Bên B phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.

  ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

  7.1. Nghĩa vụ của bên B:

  a) Trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận cho bên A;

  b) Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

  c) Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;

  d) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

  7.2. Quyền của bên B:

  a) Yêu cầu bên A giao cho mình giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất;

  b) Yêu cầu bên A giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

  c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng;

  d) Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

  ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  9.1. Bên A cam đoan:

  a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b) Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

  c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  – Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

  – Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  9.2. Bên B cam đoan:

  a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

  c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

  ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

  10.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

  10.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

  Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

  BÊN A

  (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  BÊN B

  (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất và tài sản gắn liền trên đất

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất đối với căn hộ chunng cư:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

   

  Tại địa chỉ: Số …………………………………………………………………………

  Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 20….., tại ……………, chúng tôi gồm có:

  BÊN BÁN (Bên A)

  Ông/bà: ............................................Năm sinh: .................................................

  CMND số: ...............................Ngày cấp................... Nơi cấp............................

  Hộ khẩu: .............................................................................................................

  Địa chỉ: ...............................................................................................................

  Điện thoại: .........................................................................................................

  Ông/bà: .................................... Năm sinh: .......................................................

  CMND số: .................................Ngày cấp Nơi cấp ...........................................

  Hộ khẩu: ...........................................................................................................

  Địa chỉ: .............................................................................................................

  Điện thoại: ........................................................................................................

  BÊN MUA (Bên B)

  Ông/bà: ............................................Năm sinh: ................................................

  CMND số: ...............................Ngày cấp................... Nơi cấp...........................

  Hộ khẩu: ............................................................................................................

  Địa chỉ: ...............................................................................................................

  Điện thoại: .........................................................................................................

  Ông/bà: .................................... Năm sinh: .........................................................

  CMND số: .................................Ngày cấp Nơi cấp ............................................

  Hộ khẩu: .............................................................................................................

  Địa chỉ: ...............................................................................................................

  Điện thoại: .........................................................................................................

  Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

  Điều 1. Đối tượng của hợp đồng – Căn hộ mua bán

  1.1. Căn hộ............................. thuộc quyền sở hữu của Bên A theo “Giấy chứng nhận...............” do UBND .................... cấp ngày......................., cụ thể như sau:

  a/ Nhà ở:

  - Địa chỉ: .......................................................

  - Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)

  - Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)

  - Kết cấu nhà: ..................................

  - Số tầng: .......................

  b/ Đất ở:

  - Thửa đất số: ...........................

  - Tờ bản đồ số: ........................

  - Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

  - Hình thức sử dụng:

  + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)

  + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)

  1.2. Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý bán, Bên B đồng ý mua toàn bộ căn hộ nêu trên với những điều khoản thỏa thuận dưới đây theo hợp đồng này.

  Điều 2. Giá mua bán căn hộ và việc thanh toán

  2.1. Giá mua bán hai bên thoả thuận là ……………. đồng (………………….. đồng) trả bằng tiền Nhà nước Việt Nam hiện hành.

  2.2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt.

  2.3. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên lập giấy biên nhận tiền

  Điều 3. Giao nhận căn hộ và đăng ký sang tên

  3.1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất cho Bên B.

  Việc giao nhận căn hộ và giấy tờ kèm theo do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  3.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Điều 4. Thuế, phí, lệ phí

  4.1. Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do Bên …… chịu trách nhiệm nộp.

  4.2. Sau khi ký bản hợp đồng này, Bên …… có nghĩa vụ liên hệ với Cơ quan thuế để làm thủ tục nộp thuế theo quy định.

  Điều 5. Giải quyết tranh chấp

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Pháp luật.

  Điều 6. Cam kết chung của hai bên

  6.1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  a/ Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b/ Căn hộ thuộc trường hợp được phép mua bán theo quy định của Pháp luật;

  c/ Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

  - Căn hộ nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp khiếu kiện;

  - Căn hộ không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

  - Căn hộ không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sở hữu;

  - Bản chính Giấy chứng nhận xác nhận quyền sở hữu căn hộ mà Bên A xuất trình trước công chứng viên tại thời điểm ký hợp đồng này là bản thật và duy nhất.

  d/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  e/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  6.2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  b/ Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;

  c/ Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  d/ Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  6.3. Bên A và Bên B cùng cam đoan:

  Đặc điểm về căn hộ mua bán nêu tại Hợp đồng này là đúng với hiện trạng thực tế, nếu có sự khác biệt với thực tế thì Bên A và Bên B phải hoàn toàn chịu rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Điều 7. Điều khoản chung

  7.1. Bản Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai bên lập thành văn bản có đầy đủ chữ ký của các bên và chỉ được thực hiện khi Bên mua chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu theo Hợp đồng này.

  7.2. Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về chuyển nhượng căn hộ; hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

  7.3. Hai Bên tự đọc lại/nghe đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, cùng chấp thuận toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng và không có điều gì vướng mắc. Hai Bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

  BÊN A

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  BÊN B

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất là căn hộ chung cư

  mau-hop-dong-mua-ban-nha-dat-moi-nhat-nam-2020

  Dù là người bán hay người mua cũng đều nên chủ động kiểm tra và trao đổi nếu thấy bất kỳ điểm bất hợp lý nào trên hợp đồng mua bán nhà đất

  Bạn vừa xem qua bài viết "Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới nhất năm 2020" tại Rever. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin, kiến thức hữu ích khác qua tài liệu Rever biên soạn dưới đây:

  Mau hop dong dat coc mua ban nha dat

  Có thể bạn quan tâm:

  Hoàng Triều (TH)

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận