Bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020.

da39c468-e6d2-4da5-b771-175f4d844c41

(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá

1

An Dương Vương

Tân Hòa Đông đến Kinh Dương Vương

Kinh Dương Vương đến Lý Chiêu Hoàng

Lý Chiêu Hoàng đến ranh Quận 8

11.200

12.400

8.600

2

Bà Hom

Kinh Dương Vương đến hẻm 76 Bà Hom

Hẻm 76 Bà Hom đến An Dương Vương

17.000

3

Bà Ký

Trọn đường

13.800

4

Bà Lài

Trọn đường

11.700

5

Bãi Sậy

Ngô Nhân Tịnh đến Mai Xuân Thưởng

Mai Xuân Thưởng đến Bình Tiên

Bình Tiên đến Lò Gốm

18.800

18.80

13.400

6

Bến Lò Gốm

Trọn đường

12.870

7

Bến Phú Lâm

Trọn đường

9.800

8

Bình Phú

Trọn đường

14.500

9

Bình Tây

Trọn đường

18.600

10

Bình Tiên

Trọn đường

22.800

11

Bửu Đình

Trọn đường

9.900

12

Cao Văn Lầu

Lê Quang Sung đến Bãi Sậy

Bãi Sậy đến Võ Văn Kiệt

19.000

17.700

13

Chợ Lớn

Trọn đường

12.100

14

Chu Văn An

Lê Quang Sung đến Bãi Sậy

Bãi Sậy đến Võ Văn Kiệt

 28.200

19.200

15

Đặng Nguyên Cẩn

Tân Hóa đến Tân Hòa Đông

Tân Hòa Đông đến Bà Hom

Bà Hom đến Kinh Dương Vương

10.200

13.200

11.800

16

Đường nội bộ cư xá đài Rada

Phường 13

9.600

17

Đường nội bộ cư xá Phú Lâm A

Phường 12

8.500

18

Đường nội bộ cư xá Phú Lâm B

Phường 13

8.500

19

Đường nội bộ cư xá Phú Lâm D

Phường 10

8.500

20

Đường nội bộ khu phố chợ Phú Lâm

Phường 13, 14

8.500

21

Đường số 10

Kinh Dương Vương đến Bà Hom

9.600

22

Đường số 11

An Dương Vương đến đường số 10

11.400

23

Gia Phú

Ngô Nhân Tịnh đến Phạm Phú Thứ

18.000

24

Hậu Giang

Phạm Đình Hổ đến Minh Phụng

Minh Phụng đến Nguyễn Văn Luông

Nguyễn Văn Luông đến Mũi Tàu

34.200

20.400

18.200

25

Hồng Bàng

Nguyễn Thị Nhỏ đến cầu Phú Lâm

Cầu Phú Lâm đến vòng xoay Phú Lâm

24.300

22.700

26

Lê Hoàng Kha

Trọn đường

9.000

27

Kinh Dương Vương

Vòng xoay Phú Lâm đến Mũi Tàu

18.400

28

Lê Quang Sung

Ngô Nhân Tịnh đến Mai Xuân Thưởng

Mai Xuân Thưởng đến Minh Phụng

Minh Phụng đến Mũi Tàu

27.800

19.100

11.400

29

Lê Tấn Kế

Trọn đường

36.400

30

Lê Trực

Trọn đường

16.600

31

Lê Tuấn Mậu

Trọn đường

11.500

32

Lý Chiêu Hoàng

Nguyễn Văn Luông đến An Dương Vương

11.700

33

Mai Xuân Thưởng

Lê Quang Sung đến Phan Văn Khỏe

Phan Văn Khỏe đến Võ Văn Kiệt

18.700

15.200

34

Minh Phụng

Phan Văn Khỏe đến Hồng Bàng

22.500

35

Ngô Nhân Tịnh

Lê Quang Sung đến Võ Văn Kiệt

30.000

36

Nguyễn Hữu Thận

Trọn đường

32.500

37

Nguyễn Đình Chi

Trọn đường

9.800

38

Nguyễn Phạm Tuân

Trọn đường

6.700

39

Nguyễn Thị Nhỏ

Lê Quang Sung đến Hồng Bàng

26.000

40

Nguyễn Văn Luông

Vòng xoay Phú Lâm đến Hậu Giang

Hậu Giang đến đường số 26

Đường số 26 đến đường lý Chiêu Hoàng

23.300

19.400

12.000

41

Nguyễn Văn Luông (Nguyễn Ngọc Cung theo bảng giá đất năm 2014)

Lý Chiêu Hoàng đến Võ Văn Kiệt

9.800

42

Nguyễn Xuân Phụng

Trọn đường

23.700

43

Phạm Đình Hổ 

Hồng Bàng đến Bãi Sậy

Bãi Sậy đến Phạm Văn Chí 

25.600

18.500

44

Phạm Phú Thứ

Trọn đường

14.900

45

Phạm Văn Chí

Bình Tây đến Bình Tiên

Bình Tiên đến Lý Chiêu Hoàng

23.200

14.300

46

Phan Anh

Tân Hoà Đông đến ranh Quận Tân Phú

11.100

47

Phan Văn Khỏe

Ngô Nhân Tịnh đến Mai Xuân Thưởng

Mai Xuân Thưởng đến Bình Tiên

Bình Tiên đến Lò Gốm

21.400

14.900

13.100

48

Tân Hòa Đông

Vòng xoay Phú Lâm đến Đặng Nguyên Cẩn

Đặng Nguyên Cẩn đến An Dương Vương

14.300

10.700

49

Tân Hóa

Hồng Bàng đến Đặng Nguyên Cẩn

Đặng Nguyên Cẩn đến cầu Tân Hóa

14.000

13.200

50

Tháp Mười

Phạm Đình Hổ đến Ngô Nhân Tịnh

43.600

51

Trần Bình

Trọn đường

31.500

52

Trần Trung Lập

Trọn đường

17.900

53

Võ Văn Kiệt

Ngô Nhân Tịnh (P.1) đến cầu Lò Gốm (P.7)

Cầu Lò Gốm (P.7) đến Rạch Nhảy (P.10)

 24.400

19.800

54

Trang Tử

Đỗ Ngọc Thạch đến Phạm Đình Hổ

22.100

55

Văn Thân

Bình Tiên đến Bà Lài

Bà Lài đến Lò Gốm

14.600

9.300

56

Trần Văn Kiểu (đường số 11 khu dân cư Bình Phú)

Hậu Giang đến Lý Chiêu Hoàng

Lý Chiêu Hoàng đến Vành Đai

13.600

11.400

57

Đường số 22

Trọn đường

12.100

58

Đường số 23

Trọn đường

13.000

59

Đường số 24

Trọn đường

12.100

60

Đường số 26

Trọn đường

14.000

61

Đường Song Hành

Trọn đường

11.400

62

Đường số 5

Trọn đường

10.200

63

Đường số 8

Trọn đường

10.200

64

Đường số 17

Trọn đường

9.100

65

Đường số 20

Trọn đường

9.100

66

Đường số 32

Trọn đường

10.200

67

Đường số 33

Trọn đường

6.100

68

Đường số 42

Trọn đường

8.000

69

Đường số 44

Trọn đường

8.000

70

Đường số 52

Trọn đường

8.000

71

Đường số 54

Trọn đường

8.000

72

Đường Vành Đai

Trọn đường

8.000

73

Đường số 35

Trọn đường

8.000

74

Đường số 64

Trọn đường

8.000

75

Đường số 72

Trọn đường

8.000

76

Đường số 74

Trọn đường

8.000

77

Đường số 76

Trọn đường

8.000

79

Đường số 9

Trọn đường

10.200

Bạn đang theo dõi bài viết bảng giá đất Quận 6 giai đoạn 2020 - 2024. Bên cạnh đó, bạn có thể tham thảo thêm danh sách nhà đất gia tốt đang giao dịch trên Rever tại đây:

64f51475-d604-4505-87ee-cc1bc2e9fbdc

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bảng giá đất Quận 8 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 8 giai đoạn 2020 - 2024

Cùng Rever cập nhật bảng giá đất Quận 8 giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Quận 8
03/04/2021
Bảng giá đất Quận 10 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 10 giai đoạn 2020 - 2024

Bài viết dưới đây Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 10 giai đoạn 2020 - 2024.

Quận 10
01/04/2021
Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024

Cùng Rever cập nhật bảng giá đất Quận Bình Tân giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Thị trường
08/04/2021
Bảng giá đất Quận Phú Nhuận giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận Phú Nhuận giai đoạn 2020 - 2024

Bảng giá đất Quận Phú Nhuận giai đoạn 2020 - 2024 có hiệu lực từ ngày 26/01/2020.

Thị trường
03/04/2021
Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 11 giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Dự án
03/04/2021
Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024

Rever cập nhật bảng giá đất huyện Nhà Bè giai đoạn 2020 - 2024, ban hành ngày 16/01/2020/. Trong đó, đường Nguyễn Hữu Thọ có giá cao nhất là 8 triệu/m2.

Nhà Bè
06/04/2021
Bảng giá đất Quận 12 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 12 giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 12 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Thị trường
02/04/2021
Bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 4 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Thị trường
05/04/2021
Bảng giá đất Quận Gò Vấp giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận Gò Vấp giai đoạn 2020 - 2024

Rever cập nhật bảng giá đất Quận Gò Vấp giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

Thị trường
01/04/2021
Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?
Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?

Giá bán nhà mặt đất tại các quận, huyện TP.HCM đang ra sao? Quận nào đang có mức giá bán trung bình nhà mặt đất cao nhất?

Dự án
11/01/2021
Bảng giá căn hộ chung cư quận 2 cập nhật mới nhất 2024
Bảng giá căn hộ chung cư quận 2 cập nhật mới nhất 2024

Thị trường căn hộ chung cư quận 2 luôn là khu vực nóng nhất TP.HCM với mức tăng giá gấp đôi chỉ sau 2-3 năm bàn giao căn hộ. Hơn hết, quỹ đất quận 2 đang khan hiếm khi chỉ mở bán 1 dự án sơ cấp mới trong năm 2023.

Thị trường
22/01/2024
Bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024

Rever cập nhật bảng giá đất Quận Bình Thạnh giai đoạn 2020 - 2024 đã được UBND TP.HCM công bố kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020.

Thị trường
03/04/2021
Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 5 giai đoạn 2020 - 2024, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

Quận 5
05/04/2021
Bảng Giá Bán Căn Hộ, Nhà Phố Bình Tân Mới Nhất T11/2023
Bảng Giá Bán Căn Hộ, Nhà Phố Bình Tân Mới Nhất T11/2023

Thị trường BĐS căn hộ, nhà phố Bình Tân được đánh giá mềm hơn so với các dự án phía bên kia bờ Đông dù đều là vùng ven. Tuy nhiên, một chín một mười, giá trị BĐS phía Tây cụ thể là Bình Tân đang tăng triển vượt trội, ghi nhận mức tăng lần lượt là căn hộ chung cư đến 77% và nhà phố tăng 40%. Cùng theo dõi bảng giá tham khảo quý 3.

Thị trường
23/08/2023
Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất Quận 7 giai đoạn 2020 - 2024 được UBND TP.HCM Ban hành kèm Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 01 năm 2020.

Quận 7
05/04/2021
Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024
Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024

Rever gửi đến bạn bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của UBND thành phố.

Thị trường
02/04/2021
Bảng giá nhà đất Quận 6 giai đoạn 2015 - 2019
Bảng giá nhà đất Quận 6 giai đoạn 2015 - 2019

Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 6 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.

Quy hoạch nút giao An Phú và tuyến Liên Phường, loạt dự án BĐS hưởng lợi
Quy hoạch nút giao An Phú và tuyến Liên Phường, loạt dự án BĐS hưởng lợi

Công trình nút giao An Phú được khởi công năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2025. Dự án hoàn thiện sẽ là cú hích lứn cho sự tăng giá của các dự án Bất động sản trong khu vực. Cùng Rever tìm hiểu thông tin về nút giao An Phú tại bài viết bên dưới.

29/01/2024
Mãn nhãn với 10 cây cầu đẹp nhất TP.HCM hiện nay
Mãn nhãn với 10 cây cầu đẹp nhất TP.HCM hiện nay

Bên cạnh những tòa nhà cao tầng hoành tráng thì TP.HCM cũng là nơi có nhiều cây cầu đẹp. Hãy cùng Rever đi tìm những cây cầu đẹp nhất TP.HCM nhé.

01/12/2023
Danh sách chi tiết chung cư Quận 5: Quy mô và Tình trạng bàn giao
Danh sách chi tiết chung cư Quận 5: Quy mô và Tình trạng bàn giao

Rever gửi đến bạn danh sách chung cư Quận 5 với các thông tin về quy mô và tiến độ bàn giao. Hy vọng bài viết sẽ mang đến bạn những thông tin bổ ích.

01/12/2023