Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?

Phân TíchThị Trường

01/11/2021

Nội dung bài viết

  Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các quận, huyện TP.HCM đang ra sao? Những quận nào đang có mức giá bán trung bình nhà mặt đất cao nhất? Hãy cùng Rever phân tích và tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

  Xem Ngay Danh sách Nhà Đất Giá Tốt Đang Giao Dịch Trên Rever

  Dữ liệu giá bán trung bình nhà mặt đất theo Quận/huyện TP.HCM

  Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, dữ liệu được lấy trong khoảng quý 4/2020.

  Giabannhamatdat

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 1

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 1 trung bình 331,4 triệu/m2, cao nhất trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 1 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 19.8 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 2

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 2 trung bình 117,7 triệu/m2, cao thứ tám trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 2 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 7 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 3

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 3 trung bình 219 triệu/m2, cao thứ hai trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 3 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 13.1 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 4

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 4 trung bình 115,7 triệu/m2, cao thứ chín trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 4 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6.9 tỷ/căn.

  nhapho-5

  Nhà mặt đất Quận 4

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 5

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 5 trung bình 214,2 triệu/m2, cao thứ ba trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 5 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 12.8 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 6

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 6 trung bình 100 triệu/m2, cao thứ mười ba trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 6 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 5,9 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 7

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 7 trung bình 100,7 triệu/m2, cao thứ mười hai trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 7 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 8

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 8 trung bình 75,4 triệu/m2, cao thứ mười lăm trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 8 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 4.5 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 9

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 9 trung bình 61,8 triệu/m2, cao thứ mười tám trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 9 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 3.7 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 10

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 10 trung bình 187,7 triệu/m2, cao thứ tư trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 10 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 11.2 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 11

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 11 trung bình 130,7 triệu/m2, cao thứ bảy trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 11 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 7.8 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 12

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 12 trung bình 53,1 triệu/m2, cao thứ hai mươi trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 12 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 3.1 tỷ/căn.

  nhaphomattien_1

  Nhà mặt đất Quận 12

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Phú Nhuận

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Phú Nhuận trung bình 158,4 triệu/m2, cao thứ năm trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Phú Nhuận thì mức giá bán sẽ vào khoảng 9.5 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Bình Thạnh

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Bình Thạnh trung bình 111,4 triệu/m2, cao thứ mười trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Bình Thạnh thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6.6 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Tân Bình

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Tân Bình trung bình 139,3 triệu/m2, cao thứ sáu trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Tân Bình thì mức giá bán sẽ vào khoảng 8.3 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Tân Phú

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Tân Phú trung bình 102,5 triệu/m2, cao thứ mười một trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Tân Phú thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6.1 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Gò Vấp

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Gò Vấp trung bình 90,4 triệu/m2, cao thứ mười bốn trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Gò Vấp thì mức giá bán sẽ vào khoảng 5.4 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Thủ Đức

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Thủ Đức trung bình 71,9 triệu/m2, cao thứ mười sáu trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Thủ Đức  thì mức giá bán sẽ vào khoảng 4.3 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Bình Tân

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Bình Tân trung bình 67,8 triệu/m2, cao thứ mười bảy trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Bình Tân thì mức giá bán sẽ vào khoảng 4 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Nhà Bè

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất huyện Nhà Bè trung bình 54,3 triệu/m2, cao thứ mười chín trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại huyện Nhà Bè thì mức giá bán sẽ vào khoảng 3.2 tỷ/căn.

  nhaphongoaithanh

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Bình Chánh

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Huyện Bình Chánh trung bình 22,3 triệu/m2, cao thứ hai mươi hai trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại Huyện Bình Chánh thì mức giá bán sẽ vào khoảng 1.3 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Hóc Môn

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất huyện Hóc Môn trung bình 28 triệu/m2, cao thứ hai mươi mốt trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại huyện Hóc Môn thì mức giá bán sẽ vào khoảng 1.6 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Cần Giờ

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Huyện Cần Giờ trung bình 18,4 triệu/m2, cao thứ hai mươi ba trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại Huyện Cần Giờ thì mức giá bán sẽ vào khoảng 1.1 tỷ/căn.

  Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Củ Chi

  Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Huyện Củ Chi trung bình 14,6 triệu/m2, thấp nhất trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại Huyện Củ Chi thì mức giá bán sẽ vào khoảng 881 triệu/căn.

  Lưu ý: Dữ liệu trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm tháng 1/2021.

  Bạn đang theo dõi bài viết Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao? Rever gửi đến bạn danh sách nhà đất giá tốt đang giao dịch trên hệ thống của chúng tôi. Quý khách hàng quan tâm, vui lòng liên hệ Hotline Rever: 1800 234 546!

  Danh sách nhà đất tại Rever

  Có thể bạn quan tâm:

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận