Bảng giá nhà đất Quận 8 giai đoạn 2015 - 2019

Hướng DẫnMua nhà lần đầu

12/11/2018

Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 8 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.

Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tải nhanh Bảng giá đất 24 Quận/Huyện TPHCM giai đoạn 2015 - 2019

Bảng giá đất Quận 8 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019

STT Tên đường Đoạn đường Giá

1

 AN DƯƠNG VƯƠNG

 – Từ Cảng Phú Định đến Cầu Mỹ Thuận

 8,600

2

 ÂU DƯƠNG LÂN

 Trọn đường

 14,000

3

 BA ĐÌNH

 Trọn đường

 9,800

 BẾN CẦN GIUỘC

 Trọn đường

 10,400

5

 BẾN PHÚ ĐỊNH

 Trọn đường

 6,200

6

 BẾN XÓM CỦI

 Trọn đường

 8,400

7

 BẾN Ụ CÂY

 – Từ Cầu Chánh Hưng đến Cầu Phát Triển

 4,800

8

 BÌNH ĐÔNG

 – Từ Cuối Đường (Phường 11) đến Cầu Chà Và

 – Từ Cầu Chà Và đến Cầu Số 1

 – Từ Cầu Số 1 đến Cầu Vĩnh Mậu

 9,800

 

 14,600

 

 7,200

9

 BÌNH ĐỨC

 Trọn đường

 5,300

10

 BÔNG SAO

 – Từ Phạm Thế Hiển đến Bùi Minh Trực

 – Từ Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu

 7,000

 

 7,200

11

 BÙI HUY BÍCH

 Trọn đường

 8,400

12

 BÙI MINH TRỰC

 – Từ Bông Sao đến Quốc Lộ 50

 – Từ Quốc Lộ 50 đến cuối đường

 11,200

 

 10,500

13

 CÂY SUNG

 Trọn đường

 6,900

14

 CAO LỖ

 – Từ Phạm Thế Hiển đến cuối đường

 11,200

15

 CAO XUÂN DỤC

 Trọn đường

 12,600

16

 CÁC ĐƯỜNG LÔ TRONG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG 9, 10

 Trọn đường

 7,000

17

 CÁC ĐƯỜNG SỐ CHẴN PHƯỜNG 4, 5

 Trọn đường

 9,800

18

 CÁC ĐƯỜNG SỐ LẺ PHƯỜNG 4, 5

 Trọn đường

 8,800

19

 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI BÁO THANH NIÊN PHƯỜNG 1

 Đường lộ giới >= 12m

 Đường lộ giới < 12m

 9,600

 8,400

20

 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 4

 Đường lộ giới >= 12m

 Đường lộ giới < 12m

 9,600

 8,400

21

 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 5

 Đường lộ giới >= 12m

 Đường lộ giới < 12m

 11,000

 9,200

22

 CÁC ĐƯỜNG TRONG  KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 6

 Đường lộ giới >= 12m

 Đường lộ giới < 12m

 7,600

 7,000

23

 CÁC ĐƯỜNG TRONG  KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 7

 Đường lộ giới >= 12m

 Đường lộ giới < 12m

 4,000

 3,300

24

 CÁC ĐƯỜNG TRONG KHU DÂN CƯ MỚI PHƯỜNG 16

 Đường lộ giới >= 12m

 Đường lộ giới < 12m

 4,500

 3,900

25

 DẠ NAM

 Trọn đường

 12,600

26

 DÃ TƯỢNG

 Trọn đường

 10,600

27

 DƯƠNG BÁ TRẠC

 – Từ Phạm Thế Hiển đến Cầu Sông Xáng

 – Từ Trường Rạch Ông đến Cảng Phường 1

 25,800

 

 15,400

28

 ĐẶNG CHẤT

 Trọn đường

 14,300

29

 ĐÀO CAM MỘC

 Trọn đường

 9,800

30

 ĐẠI LỘ VÕ VĂN KIỆT (ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY cũ)

 Trọn đường

 12,600

31

 ĐÌNH AN TÀI

 Trọn đường

 2,800

32

 ĐINH HOÀ

 Trọn đường

 12,600

33

 ĐÔNG HỒ (ĐƯỜNG SỐ 11)

 Trọn đường

 10,100

34

 ĐƯỜNG 1011 PHẠM THẾ HIỂN

 Trọn đường

 13,600

35

 ĐƯỜNG 1107 PHẠM THẾ HIỂN (DỌC RẠCH HIỆP ÂN)

 Trọn đường

 11,000

36

 ĐƯỜNG 41 – PHÚ ĐỊNH

 Trọn đường

 6,200

37

 ĐƯỜNG 44 – TRƯƠNG ĐÌNH HỘI

 Trọn đường

 6,200

38

 ĐƯỜNG NỐI PHẠM THẾ HIỂN-BATƠ

 Trọn đường

 4,200

39

 ĐƯỜNG SỐ 111 (P9)

 Trọn đường

 8,400

40

 ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ PHÚ LỢI

 

 4,100

41

 ĐƯỜNG VEN SÔNG XÁNG

 Trọn đường

 8,000

42

 HỒ HỌC LÃM

 Trọn đường

 7,500

43

 HOÀNG MINH ĐẠO

 Trọn đường

 11,000

44

 HƯNG PHÚ

 Trọn đường

 14,600

45

 HOÀI THANH

 Trọn đường

 7,000

46

 HOÀNG ĐẠO THUÝ

 Trọn đường

 3,100

47

 HOÀNG SĨ KHẢI

 Trọn đường

 5,600

48

 HUỲNH THỊ PHỤNG

 Trọn đường

 10,400

49

 LÊ QUANG KIM

 Trọn đường

 7,600

50

 LÊ THÀNH PHƯƠNG

 Trọn đường

 5,000

51

 LƯƠNG NGỌC QUYẾN

 Trọn đường

 10,600

52

 LƯƠNG VĂN CAN

 Trọn đường

 6,900

53

 LƯU HỮU PHƯỚC

 Trọn đường

 5,200

54

 LƯU QUÝ KỲ

 Trọn đường

 8,400

55

 LÝ ĐẠO THÀNH

 Trọn đường

 4,600

56

 MẶC VÂN

 Trọn đường

 7,200

57

 MAI HẮC ĐẾ

 Trọn đường

 5,300

58

 MAI AM

 Trọn đường

 5,600

59

 MỄ CỐC

 Trọn đường

 5,300

60

 NGÔ SĨ LIÊN

 Trọn đường

 5,600

61

 NGUYỄN CHẾ NGHĨA

 Trọn đường

 12,600

62

 NGUYỄN DUY

 Trọn đường

 8,400

63

 NGUYỄN NGỌC CUNG

 Trọn đường

 4,600

64

 NGUYỄN NHƯỢC THỊ

 Trọn đường

 5,600

65

 NGUYỄN QUYỀN

 Trọn đường

 10,200

66

 NGUYỄN SĨ CỐ

 Trọn đường

 5,000

67

 NGUYỄN THỊ THẬP

 Trọn đường

 11,200

68

 NGUYỄN THỊ TẦN

 Trọn đường

 19,800

69

 NGUYỄN VĂN CỦA

 Trọn đường

 12,200

70

 NGUYỄN VĂN LINH

 – Từ Đoạn Quận 8

 8,400

71

 PHẠM HÙNG (P4, P5)

 – Từ Phạm Thế Hiển đến Chân Cầu Chánh Hưng

 – Từ Chân Cầu Chánh Hưng đến Ranh Huyện Bình Chánh

 12,800

 

 

 

 25,800

72

 PHẠM HÙNG (P9, P10)

 – Từ Ba Đình đến Hưng Phú

 – Từ Hưng Phú đến Nguyễn Duy

 12,800

 

 8,400

73

 PHẠM THẾ HIỂN

 – Từ Cầu Rạch Ông đến Cầu Nhị Thiên Đường

 – Từ Cầu Nhị Thiên Đường đến Cầu Bà Tàng

 – Từ Cầu Bà Tàng đến cuối đường

 13,600

 

 12,000

 

 6,700

74

 PHONG PHÚ

 Trọn đường

 12,600

75

 QUỐC LỘ 50

 – Từ Phạm Thế Hiển đến Chân Cầu Nhị Thiên Đường

 – Từ Chân Cầu Nhị Thiên Đường đến Ranh Huyện Bình Chánh

 9,800

 

 

 

 16,400

76

 RẠCH CÁT

 Trọn đường

 5,300

77

 RẠCH CÙNG

 Trọn đường

 2,800

78

 RẠCH LỒNG ĐÈN

 Trọn đường

 2,800

79

 TẠ QUANG BỬU

 – Từ Cảng Phường 1 đến Dương Bá Trạc

 – Từ Dương Bá Trạc đến Âu Dương Lân

– Từ Âu Dương Lân đến Phạm Hùng

 – Từ Phạm Hùng đến Bông Sao

 – Từ Bông Sao đến Quốc Lộ 50

 – Từ Quốc Lộ 50 đến Rạch Bà Tàng

 11,200

 

 11,200

 

 11,200

 16,200

 

 14,600

 

 9,800

80

 TRẦN NGUYÊN HÃN

 Trọn đường

 12,200

81

 TRẦN VĂN THÀNH

 Trọn đường

 9,200

82

 TRỊNH QUANG NGHỊ

 Trọn đường

 5,000

83

 TRƯƠNG ĐÌNH HỘI

 Trọn đường

 6,200

84

 TÙNG THIỆN VƯƠNG

 – Từ Cầu Nhị Thiên Đường (2 Bên Hông Cầu) đến Nguyễn Văn Của

 – Từ Nguyễn Văn Của đến Đinh Hoà

 – Từ Đinh Hoà đến cuối đường

 9,900

 

 

 18,200

 

 12,600

85

 TUY LÝ VƯƠNG

 Trọn đường

 12,600

86

 ƯU LONG

 Trọn đường

 10,200

87

 VẠN KIẾP

 Trọn đường

 12,100

88

 VĨNH NAM

 Trọn đường

 10,200

89

 VÕ TRỨ

 Trọn đường

 10,200

Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 0901 777 667 để được tư vấn trực tiếp.

Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:

New call-to-action

Có thể bạn quan tâm:

 Xuân Anh (TH)

Bất động sản liên quan

masterithaodien-535127-edited.jpg
Dự án: Masteri Thảo Điền

Chi tiết về dự án Masteri Thảo Điền là dự án khu căn hộ cao cấp kết hợp Trung tâm thương mại

masterithaodien-561196-edited.jpg
Tìm mua Masteri Thảo Điền

Bất động sản dự án Masteri Thảo Điền và khu vực lân cận

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

Bình luận