Bảng giá nhà đất quận Bình Thạnh giai đoạn 2015 - 2019

Hướng DẫnMua nhà lần đầu

01/02/2019

Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất quận Bình Thạnh áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.

Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tải nhanh Bảng giá đất 24 Quận/Huyện TPHCM giai đoạn 2015 - 2019

Bảng giá đất quận Bình Thạnh áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019

STT Tên đường Đoạn đường Giá

1

 BẠCH ĐẰNG

 – Từ Ngã 3 Hàng Xanh đến Chợ Bà Chiểu

 38,000

2

 BÌNH LỢI

 Trọn đường

 15,300

 BÌNH QUỚI

 – Từ Cầu Kinh đến Thanh Đa

 – Từ Thanh Đa đến Bến Đò

 16,800

 

 12,500

 BÙI HỮU NGHĨA

 – Từ Cầu Bùi Hữu Nghĩa đến Ngã Ba Thánh Mẫu

 – Từ Ngã Ba Thánh Mẫu đến Bạch Đằng

 25,400

 

 

 28,100

 BÙI ĐÌNH TUÝ

 Trọn đường

 23,600

 CHU VĂN AN

 – Từ Ngã 5 Bình Hoà đến Cầu Chu Văn An

 – Từ Cầu Chu Văn An đến Đinh Bộ Lĩnh

 20,800

 

 23,600

 CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH

 Trọn đường

 20,500

 CÔNG TRƯỜNG TỰ DO

 Trọn đường

 20,500

 DIÊN HỒNG

 Trọn đường

 23,000

10 

 ĐIỆN BIÊN PHỦ

 – Từ Cầu Điện Biên Phủ đến Cầu Sài Gòn

 38,000

11 

 ĐINH BỘ LĨNH

 – Từ Cầu Bình Triệu đến Nguyễn Xí

 – Từ Nguyễn Xí đến Điện Biên Phủ

 22,100

 

 23,100

12 

 ĐINH TIÊN HOÀNG

 – Từ Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu

 38,000

13 

 ĐỐNG ĐA

 Trọn đường

 13,600

14 

 ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI

 Trọn đường

 22,000

15 

 ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI

 Trọn đường

 19,200

16 

 ĐƯỜNG D1

 Trọn đường

 27,600

17 

 ĐƯỜNG D2

 Trọn đường

 27,600

18 

 ĐƯỜNG D3

 Trọn đường

 24,000

19 

 ĐƯỜNG D5

 Trọn đường

 19,200

20 

 ĐƯỜNG TRỤC 30M

 Trọn đường

 14,600

21 

 HỒ XUÂN HƯƠNG

 Trọn đường

 22,000

22 

 HỒNG BÀNG

 – Từ Vũ Tùng đến Diên Hồng

 25,600

23 

 HOÀNG HOA THÁM

 – Từ Nguyễn Thượng Hiền đến Nguyễn Văn Đậu

 – Từ Nguyễn Văn Đậu đến Phan Đăng Lưu

 17,600

 

 

 20,600

24 

 HUỲNH MẪN ĐẠT

 – Từ Công Trường Tự Do đến Nguyễn Ngọc Phương

 22,000

25 

 HUỲNH ĐÌNH HAI

 Trọn đường

 24,700

26 

 HUỲNH TÁ BANG

 Trọn đường

 12,800

27 

 HUỲNH TỊNH CỦA

 Trọn đường

 21,300

28 

 LAM SƠN

 Trọn đường

 24,800

29 

 LÊ QUANG ĐỊNH

 – Từ Chợ Bà Chiểu đến Nơ Trang Long

 – Từ Nơ Trang Long đến Nguyễn Văn Đậu

 – Từ Nguyễn Văn Đậu đến ranh quận Gò Vấp

 31,200

 

 24,000

 

 20,400

30 

 LÊ TRỰC

 Trọn đường

 13,800

31 

 LƯƠNG NGỌC QUYẾN

 – Từ Bình Lợi đến ranh quận Gò Vấp

 12,000

32 

 MAI XUÂN THƯỞNG

 Trọn đường

 11,600

33 

 MÊ LINH

 Trọn đường

 24,000

34 

 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

 Trọn đường

 24,000

35 

 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

 – Từ Lê Quang Định đến Hoàng Hoa Thám

 – Từ Hoàng Hoa Thám đến Nguyễn Văn Đậu

 13,400

 

 12,000

 

36 

 NGÔ NHÂN TỊNH

 Trọn đường

 12,000

37 

 NGÔ ĐỨC KẾ

 Trọn đường

 13,200

38 

 NGÔ TẤT TỐ

 Trọn đường

 21,100

39 

 ĐƯỜNG PHÚ MỸ

 Trọn đường

 14,400

40 

 NGUYỄN TRUNG TRỰC

 Trọn đường

 13,400

41 

 NGUYỄN  XÍ

 Trọn đường

 21,700

42 

 NGUYỄN AN NINH

 Trọn đường

 13,600

43 

 NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 Trọn đường

 10,600

44 

 NGUYỄN CÔNG HOAN

 Trọn đường

 11,500

45 

 NGUYỄN CÔNG TRỨ

 Trọn đường

 17,600

46 

 NGUYỄN CỬU VÂN

 – Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Điện Biên Phủ

 24,000

47 

 NGUYỄN DUY

 Trọn đường

 12,000

48 

 NGUYÊN HỒNG

 Trọn đường

 12,000

49 

 NGUYỄN HỮU CẢNH

 Trọn đường

 32,000

50 

 NGUYỄN HUY LƯỢNG

 Trọn đường

 22,000

51 

 NGUYỄN HUY TƯỞNG

 Trọn đường

 17,600

52 

 NGUYỄN KHUYẾN

 Trọn đường

 13,600

53 

 NGUYỄN LÂM

 Trọn đường

 12,700

54 

 NGUYỄN THÁI HỌC

 Trọn đường

 11,400

55 

 NGUYỄN THIỆN THUẬT

 Trọn đường

 18,500

56 

 NGUYỄN VĂN LẠC

 Trọn đường

 21,000

57 

 NGUYỄN VĂN ĐẬU

 – Từ giáp ranh quận Phú Nhuận đến Lê Quang Định

 – Từ Lê Quang Định đến Phan Văn Trị

 24,000

 

 

 18,100

58 

 NGUYỄN XUÂN ÔN

 Trọn đường

 13,600

59 

 NƠ TRANG LONG

 – Từ Phan Đăng Lưu đến Lê Quang Định

 – Từ Lê Quang Định đến Nguyễn Xí

 – Từ Nguyễn Xí đến Bình Lợi

 32,400

 

 24,300

 

 18,000

60 

 PHẠM VIẾT CHÁNH

 Trọn đường

 24,000

61 

 PHAN HUY ÔN

 Trọn đường

 14,400

62 

 PHAN BỘI CHÂU

 Trọn đường

 20,900

63 

 PHAN CHU TRINH

 Trọn đường

 22,000

64 

 PHAN ĐĂNG LƯU

 – Từ Lê Quang Định đến giáp quận Phú Nhuận

 38,000

65 

 PHAN XÍCH LONG

 Trọn đường

 31,700

66 

 PHAN VĂN HÂN

 – Từ Điện Biên Phủ đến Xô Viết Nghệ Tĩnh

 – Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Công Trường Tự Do

 19,200

 

 

 24,000

67 

 PHAN VĂN TRỊ

 – Từ Lê Quang Định đến Nơ Trang Long

 – Từ Nơ Trang Long đến giáp quận Gò Vấp

 19,200

 

 

 18,000

68 

 PHÓ ĐỨC CHÍNH

 Trọn đường

 12,000

69 

 QUỐC LỘ 13

 – Từ Đài Liệt Sĩ đến Cầu Bình Triệu

 24,000

70 

 TĂNG BẠT HỔ

 Trọn đường

 14,400

71 

 THANH ĐA

 Trọn đường

 12,400

72 

 THIÊN HỘ DƯƠNG

 Trọn đường

 8,400

73 

 TRẦN BÌNH TRỌNG

 Trọn đường

 12,000

74 

 TRẦN KẾ XƯƠNG

 Trọn đường

 12,800

75 

 TRẦN QUÝ CÁP

 Trọn đường

 14,400

76 

 TRẦN VĂN KỶ

 Trọn đường

 14,000

77 

 TRỊNH HOÀI ĐỨC

 Trọn đường

 22,000

78 

 TRƯỜNG SA

 – Từ Cầu Điện Biên Phủ đến Xô Viết Nghệ Tĩnh

 – Từ Cầu Điện Biên Phủ đến Cầu Bông

 19,200

 

 14,400

79 

 UNG VĂN KHIÊM

 Trọn đường

 22,000

80 

 VẠN KIẾP

 Trọn đường

 19,000

81

 VÕ DUY NINH

 Trọn đường

 15,100

82 

 VÕ TRƯỜNG TOẢN

 Trọn đường

 22,000

83 

 VŨ HUY TẤN

 Trọn đường

 16,800

84 

 VŨ NGỌC PHAN

Trọn đường

 12,400

85 

 VŨ TÙNG

 Trọn đường

 23,000

86 

 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

 – Từ Cầu Thị Nghè đến vòng xoay Hàng Xanh

 – Từ vòng xoay Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ

 – Từ Đài Liệt Sĩ đến Cầu Kinh

– Từ Dạ Cầu Thị Nghè

 38,000

 

 27,000

 

 20,600

 13,800

87 

 YÊN ĐỖ

 Trọn đường

 13,400

88 

 PHẠM VĂN ĐỒNG

 Trọn đường thuộc địa bàn quận Bình Thạnh  

 18,000

Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 0901 777 667 để được tư vấn trực tiếp.

Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:

New call-to-action

Có thể bạn quan tâm:

 Xuân Anh (TH)

Bất động sản liên quan

masterithaodien-535127-edited.jpg
Dự án: Masteri Thảo Điền

Chi tiết về dự án Masteri Thảo Điền là dự án khu căn hộ cao cấp kết hợp Trung tâm thương mại

masterithaodien-561196-edited.jpg
Tìm mua Masteri Thảo Điền

Bất động sản dự án Masteri Thảo Điền và khu vực lân cận

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Bình luận