Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?

Giá bán nhà mặt đất tại các quận, huyện TP.HCM đang ra sao? Quận nào đang có mức giá bán trung bình nhà mặt đất cao nhất?

Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các quận, huyện TP.HCM đang ra sao? Những quận nào đang có mức giá bán trung bình nhà mặt đất cao nhất? Hãy cùng Rever phân tích và tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

852d3b15-64cd-4da2-a961-cc1a700ecfa6

Dữ liệu giá bán trung bình nhà mặt đất theo Quận/huyện TP.HCM

Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, dữ liệu được lấy trong khoảng quý 4/2020.

Giabannhamatdat

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 1

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 1 trung bình 331,4 triệu/m2, cao nhất trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 1 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 19.8 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 2

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 2 trung bình 117,7 triệu/m2, cao thứ tám trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 2 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 7 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 3

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 3 trung bình 219 triệu/m2, cao thứ hai trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 3 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 13.1 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 4

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 4 trung bình 115,7 triệu/m2, cao thứ chín trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 4 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6.9 tỷ/căn.

nhapho-5

Nhà mặt đất Quận 4

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 5

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 5 trung bình 214,2 triệu/m2, cao thứ ba trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 5 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 12.8 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 6

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 6 trung bình 100 triệu/m2, cao thứ mười ba trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 6 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 5,9 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 7

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 7 trung bình 100,7 triệu/m2, cao thứ mười hai trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 7 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 8

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 8 trung bình 75,4 triệu/m2, cao thứ mười lăm trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 8 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 4.5 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 9

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 9 trung bình 61,8 triệu/m2, cao thứ mười tám trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 9 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 3.7 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 10

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 10 trung bình 187,7 triệu/m2, cao thứ tư trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 10 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 11.2 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 11

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 11 trung bình 130,7 triệu/m2, cao thứ bảy trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 11 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 7.8 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận 12

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận 12 trung bình 53,1 triệu/m2, cao thứ hai mươi trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận 12 thì mức giá bán sẽ vào khoảng 3.1 tỷ/căn.

nhaphomattien_1

Nhà mặt đất Quận 12

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Phú Nhuận

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Phú Nhuận trung bình 158,4 triệu/m2, cao thứ năm trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Phú Nhuận thì mức giá bán sẽ vào khoảng 9.5 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Bình Thạnh

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Bình Thạnh trung bình 111,4 triệu/m2, cao thứ mười trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Bình Thạnh thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6.6 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Tân Bình

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Tân Bình trung bình 139,3 triệu/m2, cao thứ sáu trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Tân Bình thì mức giá bán sẽ vào khoảng 8.3 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Tân Phú

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Tân Phú trung bình 102,5 triệu/m2, cao thứ mười một trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Tân Phú thì mức giá bán sẽ vào khoảng 6.1 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Gò Vấp

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Gò Vấp trung bình 90,4 triệu/m2, cao thứ mười bốn trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Gò Vấp thì mức giá bán sẽ vào khoảng 5.4 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Thủ Đức

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Thủ Đức trung bình 71,9 triệu/m2, cao thứ mười sáu trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Thủ Đức  thì mức giá bán sẽ vào khoảng 4.3 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Quận Bình Tân

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Quận Bình Tân trung bình 67,8 triệu/m2, cao thứ mười bảy trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại quận Bình Tân thì mức giá bán sẽ vào khoảng 4 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Nhà Bè

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất huyện Nhà Bè trung bình 54,3 triệu/m2, cao thứ mười chín trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại huyện Nhà Bè thì mức giá bán sẽ vào khoảng 3.2 tỷ/căn.

nhaphongoaithanh

Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Bình Chánh

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Huyện Bình Chánh trung bình 22,3 triệu/m2, cao thứ hai mươi hai trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại Huyện Bình Chánh thì mức giá bán sẽ vào khoảng 1.3 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Hóc Môn

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất huyện Hóc Môn trung bình 28 triệu/m2, cao thứ hai mươi mốt trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại huyện Hóc Môn thì mức giá bán sẽ vào khoảng 1.6 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Cần Giờ

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Huyện Cần Giờ trung bình 18,4 triệu/m2, cao thứ hai mươi ba trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại Huyện Cần Giờ thì mức giá bán sẽ vào khoảng 1.1 tỷ/căn.

Giá bán trung bình nhà mặt đất Huyện Củ Chi

Theo dữ liệu bất động sản quý 4/2020 của Rever, giá bán nhà mặt đất Huyện Củ Chi trung bình 14,6 triệu/m2, thấp nhất trong số các quận/huyện của TP.HCM. Nếu tính trung bình một căn nhà mặt đất có diện tích 60m2 tại Huyện Củ Chi thì mức giá bán sẽ vào khoảng 881 triệu/căn.

Lưu ý: Dữ liệu trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm tháng 1/2021.

Bạn đang theo dõi bài viết Giá bán trung bình nhà mặt đất tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao? Rever gửi đến bạn danh sách nhà đất giá tốt đang giao dịch trên hệ thống của chúng tôi. Quý khách hàng quan tâm, vui lòng liên hệ Hotline Rever: 1800 234 546!

64f51475-d604-4505-87ee-cc1bc2e9fbdc

Có thể bạn quan tâm:

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Giá bán trung bình căn hộ chung cư tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?
Giá bán trung bình căn hộ chung cư tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?

Giá bán căn hộ chung cư tại các quận, huyện TP.HCM đang ra sao? Quận nào đang có mức giá bán trung bình căn hộ cao nhất?

Dự án
08/01/2021
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM
Bản đồ phân bổ chung cư tại các Quận/Huyện TP.HCM

Rever gửi đến bạn bản đồ phân bổ chung cư tại một số quận, huyện của TP.HCM.

Dự án
27/04/2021
Đây là 17 dự án chung cư có giá bán cao nhất tại TP.HCM (Trên 100 triệu/m2)
Đây là 17 dự án chung cư có giá bán cao nhất tại TP.HCM (Trên 100 triệu/m2)

Thị trường chung cư TP.HCM hiện ghi nhận có khoảng 17 dự án có mức giá bán trung bình cao trên 100 triệu/m2.

Dự án
03/09/2020
Giá bán nhà mặt tiền Quận 1 và trong hẻm chênh lệch bao nhiêu?
Giá bán nhà mặt tiền Quận 1 và trong hẻm chênh lệch bao nhiêu?

Giá bán nhà mặt tiền Quận 1 và một số khu vực đều cao hơn nhiều so với nhà hẻm. Những người lại, biên độ tăng giá các căn nhà hẻm lại khả quan hơn hẳn.

Hướng Dẫn
05/08/2019
Khu vực nào có nguồn cung và tiêu thụ đất nền nhiều nhất TP.HCM hiện nay?
Khu vực nào có nguồn cung và tiêu thụ đất nền nhiều nhất TP.HCM hiện nay?

50% nguồn cung và tỉ lệ giao dịch đất nền toàn TP.HCM nằm ở khu Bắc sài Gòn. Cụ thể những vị trí nào có quỹ đất nền sạch và tiềm năng tăng giá cao?

Đầu tư
25/01/2019
Những dự án căn hộ tại TP.HCM có giá bán trung bình trên 100 triệu/m2
Những dự án căn hộ tại TP.HCM có giá bán trung bình trên 100 triệu/m2

Cùng Rever điểm qua những dự án căn hộ tại TP.HCM có giá bán trung bình trên 100 triệu/m2.

Dự án
18/09/2022
Khoảng giá trung bình căn hộ các khu vực TP.HCM, nơi nào có giá cao nhất?
Khoảng giá trung bình căn hộ các khu vực TP.HCM, nơi nào có giá cao nhất?

Rever gửi đến bạn thông tin phân tích khoảng giá bán trung bình căn hộ của các khu vực nổi bật tại TP.HCM, nơi nào có giá cao nhất?

Dự án
23/06/2022
Căn hộ chung cư TP.HCM "âm thầm" tăng giá cuối năm
Căn hộ chung cư TP.HCM "âm thầm" tăng giá cuối năm

Trong thời điểm sắp kết thúc 2018, thị trường căn hộ lại có dấu hiệu tăng nhẹ; nhất là tại các khu vực ven thành phố.

Đi tìm nguyên nhân khiến giá nhà đất TP.HCM tăng cao
Đi tìm nguyên nhân khiến giá nhà đất TP.HCM tăng cao

Thời gian qua, giá nhà đất tại TP.HCM liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu chững lại. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tốc độ tăng giá "chóng mặt" này?

Dự án
07/03/2020
Cùng REVER chọn mua chung cư Quận 2 theo từng ngân sách cụ thể
Cùng REVER chọn mua chung cư Quận 2 theo từng ngân sách cụ thể

Giữa hàng chục dự án đã và đang triển khai xây dựng tại Quận 2, dự án nào cũng có điểm độc đáo và ưu thế riêng của mình. Câu hỏi đặt ra lúc này đó là làm sao để lựa chọn căn hộ phù hợp với ngân sách của gia đình bạn?

Dự án
25/08/2021
Toàn cảnh giá bán, tình trạng triển khai chung cư Quận 2 - Cập nhật mới nhất từ Rever
Toàn cảnh giá bán, tình trạng triển khai chung cư Quận 2 - Cập nhật mới nhất từ Rever

Rever gửi đến bạn biểu đồ toàn cảnh giá bán cũng như tình trạng triển khai các chung cư Quận 2 - Cập nhật mới nhất từ Rever.

Hướng Dẫn
25/08/2021
Danh sách, vị trí và giá bán hơn 50 dự án nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức
Danh sách, vị trí và giá bán hơn 50 dự án nhà phố, biệt thự Thành phố Thủ Đức

Rever gửi đến bạn danh sách, vị trí và giá bán các dự án nhà phố, biệt thự tại Thành phố Thủ Đức cập nhật mới nhất tháng 6 năm 2021.

Dự án
11/06/2021
Toàn cảnh giá bán 35 chung cư quận Bình Thạnh - Cập nhật Tháng 8/2021
Toàn cảnh giá bán 35 chung cư quận Bình Thạnh - Cập nhật Tháng 8/2021

Rever gửi đến bạn biểu đồ toàn cảnh giá bán cũng như vị trí, tình trạng triển khai chi tiết các chung cư Quận Bình Thạnh - Cập nhật mới nhất từ Rever.

Dự án
27/08/2021
Giá bán trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại TP.HCM tăng 15%
Giá bán trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại TP.HCM tăng 15%

Trong 3 tháng đầu năm 2019, giá bán trung bình căn hộ trên thị trường sơ cấp tại TP.HCM đạt 1.764 USD mỗi m2, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cập nhật giá bán căn hộ hạng sang tại Quận 1 và KĐT Thủ Thiêm
Cập nhật giá bán căn hộ hạng sang tại Quận 1 và KĐT Thủ Thiêm

Để hiểu rõ hơn về thị trường căn hộ hạng sang tại TP.HCM, Rever mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Dự án
08/11/2022
Giá đất các tỉnh ven TP.HCM biến động ra sao trong năm 2017?
Giá đất các tỉnh ven TP.HCM biến động ra sao trong năm 2017?

Trong năm 2017, giá đất tại Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu với mức tăng từ 30 - 100% so với 2016.

TP.HCM điều chỉnh giá đất tại 15 Quận, Huyện
TP.HCM điều chỉnh giá đất tại 15 Quận, Huyện

Từ ngày 1/8/2017, bảng giá đất 15 quận, huyện tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế thị trường.

Thị trường
25/07/2017
Giá thuê trung bình căn hộ chung cư tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?
Giá thuê trung bình căn hộ chung cư tại các Quận, Huyện TP.HCM có sự chênh lệch ra sao?

Giá thuê căn hộ chung cư tại các quận, huyện TP.HCM đang ra sao? Quận nào đang có mức giá thuê trung bình căn hộ cao nhất?

Dự án
08/01/2021
Giá đất Quận 2 thay đổi như thế nào qua từng giai đoạn?
Giá đất Quận 2 thay đổi như thế nào qua từng giai đoạn?

Sau hơn 10 năm trở lại đây, khu vực Quận 2 đã có nhiều thay đổi đáng ngạc nhiên và sự thay đổi đó đã kéo theo giá đất nơi đây cũng tăng lên nhanh chóng.

Quận 2
15/10/2018
Quy hoạch nút giao An Phú và tuyến Liên Phường, loạt dự án BĐS hưởng lợi
Quy hoạch nút giao An Phú và tuyến Liên Phường, loạt dự án BĐS hưởng lợi

Công trình nút giao An Phú được khởi công năm 2022 và dự kiến hoàn thành năm 2025. Dự án hoàn thiện sẽ là cú hích lứn cho sự tăng giá của các dự án Bất động sản trong khu vực. Cùng Rever tìm hiểu thông tin về nút giao An Phú tại bài viết bên dưới.

29/01/2024