Bảng giá nhà đất Quận 2 giai đoạn 2015 - 2019

Hướng DẫnMua nhà lần đầu

11/18/2018

Nội dung bài viết

  Rever gửi đến bạn Bảng giá nhà đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019.

  Quy định được Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố).

  Tải nhanh Bảng giá đất 24 Quận/Huyện TPHCM giai đoạn 2015 - 2019

  Bảng giá đất Quận 2 áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019

  STT Tên đường Đoạn đường Giá

  1

   TRẦN NÃO

  - Từ Xa lộ Hà Nội đến Lương Định Của

  - Từ Lương Định Của đến Cầu Cá Trê

  22,000

   

  13,200

  2

   LƯƠNG ĐỊNH CỦA

  - Từ Ngã tư Trần Não - Lương Định Của đến Nguyễn Thị Định

   13,200

  3

   ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Trần Não đến cuối đường

   7,800

  4

   ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Trần Não đến cuối đường

   7,800

  5

   ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG BÌNH AN

  Từ Đường 2 đến Đường 5

   7,800

  6

   ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 3 đến cuối đường

   5,800

  7

   ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 3 đến cuối đường

   5,800

  8

   ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 3 đến Đường 8

   5,800

  9

   ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 3 đến Đường 8

   5,800

  10

   ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 3 đến Đường 9

   5,800

  11

   ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 8 đến Đường 13

   5,800

  12

   ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Trần Não đến Đường 8 

   7,800

  13

   ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Trần Não đến cuối đường

   7,800

  14

   ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Trần Não đến cuối đường

   7,800

  15

   ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 12 đến Đường 9

   7,800

  16

   ĐƯỜNG SỐ 14, 15  PHƯỜNG BÌNH AN

  - Từ Đường 12 đến cuối đường

   7,800

  17

   ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 14 đến khu dự án Him Lam

   7,800

  18

   ĐƯỜNG SỐ 17, 18  PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến Lương Định Của

   

   

   7,700

   

   

  19

   ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến Đường 20

   

   7,800

   

  20

   ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến Đường 20

   7,800

  21

   ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến khu vực giáp sông Sài Gòn

   8,600

  22

   ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH AN

    - Từ Trần Não đến Đường 20

   8,600

  23

   ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 21 đến cuối đường

   7,800

  24

  ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến cuối đường

   8,600

  25

   ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến Đường 25

   7,800

  26

   ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 29 đến cuối đường

   7,800

  27

   ĐƯỜNG SỐ 26, 28 PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 25 đến sông Sài Gòn

   7,800

  28

   ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến Đường 25 

   7,800

  29

   ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn

   7,800

  30

   ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến khu dự án Công ty Phú Nhuận

   7,800

  31

   ĐƯỜNG SỐ 30B, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 30 đến cuối đường

   7,800

  32

   ĐƯỜNG SỐ 31, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn

   7,800

  33

   ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 31 đến sông Sài Gòn

   7,800

  34

   ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến khu dân cư dự án Hà Giang

   7,800

  35

   ĐƯỜNG SỐ 1, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (NHÀ SỐ 1 ĐẾN NHÀ SỐ 9 ĐƯỜNG 33), PHƯỜNG BÌNH AN)

   - Từ Trần Não đến cuối đường

   8,600

  36

   ĐƯỜNG SỐ 2, DỰ ÁN THẠNH PHÚ (HẺM SỐ 1 ĐƯỜNG 33, P. BÌNH AN)

   - Từ Đường 1 đến cuối đường

   8,600

  37

   ĐƯỜNG SỐ 34, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Trần Não đến sông Sài Gòn

   7,800

  38

   ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 34 đến cuối đường

   7,800

  39

   ĐƯỜNG SỐ 36, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 41 đến cuối đường

   7,800

  40

   ĐƯỜNG SỐ 37, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 38 đến cuối đường

   7,800

  41

   ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 37 đến sông Sài Gòn

   7,800

  42

   ĐƯỜNG SỐ 39, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 34 đến cuối đường

   7,800

  43

   ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 37 đến Đường 39

   7,800

  44

   ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 36 đến Đường 38

   7,800

  45

   ĐƯỜNG SỐ 45, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Lương Định Của đến khu dân cư dự án Công ty Bình Minh

   7,800

  46

   ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 45 đến Đường 47

   7,800

  47

   ĐƯỜNG SỐ 47, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 45 đến cuối đường

   7,800

  48

   ĐƯỜNG SỐ 48, PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường 46 đến cuối đường

   7,800

  49

   ĐẶNG HỮU PHỔ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến Đường 39

   7,800

  50

   ĐỖ QUANG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy đến cuối đường

   7,800

  51

   ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

   - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn

   6,600

  52

   ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Trần Ngọc Diện đến cuối đường 

   6,600

  53

   ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Lê Thước đến cuối đường 

   6,600

  54

   ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Lê Thước đến cuối đường

   8,400

  55

   ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

   10,500

  56

   ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

   7,800

  57

   ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

   7,800

  58

   ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Võ Trường Toản đến cuối đường

   7,800

  59

   ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy đến cuối đường

   7,800

  60

   ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Nguyễn Văn Hưởng đến cuối đường

   6,600

  61

   ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Quốc Hương đến Nguyễn Bá Huân

   7,800

  62

   ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 41 đến Đường 48 

   6,600

  63 

   ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 41 đến cuối đường 

   6,600

  64

   ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 41 đến cuối đường  

   6,600

  65

   ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Quốc Hương đến cuối đường 

   7,800

  66

   ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 59 đến Đường 66 

   6,600

  67

   ĐƯỜNG 48, 59, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Quốc Hương đến cuối đường 

   7,800

  68

   ĐƯỜNG 49B, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy đến sông Sài Gòn

   7,800

  69

   ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy đến Lê Văn Miến

   7,400

  70

   ĐƯỜNG 54, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 49B đến sông Sài Gòn

   6,600

  71

   ĐƯỜNG 55, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 41 đến cuối đường 

   6,600

  72

   ĐƯỜNG 56, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   Trọn đường

   6,600

  73

   ĐƯỜNG 57, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 44 đến cuối đường 

   6,600

  74

   ĐƯỜNG 58, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 55 đến cuối đường 

   6,600

  75

   ĐƯỜNG 60, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 59 đến rạch Ông Dí

   6,600

  76

   ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ khu vực giáp Đường 60 đến Đường 47

   6,600

  77

   ĐƯỜNG 62, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 61 đến cuối đường

   6,600

  78

   ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 64 đến cuối đường

   6,600

  79

   ĐƯỜNG 64, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Đường 66 đến cuối đường

   6,600

  80

   ĐƯỜNG 65, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Quốc Hương đến cuối đường 

   7,500

  81

   ĐƯỜNG 66, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Nguyễn Văn Hưởng đến Đường 47

   6,600

  82

   ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN (KHU BÁO CHÍ)

   - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn

   7,800

  83

   ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn

   6,600

  84

   ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Nguyễn Ư Dĩ đến cuối đường 

   7,800

  85

   ĐƯỜNG SỐ 5, KP 1, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Nguyễn Ư Dĩ đến cuối đường

   8,100

  86

   ĐƯỜNG SỐ 5, KP 3, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ đầu đường đến rạch Báo Chí

   8,400

  87

   LÊ THƯỚC, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xa lộ Hà Nội  đến Đường 12

   8,400

  88

   LÊ VĂN MIẾN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Quốc Hương  đến Thảo Điền

   7,800

  89

   NGÔ QUANG HUY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Quốc Hương  đến Thảo Điền

   8,400

  90

   NGUYỄN BÁ HUÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy  đến cuối đường

   8,400

  91

   NGUYỄN BÁ LÂN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  - Từ Xuân Thủy  đến Xa lộ Hà Nội 

   8,400

  92

   NGUYỄN CỪ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy  đến cuối đường

   8,400

  93

   NGUYỄN ĐĂNG GIAI, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến rạch Ông Chua 

   8,400

  94

   NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến cuối đường 

   8,400

  95

   NGUYỄN Ư DĨ, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Trần Ngọc Diện đến cuối đường  

   8,400

  96

   NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Xuân Thủy  đến Thảo Điền

   9,200

  97

   QUỐC HƯƠNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

  - Từ Xa lộ Hà Nội  đến Đường 47

   9,200

  98

   THẢO ĐIỀN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  - Từ Xa lộ Hà Nội  đến Nguyễn Văn Hưởng (Trước Ban điều hành KP3) 

   14,600

  99

   TỐNG HỮU ĐỊNH, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  - Từ Quốc Hương đến Thảo Điền

   8,400

  100

   TRẦN NGỌC DIỆN, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn 

   9,200

  101

   TRÚC ĐƯỜNG (ĐƯỜNG SỐ 3 KHU BÁO CHÍ), PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến sông Sài Gòn  

   10,200

  102

   VÕ TRƯỜNG TOẢN

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường 11

  - Từ Đường 11 đến Riverside 

   9,600

   

  8,100

  103

   XA LỘ HÀ NỘI

   - Từ chân cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc

   14,400

  104

   XUÂN THỦY, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   - Từ Thảo Điền đến Quốc Hương  

  - Từ Quốc Hương   đến Nguyễn Văn Hưởng  

   11,000

   

  9,600

   

  105

   ĐƯỜNG CHÍNH (ĐOẠN 1, DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 12M – 17M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

  - Từ đường Thảo Điền đến đường ven sông

   7,400

  106

   ĐƯỜNG NHÁNH CỤT (DỰ ÁN FIDICO), LỘ GIỚI 7M-12M, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN

   Trọn đường

   6,800

  107

   AN PHÚ, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường

   9,200

  108

   ĐẶNG TIẾN ĐÔNG, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường

   6,600

  109

   ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG-AN PHÚ

    - Từ Nguyễn Duy Trinh đến cầu Nam Lý

   6,000

  110

   ĐOÀN HỮU TRƯNG, PHƯỜNG AN PHÚ

   Trọn đường

   7,800

  111

   ĐƯỜNG 1 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 10 đến Đường số 15

   7,000

  112

   ĐƯỜNG 2 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

   Trọn đường

   7,000

  113

   ĐƯỜNG 3 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)

   - Từ Đường số 10 đến Đường số 15 

   7,000

  114

   ĐƯỜNG 4 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 14 

   7,000

  115

   ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH)

   - Từ Đường số 10 đến Đường số 14 

   7,000

  116

   ĐƯỜNG 6 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

   Trọn đường

   7,000

  117

   ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 8 đến cuối đường 

   7,000

  118

   ĐƯỜNG 8 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 6 đến cuối đường

   7,000

  119

   ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 6 đến cuối đường 

   7,000

  120

   ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VĂN MINH + DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN – CTY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ QUẬN 2), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 6

   7,000

  121

   ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 6

   7,000

  122

   ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 3 

   7,000

  123

   ĐƯỜNG 13 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 4 

   7,000

  124

   ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 6

   7,000

  125

   ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY VĂN MINH), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 1 đến cuối đường 

   7,000

  126

   ĐƯỜNG 1 (ĐƯỜNG H), KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Lương Định Của đến cuối đường 

   6,600

  127

   ĐƯỜNG 1, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Xa lộ Hà Nội đến Đường số 8  

   9,200

  128

   ĐƯỜNG 2, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Lương Định Của đến cuối đường  

   9,200

  129

   ĐƯỜNG 2, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường 

   6,600

  130

   ĐƯỜNG 3, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 6 (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường

   6,600

  131

   ĐƯỜNG 3, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 2 đến Đặng Tiến Đông  

   8,800

  132

   ĐƯỜNG 4, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 1- Đường H (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường 

   6,600

  133

   ĐƯỜNG 4, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 8 

   6,600

  134

   ĐƯỜNG 5, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ 

  - Từ Đường 2 (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường  

   6,600 

  135

   ĐƯỜNG 5, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 4 đến An Phú  

   7,000

  136

   ĐƯỜNG 6, KP1, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 1- Đường H (Khu TĐC 1HA) đến cuối đường  

   6,600

  137

   ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG AN PHÚ

  Từ Đường 1 đến Đoàn Hữu Trưng

   6,600 

  138

   ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG AN PHÚ

  Từ An Phú đến Đoàn Hữu Trưng 

   8,800 

  139

   ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG AN PHÚ 

  Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường

   6,300

  140

   ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG AN PHÚ

  Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường 

   7,800

  141

   ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG AN PHÚ

  Từ Đoàn Hữu Trưng đến cuối đường  

   6,600 

  142

   ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường 

   6,600

  143

   ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ An Phú đến Giang Văn Minh

   5,200 

  144

   ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường 13 đến cuối đường  

   6,600

  145

   ĐƯỜNG 15, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ An Phú đến cuối đường   

   8,000

  146

   ĐƯỜNG 16, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ An Phú đến cuối đường    

   8,000

  147

   ĐƯỜNG 17, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường  

   7,500

  148

   ĐƯỜNG 18, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Võ Trường Toản đến Đường 20 

   10,500

  149

   ĐƯỜNG 19, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Võ Trường Toản đến Đường 20  

   9,200 

  150

   ĐƯỜNG 20, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường 18 đến Đường 19

   9,200

  151

   ĐƯỜNG 21, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Giang Văn Minh đến cuối đường

   8,000 

  152

   ĐƯỜNG 22, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 21 đến cuối đường 

   8,000 

  153

   ĐƯỜNG 23, KP4, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 2 đến cuối đường  

   8,000

  154

   ĐƯỜNG 24, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường   

   10,200

  155

   ĐƯỜNG 25, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  - Từ Đường Bắc Nam II (Khu 87HA) đến cuối đường

   9,900

  156

   ĐƯỜNG 26, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  - Từ Đường 29 (Khu 87HA) đến cuối đường 

   9,900 

  157

   ĐƯỜNG 27, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

   - Từ Đường 26 (Khu 87HA) đến cuối đường

   9,900

  158 

   ĐƯỜNG 28, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

   - Từ Đường 27 (Khu 87HA) đến cuối đường  

   9,900

  159

   ĐƯỜNG 29, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  - Từ Đường Bắc Nam II (Khu 87HA) đến cuối đường 

   9,900

  160

   ĐƯỜNG A2.10, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường A2.14 đến Đường A2.15

   8,000

  161

   ĐƯỜNG A2.11, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Lương Định Của đến Đường A2.15 

   8,000

  162

   ĐƯỜNG A2.12, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường A2.14 đến cuối đường 

   8,000

  163

   ĐƯỜNG A2.13, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường A2.14 đến cuối đường  

   8,000

  164

   ĐƯỜNG A2.14, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường A2.10 đến cuối đường   

   8,000

  165

   ĐƯỜNG A2.15, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường A2.10 đến  Đường A2.12 

   8,000

  166

   ĐƯỜNG A2.16, PHƯỜNG AN PHÚ

    - Từ Lương Định Của đến cuối đường

   8,000

  167

   ĐƯỜNG 1-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường A2.1 đến Sông Giồng

   8,000

  168

   THÂN VĂN NHIẾP

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   8,000

  169

   ĐƯỜNG 2-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 1-KSG đến cuối đường

   8,000

  170

   ĐƯỜNG 3-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 1-KSG đến Đường 2 -KSG   

   8,000

  171

   ĐƯỜNG 4-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 2 -KSG đến Đường 3 -KSG    

   8,000

  172

   ĐƯỜNG 5-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường 2 -KSG đến Thân Văn Nhiếp 

   8,000

  173

   ĐƯỜNG 6-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường 2 -KSG đến Đường 3 -KSG    

   8,000

  174

   ĐƯỜNG 7-KSG, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường 1 -KSG đến cuối đường

   8,000

  175

   ĐƯỜNG BẮC NAM II, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường 

   9,600 

  176

   ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)

  - Từ LTL 25B đến cuối đường

   9,600

  177

   ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

   Trọn đường

   19,500

  178

   ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

   Trọn đường

   19,500

  179

   ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

   Trọn đường

   19,500

  180

   ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

   Trọn đường

   19,500

  181

   ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

   Trọn đường

   19,500

  182

   ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)

   - Từ Giăng Văn Minh đến cuối đường

   21,000

  183

   ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 7 đến Đường số 4

   8,000

  184

   ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 7 đến Đường số 8 

   8,000

  185

   ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ  (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 9 đến Đường số 10

   8,000

  186

   ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 12 đến cuối đường

   8,000

  187

   ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 10 đến cuối đường 

   8,000

  188

   ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 7 đến cuối đường  

   8,000

  189

   ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

  - Từ Lương Định Của đến Đường số 6 

   8,000

  190

   ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 6 

   8,000

  191

   ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

  - Từ Đường số 1 đến Đường số 6  

   8,000

  192

   ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

  - Từ Đường số 1 đến Đường số 6  

   8,000

  193

   ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 5 

   8,000

  194

   ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)

   - Từ Đường số 1 đến Đường số 6 

   8,400

  195

   ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đặng Tiến Đông đến Đường số 8 

   8,000

  196

   GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến cuối đường

   9,200

  197

   ĐỒNG VĂN CỐNG

   - Từ Ngã 3 Cát Lái - Mai Chí Thọ đến cầu Giồng Ông Tố

   - Từ cầu Giồng Ông Tố đến Đường Vành đai phía Đông

   6,800

   

   

   8,400

  198

   NGUYỄN THỊ ĐỊNH

   - Từ Ngã 3 Cát Lái  đến cầu Giồng Ông Tố

   - Từ cầu Giồng Ông Tố đến Đường Vành đai phía Đông

   - Từ Đường Vành đai phía Đông đến phà Cát Lái

   8,000

   

   9,800

   

   

   7,500

  199

   ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Trần Não đến Đường A1

   15,000

  200

   NGUYỄN HOÀNG

   - Từ Xa lộ Hà Nội đến Lương Định Của

   14,000

  201

   NGUYỄN QUÝ ĐỨC

   - Từ Song Hành đến cuối đường

   14,400

  202

   VŨ TÔNG PHAN

   - Từ Nguyễn Hoàng đến cuối đường 

   13,500

  203

   TRẦN LỰU

   - Từ Vũ Tông Phan đến cuối đường 

   13,500

  204

   ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Lương Định Của

   12,400

  205

   ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến cuối đường

   12,200

  206

   ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Trần Não đến Đường số 8

   12,400

  207

   THÁI THUẬN

   - Từ Nguyễn Quý Cảnh đến cuối đường

   12,600

  208

   ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 5 đến Thái Thuận

   13,500

  209

   ĐƯỜNG 7A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 5 đến Đường số 7

   13,500

  210

   ĐƯỜNG 7B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 7C1 đến Đường số 7

   13,500

  211

   ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 5 đến Đường số 7

   13,500

  212

   ĐƯỜNG 7C1 , PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 7A đến Đường số 7C 

   13,500

  213

   NGUYỄN QUÝ CẢNH

   - Từ Song Hành đến cuối đường

   13,500

  214

   ĐƯỜNG 8A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 7C đến Đường số 9

   13,500

  215

   ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 1 đến Đường số 6 

   12,600

  216

   ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 2 đến Đường Vành đai phía Tây

   12,600

  217

   ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 10 đến Lương Định Của

   12,600

  218

   ĐƯỜNG 11A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 11 đến Đường Vành đai phía Tây 

   10,700

  219

   ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 37

   12,000

  220

   ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Song Hành đến Vũ Tông Phan

   13,500 

  221

   ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số A1 đến Đường số 23  

   12,200

  222

   DƯƠNG VĂN AN

   - Từ Nguyễn Hoàng đến Đường số 17

   13,500

  223

   ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Thái Thuận đến Đường số 14 

   13,500

  224

   ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 17 đến Đường số 20  

   13,500

  225

   ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 6 đến Đường số 18   

   13,500

  226

   ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Thái Thuận đến Đường số 22 

   13,500

  227

   ĐƯỜNG 19A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

  - Từ Đường số 19 đến Đường số 23   

   13,500

  228

   ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 17 đến cuối đường 

   13,500

  229

   ĐƯỜNG SỐ 21 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 14 đến Đường số 22  

   12,400

  230

   ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Vũ Tông Phan đến Đường số 16    

   13,500

  231

   ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 16 đến Đường số 19  

   12,200

  232

   ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ 

   - Từ Đường số 2 đến Đường số 31 

   12,400

  233

   ĐƯỜNG SỐ 24A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 24 đến Đường số 25 

   12,400

  234

   ĐƯỜNG SỐ 24B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 24 đến Đường số 25  

   11,600

  235

   ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 2 đến Đường số 31 

   12,400

  236

   ĐƯỜNG SỐ 27 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 30 đến Đường số 31  

   12,400

  237

   ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 31 đến Đường số 31C 

   12,400

  238

   ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 31 đến Đường số 31 

   12,400

  239

   CAO ĐỨC LÂN

   - Từ Lương Định Của đến Vành đai phía Đông

   13,500

  240

   ĐỖ PHÁP THUẬN

   - Từ Cao Đức Lân đến Đường số 32 

   13,500

  241

   BÙI TÁ HÁN

   - Từ Cao Đức Lân đến cuối đường

   13,500

  242

  ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Bùi Tá Hán đến cuối đường

   11,900

  243

  ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Bùi Tá Hán đến cuối đường 

   13,500

  244

  ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Bùi Tá Hán đến cuối đường 

   13,500

  245

  ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Bùi Tá Hán đến cuối đường 

   13,500

  246

  ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đỗ Pháp Thuận đến Đường số 28

   13,500

  247

  ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đỗ Pháp Thuận đến Đường số 28 

   13,500

  248

  ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA),PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 30 

   12,000

  249

  ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 34B  

   12,000

  250

  ĐƯỜNG SỐ 34  (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 4A đến cuối đường

   12,000

  251

  ĐƯỜNG SỐ 34A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 33 đến Đường số 34  

   12,000

  252

  ĐƯỜNG SỐ 34B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   Trọn đường

   12,000

  253

  ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 37 đến Lương Định Của

   12,000

  254

  ĐƯỜNG SỐ 35A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 35 đến cuối đường 

   12,000

  255

  ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 31 đến Đường số 35   

   12,000

  256

  ĐƯỜNG SỐ 36A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 36 đến Đường số 31A  

   12,000

  257

  ĐƯỜNG SỐ 36B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 36 đến Đường số 31A 

   12,000

  258

  ĐƯỜNG SỐ 36C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 36 đến Đường số 31A 

   12,000

  259

  ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 3 đến Đường số 30 

   12,400

  260

  ĐƯỜNG 2, 3, 5 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   Trọn đường

   4,400

  261

   ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Nguyễn Văn Giáp

   5,200

  262

   ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường số 9

  - Từ Đường số 9 đến Đường số 17

   5,200  

   

   4,800

  263

   ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 9 đến Đường số 17 

   4,400

  264

   ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 8 đến cuối đường

   4,800

  265

   ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 8 đến Đường số 18 

   4,800 

  266

   ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 8 đến Giáo xứ Mỹ Hòa

   4,800

  267

   ĐƯỜNG 13, 15, 16, 17 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 8 đến Đường số 18  

   4,800

  268

   ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ  Giáo xứ Mỹ Hòa đến Đường số 18  

   4,800

  269

   ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 10 đến Đường số 17  

   4,400

  270

   ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường số 9 đến Đường số 11  

   5,100

  271

   ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường số 24  

   4,800

  272

   ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường số 23  

  - Từ Đường số 23 đến Đường 37  

   5,100

   

   

   4,400

  273

   ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 21 đến Đường 28

   3,700

  274

   ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 21 đến Đường 31 

   4,500

  275

   ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 9 đến Đường 23

   3,900

  276

   ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 24 đến cuối đường

   4,200

  277

   ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 27 đến Đường 25

   3,700

  278

   ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 24 đến cuối đường 

   4,400

  279

   ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 21 đến Đường 24

   4,500

  280

   ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 24 đến Đường 21

   4,200

  281

   ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường số 31   

   4,800

  282

   ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 23 đến cuối đường  

   4,200

  283

   ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường số 31    

   4,500

  284

   ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Dự án Công ty Thủ Thiêm

  - Từ khu dân cư Hiện Hữu đến Đường số 51

   4,500

   

   

   5,100

  285

   ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Dự án Công ty Thủ Thiêm

   4,200

  286

   ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 13 đến Đường 17

   4,500

  287

   ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường số 24 đến cuối đường

   4,800

  288

   ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Lê Văn Thịnh đến Nguyễn Trung Nguyệt

   4,800

  289

   ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến cuối đường

   4,800

  290

   ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Văn Giáp đến Nguyễn Đôn Tiết

   3,700

  291

   ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Trung Nguyệt đến Đường 42

   4,200

  292

   ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Lê Văn Thịnh đến Đường 6

   4,800

  293

   ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường 24 đến khu 154HA

   4,800

  294

   ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường 24 đến khu 154HA 

   4,800

  295

   ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường 24 đến cuối đường 

   4,800

  296

   ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 50 

   5,400

  297

   ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường 46 đến hẻm 37 Đường 49

   4,500

  298

   ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 52 

   6,000

  299

   ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường 46 đến Đường 49 

   5,100

  300

   ĐƯỜNG 53 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) 

  - Từ Đường 54 (Dự án CT Thủ Thiêm) đến Đường 33 (Dự án CT Thủ Thiêm) 

   5,400

  301

   ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

  - Từ Đường 51 (Dự án CT Thủ Thiêm) đến cuối đường

   5,400

  302

   ĐƯỜNG 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 63, P. Bình Trưng Đông đến Đỗ Xuân Hợp

   5,100

  303

   ĐƯỜNG 60 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 59 (Dự án CT Thủ Thiêm) đến Đường 56 (Dự án CT Thủ Thiêm) 

   5,100

  304 

   ĐƯỜNG 61 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 53 (Dự án CT Thủ Thiêm) đến Đường 56 (Dự án CT Thủ Thiêm)  

   5,100

  305 

   ĐƯỜNG 62 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 51 (Dự án CT Thủ Thiêm) đến Đường 56 (Dự án CT Thủ Thiêm)  

   5,100

  306 

   ĐƯỜNG 63 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 51 (Dự án CT Thủ Thiêm)  

   5,100

  307 

   ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CTY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến dự án Công ty Khang Điền 

   5,100

  308 

   ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 8 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông

   6,600

  309 

   ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

   - Từ Đường Số 1 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông                đến cuối đường

   6,200

  310

   ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 2 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông

   6,200

  311 

   ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

  - Từ Đường Số 1 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông đến Đường Số 3 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông             

   6,200

  312 

   ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

   - Từ Đường Số 2 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông đến Đường Số 8 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông 

   6,200

  313 

   ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường Số 1 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông                đến cuối đường 

   6,200

  314 

   ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường Số 1 (Dự Án Tân Hoàn Mỹ), Phường Bình Trưng Đông                đến cuối đường 

   6,200

  315 

   ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH

  TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Dự Án Công Ty Phú Nhuận đến Đường số 58

   6,200

  316 

   NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 42  

   5,400

  317 

   NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường Bình Trưng đến hẻm 112, Đường 42  

   - Từ Hẻm 112, Đường 42 đến Đường 6      

   - Từ Đường 6 đếnkhu dân cư dự án 154ha               

   4,200

   

   4,800

   

   4,200

  318 

   ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG – CÁT LÁI 

   - Từ Lê Văn Thịnh đến Nguyễn Văn Giáp

   3,700

  319 

   ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 38  

   4,400

  320 

   LÊ HỮU KIỀU

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Bát Nàn

   6,000 

  321 

   ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 38   

   4,000

  322 

   ĐƯỜNG 53-BTT

   - Từ Lê Hữu Kiều đến Bát Nàn 

   5,200

  323 

   BÁT NÀN 

   - Từ Đồng Văn Cống đến cuối đường

   4,000

  324 

   ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 6    

   4,400

  325 

   ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Nguyễn Tư Nghiêm

   4,400

  326 

   NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

   - Từ Đường 47-BTT đến Đường 53-BTT

   5,200

  327 

   ĐƯỜNG 47-BTT

   - Từ Lê Hữu Kiều đến Bát Nàn 

   5,200

  328 

   ĐƯỜNG 48-BTT

   - Từ Lê Hữu Kiều đến Bát Nàn 

   5,200

  329 

   ĐƯỜNG 49-BTT

   - Từ Lê Hữu Kiều đến Bát Nàn 

   5,200

  330 

   ĐƯỜNG 50-BTT

    - Từ Lê Hữu Kiều đến Nguyễn Đặng Đạo

   5,200

  331 

   ĐƯỜNG 51-BTT

    - Từ Lê Hữu Kiều đến Nguyễn Đặng Đạo

   5,200

  332 

   ĐƯỜNG 52-BTT

    - Từ Lê Hữu Kiều đến Bát Nàn 

   3,700

  333 

   ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Bình Trưng đến Đường 27

   5,200

  334 

   ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 14 đến Đường 39

   4,400

  335 

   ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

    - Từ Bình Trưng đến Đường 39

   - Từ Đường 39 đến Đường 30

   4,400

   

  4,400

  336 

   ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 33 

   4,400

  337 

   ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 39 đến Đường 42 

   3,700

  338 

   ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

    - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 38

   3,700

  339 

   ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

    - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Sông Giồng Ông Tố

   3,700

  340 

   ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 3 đến Đường 28 

   3,700

  341 

   ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 38

   3,700

  342 

   ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 22 đến Đường 38

   3,700

  343 

   ĐƯỜNG 22 KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 21 

   3,700

  344 

   ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến cuối đường 

   3,700

  345 

   ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 38

   4,000

  346 

   ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 5 đến Đường 34 

   3,700

  347 

   ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

    - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 38 

   3,700

  348 

   ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Thị Định đến khu Tuổi Trẻ

   3,700

  349 

   ĐƯỜNG 30 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Bình Trưng đến Nguyễn Tư Nghiêm

   3,700

  350 

   ĐƯỜNG 31 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Tuyển đến Đường 13

   3,700

  351 

   ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI-PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   4,400

  352 

   ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 13 đến Lê Văn Thịnh

   3,700

  353 

   ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 5 đến Nguyễn Thị Định

   3,700

  354 

   ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Tuyển đến Nguyễn Duy Trinh

   4,000

  355 

   ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường 

   3,700

  356 

   ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 13 đến Đường 35

   3,700

  357 

   ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 1 đến Đường 19

   3,700

  358 

   ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 10 đến Lê Văn Thịnh

   4,400

  359 

   ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY – CÁT LÁI) 

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 10

   4,400

  360 

   ĐƯỜNG D10 (10M), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (TUỔI TRẺ)

   Trọn đường

   5,000

  361 

   ĐƯỜNG D14 (14M), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (TUỔI TRẺ)

   Trọn đường

   5,600

  362 

   ĐƯỜNG SỐ 2 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21)

   Trọn đường

   5,200

  363 

   ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 27 

   3,700

  364 

   ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Bình Trưng đến cuối đường

   3,700

  365 

   ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   3,700

  366 

   ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   4,000

  367 

   ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Bình Trưng đến Đường 8

   3,700

  368 

   ĐƯỜNG SỐ 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   -Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường 4

   3,700

  369 

   ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 11 đến Đường 39

   3,700

  370 

   LÊ VĂN THỊNH

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Nguyễn Thị Định

   5,800

  371 

   NGUYỄN DUY TRINH

   - Từ Cầu Giồng Ông Tố đến Cầu Xây Dựng

   6,600

  372 

   NGUYỄN TƯ NGHIÊM, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Nguyễn Tuyển

   5,800

  373 

   NGUYỄN TUYỂN, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

   Trọn đường

   5,800

  374 

   ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Trịnh Khắc Lập

   6,600

  375 

   ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 6

   6,600

  376 

   ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Đồng Văn Cống đến Trịnh Khắc Lập 

    5,200

  377 

   ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 3 

   4,400

  378 

   ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Đường 3 đến Đường 4

   6,000

  379 

   ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Đồng Văn Cống đến Thích Mật Thể

   5,400

  380 

   ĐƯỜNG 16, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 18

   6,000

  381 

   ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Rạch Bến  Dốc

   5,400

  382 

   ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 18

   4,400

  383 

   ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   4,400

  384 

   ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   5,100

  385 

   ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường

   3,900

  386 

   ĐƯỜNG SỐ 23, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường

   3,900

  387

   ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường

   3,900

  388

   ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường

   3,900

  389

   THẠNH MỸ LỢI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 16 

   6,000

  390

   THÍCH MẬT THỂ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Đường 16 đến Đồng Văn Cống

   5,400

  391

   TRỊNH KHẮC LẬP, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Đồng Văn Cống

   5,700

  392

   ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG CÁT LÁI

  - Từ Nguyễn Thị Định đến Đường 10 

   4,800

  393

   ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường 

   4,400

  394

   ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường 

   5,200

  395

   ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến cuối đường

   5,200

  396

   ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT LÁI

   Trọn đường 

   4,400

  397

   ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT LÁI

   Trọn đường

   4,400

  398

   ĐƯỜNG 12, 13, PHƯỜNG CÁT LÁI

   Trọn đường

   4,600

  399

   ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Lê Văn Thịnh đến Lê Đình Quản            

   4,800

  400

   ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Lê Văn Thịnh đến Lê Đình Quản  

   4,800

  401 

   ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường Số 25 đến Nguyễn Đôn Tiết  

   5,100

  402 

   ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Lê Văn Thịnh đến Lê Đình Quản

   4,600

  403 

   ĐƯỜNG SỐ 29, PHƯỜNG CÁT LÁI

  - Từ Nguyễn Thị Định đến Lê Văn Thịnh nối dài 

   4,800

  404 

   ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Lê Đình Quản

   4,500

  405

   LÊ PHỤNG HIỂU, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Nguyễn Thị Định đến Cảng Cát Lái

   4,500

  406 

   LÊ VĂN THỊNH NỐI DÀI, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Ngã 3 Đường Lê Văn Thịnh - Đường 24 đến Đường số 5

   5,100

  407 

   LÊ ĐÌNH QUẢN, PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường 5 đến Đường 28

   4,800

  408 

   NGUYỄN ĐÔN TIẾT

   Trọn đường

   4,000

  409 

   HẺM 112, ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG

   - Từ Đường 42 đến Nguyễn Văn Giáp

   5,700

  410 

   ĐƯỜNG 52-TML

   - Từ Bát Nàn đến Lê Hiến Mai

   6,800

  411 

   ĐƯỜNG 54-TML

   - Từ Trương Văn Bang đến Đồng Văn Cống

   6,800

  412 

   ĐƯỜNG 55-TML

   - Từ Bát Nàn đến Tạ Hiện

   6,800

  413 

   ĐƯỜNG 56-TML

   - Từ Đường 52-TML đến cuối đường

   6,800

  414 

   ĐƯỜNG 57-TML

   - Từ Đường 52-TML đến Đồng Văn Cống               

   6,800

  415 

   ĐƯỜNG 58-TML

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Đường 103-TML

   7,000

  416 

   ĐƯỜNG 59-TML

   - Từ Tạ Hiện đến Nguyễn An

   7,000

  417 

   ĐƯỜNG B2  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường                               

   6,800

  418 

   ĐƯỜNG B3  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường 

   6,800

  419 

   ĐƯỜNG B4  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  420 

   ĐƯỜNG A9  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  421 

   ĐƯỜNG C5  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  422 

   ĐƯỜNG C6  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  423 

   ĐƯỜNG C7  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  424 

   ĐƯỜNG C8  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  425 

   ĐƯỜNG C9  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  426 

   ĐƯỜNG C10 (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường  

   6,800

  427 

   ĐƯỜNG 60-TML

   - Từ Nguyễn Thanh Sơn đến Đặng Như Mai

   7,000

  428 

   ĐƯỜNG 61-TML

   - Từ Đường 62-TML đến Đường 60-TML  

   6,800

  429 

   ĐƯỜNG 68-TML

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Trương Văn Bang       

   6,800

  430 

   ĐƯỜNG 62-TML

   - Từ Nguyễn Thanh Sơn đến Đặng Như Mai

   7,000

  431 

   ĐƯỜNG 64-TML

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Đường 103-TML        

   7,000

  432 

   ĐƯỜNG 67-TML

   - Từ Đặng Như Mai đến Phan Bá Vành  

   6,600

  433 

   ĐƯỜNG E4  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường                    

   6,800

  434 

   ĐƯỜNG 69-TML

   - Từ Đặng Như Mai đến cuối đường

   6,800

  435 

   ĐƯỜNG F2  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường        

   6,600

  436 

   ĐƯỜNG F7  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường        

   6,800

  437 

   ĐƯỜNG F8  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường        

   6,800

  438 

   ĐƯỜNG F9  (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA), PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI

   Trọn đường        

   6,800

  439 

   ĐƯỜNG 39-CL

   - Từ Đường 66-CL đến Đường 63-CL         

   4,500

  440 

   ĐƯỜNG 42-CL

   - Từ Đường 64-CL đến Đường 60-CL

   4,500

  441 

   ĐƯỜNG 43-CL

   - Từ Đường 71-CL đến Đường 69-CL

   4,500

  442 

   ĐƯỜNG 45-CL

   - Từ Đường 39-CL đến Đường 60-CL         

   4,500

  443 

   ĐƯỜNG 46-CL

   - Từ Đường 69-CL đến Đường 60-CL

   5,100

  444 

   ĐƯỜNG 47-CL

   - Từ Đường 69-CL đến Đường 67-CL         

   4,200

  445 

   ĐƯỜNG 49-CL

   - Từ Đường 69-CL đến Đường 67-CL         

   4,200

  446 

   ĐƯỜNG 50-CL

   - Từ Đường 65-CL đến Đường 60-CL

   4,200

  447 

   ĐƯỜNG 51-CL

   - Từ Đường 69-CL đến Đường 67-CL

   4,200

  448 

   ĐƯỜNG 52-CL

   - Từ Đường 60-CL đến cuối đường 

   4,200

  449 

   ĐƯỜNG 53-CL

   - Từ Đường 67-CL đến cuối đường 

   4,200

  450 

   ĐƯỜNG 54-CL

   - Từ Đường 64-CL đến Đường 60-CL

   4,200

  451 

   ĐƯỜNG 55-CL

   - Từ Đường 66-CL đến cuối đường

   4,200

  452 

   ĐƯỜNG 56-CL

   - Từ Đường 65-CL đến Đường 60-CL

   4,200

  453 

   ĐƯỜNG 57-CL

   - Từ Đường 71-CL đến Đường 60-CL

   4,200

  454 

   ĐƯỜNG 60-CL

   - Từ Đường 42-CL đến Đường 57-CL

   4,200

  455 

   ĐƯỜNG 64-CL

   - Từ Đường 39-CL đến Đường 56-CL

   4,200

  456 

   ĐƯỜNG 65-CL

   - Từ Đường 39-CL đến Đường 57-CL

   4,200

  457 

   ĐƯỜNG 66-CL

   - Từ Đường 39-CL đến Đường 57-CL

   4,100

  458 

   ĐƯỜNG 67-CL

   - Từ Đường 46-CL đến Đường 55-CL

   4,200

  459 

   ĐƯỜNG 69-CL

   - Từ Đường 43-CL đến cuối đường

   3,900

  460 

   ĐƯỜNG 70-CL

   - Từ Đường 43-CL đến Đường 57-CL

   4,500

  461 

   ĐƯỜNG 71-CL

   - Từ Đường 43-CL đến Đường 57-CL

   4,500

  462 

   ĐƯỜNG 16 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường 23 đến Đường 45             

   4,500

  463 

   ĐƯỜNG 50 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường 41 đến Đường 45

   4,500

  464 

   ĐƯỜNG 51 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường 60 đến Đường 47

   4,500

  465 

   ĐƯỜNG 55 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường 60 đến Đường 57

   4,500

  466 

   ĐƯỜNG 61 (KHU TÁI ĐỊNH CƯ 50HA), PHƯỜNG CÁT LÁI

   - Từ Đường 60 đến Đường 63      

   4,500

  467 

   MAI CHÍ THỌ

   - Từ hầm sông Sài Gòn đến nút giao Cát Lái - Xa Lộ Hà Nộ

  9,000

  468 

   ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số 10 đến Đường 11A

  12,000

  469 

   ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số  3 đến Đường số 37

   12,000

  470 

   ĐƯỜNG SỐ 26 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚ

   - Từ Đường số  30 đến Đường số 31

   12,400

  471 

   ĐƯỜNG D1 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường số  27 đến Đường số 26

   12,400

  472 

   ĐƯỜNG D1 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Lương Định Của đến Đường số 16

   7,800

  473 

   ĐƯỜNG D2 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Lương Định Của đến cuối đường

   7,800

  474 

   ĐƯỜNG D3 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường D2 (dự án Khu Dân Cư Him Lam) đến cuối đường

   7,400

  475 

   ĐƯỜNG D4 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH AN

   - Từ Đường D1 (dự án Khu Dân Cư Him Lam) đến Đường D2

   7,400

  476 

   ĐƯỜNG SỐ 43-BTT

   - Từ Lê Văn Thịnh đến cuối đường

   4,600

  477 

   ĐƯỜNG SỐ 44-BTT

   Trọn đường        

   4,200

  478 

   ĐƯỜNG SỐ 45-BTT

   Trọn đường        

   4,200

  479 

   PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến Trương Văn Bang           

   8,000

  480 

   NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Đường 103-TML         

   8,000

  481 

   TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Lê Hữu Kiều đến cuối đường

   8,000

  482 

   NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Bát Nàn đến cuối đường     

   8,000

  483 

   NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến Đường 103-TML

   8,000

  484 

   LÊ HIẾN MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến Đường 103-TML

   8,000

  485 

   TẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến Đường 103-TML

   8,000

  486 

   ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến Đường 103-TML

   8,000

  487 

   NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   Trọn đường        

   8,000

  488 

   LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến Sử Hy Nhan     

   8,000

  489 

   NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Đồng Văn Cống đến cuối đường

   8,000

  490 

   PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA1)

   Trọn đường

   7,000

  491 

   NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)

   - Từ Trương Văn Bang đến cuối đường  

   7,500

  492 

   TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)

   - Từ Đồng Văn Cống đến cuối đường      

   8,000

  493 

   NGUYỄN QUANG BẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Trương Gia Mô đến Phạm Hy Lượng

   7,000

  494 

   ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Trương Gia Mô đến Nguyễn Khoa Đăng

   8,000

  495 

   PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Trương Gia Mô đến Nguyễn Khoa Đăng

   6,600

  496 

   PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Nguyễn Trọng Quản đến cuối đường

   6,500

  497 

   PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Phạm Công Trứ đến cuối đường

   6,500

  498 

   PHẠM ĐÔN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Đàm Văn Lễ đến Đường Số 1             

   6,600

  499 

   NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Phạm Công Trứ đến cuối đường

   6,500

  500 

   VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   Trọn đường

   6,500

  501 

   QUÁCH GIAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   - Từ Sử Hy Nhan đến cuối đường

   6,500

  502 

   SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA – KHU 1)

   Trọn đường

   6,500

  503 

   ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

   - Từ Đường 5 đến Đường 23       

   4,000

  504 

   ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đỗ Xuân Hợp  đến Đường 50-AP

   4,800

  505 

   ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đỗ Xuân Hợp  đến Đường 50-AP

   4,800

  506 

   ĐƯỜNG 41-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 45-AP đến Đường 44-AP

   4,800

  507 

   ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 49-AP đến cuối đường

   4,800

  508 

   ĐƯỜNG 43-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 40-AP đến Đường 42-AP

   4,800

  509 

   ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 40-AP đến cuối đường

   4,800

  510 

   ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 40-AP đến Đường 42-AP

   4,800

   511

   ĐƯỜNG 46-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 40-AP đến cuối đường

   4,800

  512 

   ĐƯỜNG 47-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 40-AP đến Đường 42-AP

   4,800

  513 

   ĐƯỜNG 48-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 40-AP đến Đường 42-AP

   4,800

  514

   ĐƯỜNG 49-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 39-AP đến cuối đường

   4,800

  515 

   ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)

   - Từ Đường 39-AP đến cuối đường

   4,800

  516

   ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN CÔNG TY CARIC

   - Từ Đường 12 đến cuối đường

   7,800

  517

   ĐƯỜNG 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM, CTY PHÚ NHUẬN)

   - Từ dự án Công Ty Phú Nhuận đến Đường 58

   5,400

  518

   ĐƯỜNG 52 (DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Đường Ven Sông Giồng Ông Tố đến dự án Công Ty Phú Nhuận

   5,400

  519

   ĐƯỜNG 55 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 54 (dự án Cty Thủ Thiêm) đến Đường 63 (dự án Cty Thủ Thiêm)

   5,100

  520

   ĐƯỜNG 57 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   Trọn đường

   5,100

  521

   ĐƯỜNG 58 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường Số 51  (dự án Cty Thủ Thiêm) đến cuối đường

   5,100

  522

   ĐƯỜNG 59 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)

   - Từ Đường Số 51  (dự án Cty Thủ Thiêm) đến Đường Số 56  (dự án Cty Thủ Thiêm)

   5,100

  523

   ĐƯỜNG 64-BTĐ (DỰ ÁN CTY TRƯỜNG THỊNH)

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Đường số 65

   6,000

  524

   ĐƯỜNG 65-BTĐ (DỰ ÁN CTY TRƯỜNG THỊNH)

   Trọn đường

   6,000

  525

   ĐƯỜNG 46-BTT

   Trọn đường

   4,600

  526

   ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG

   - Từ Nguyễn Duy Trinh đến Cầu Phú Mỹ

   7,000

  527

   ĐƯỜNG 53-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ)

   - Từ Bát Nàn đến Tạ Hiện

   7,000

  528

   ĐƯỜNG 63-TML (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG – 174HA)

   - Từ Nguyễn An đến Đặng Như Mai 

   7,000

  529

   ĐƯỜNG 65-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)

   - Từ Đặng Như Mai đến Nguyễn Địa Lô

   7,000

  530

   ĐƯỜNG 66-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)

   - Từ Phan Bá Vành đến Đường 65-TML

   7,000

  531

   ĐƯỜNG 70-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Đường 74-TML đến Đường 69-TML

   7,000

  532

   ĐƯỜNG 71-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Đường 103-TML

   7,000

  533

   ĐƯỜNG 72-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Đường 74-TML đến Đường 69-TML

   7,000

  534

   ĐƯỜNG 73-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Phan Bá Vành đến cuối đường

  7,000

  535

   ĐƯỜNG 74-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Phan Bá Vành đến cuối đường

   7,000

  536

   ĐƯỜNG 75-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ĐÁ BÌNH DƯƠNG)

   - Từ Nguyễn Địa Lô đến Nguyễn Mộng Tuân

   7,000

  537

   ĐƯỜNG 76-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

   - Từ Đường 79-TML đến Đường 80-TML

   7,000

  538

   ĐƯỜNG 77-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

   - Từ Đường 79-TML đến Đường 80-TML

   7,000

  539

   ĐƯỜNG 78-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

   - Từ Đường 77-TML đến Đồng Văn Cống

   7,000

  540

   ĐƯỜNG 79-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

   - Từ Lâm Quang Ky đến Nguyễn Khoa Đăng

   7,000

  541

   ĐƯỜNG 80-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

   - Từ Đường 79-TML đến cuối đường

   7,000

  542

   ĐƯỜNG 81-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)

   - Từ Lâm Quang Ky đến Nguyễn Khoa Đăng

   7,000

  543

   ĐƯỜNG 82-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Nguyễn Địa Lô đến Lâm Quang Ky

   7,000

  544

   ĐƯỜNG 83-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Nguyễn Địa Lô đến Lâm Quang Ky

   7,000

  545

   ĐƯỜNG 84-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Trương Văn Bang      

   7,000

  546

   ĐƯỜNG 85-TML  (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)

   - Từ Nguyễn Văn Kỉnh đến Trương Văn Bang      

   7,000

  547

   ĐƯỜNG 86-TML (DỰ ÁN CÔNG TY QUANG TRUNG)

   - Từ Lâm Quang Ky đến Nguyễn Văn Kỉnh

   7,000

  548

   ĐƯỜNG 87-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 103-TML đến Quách Giai

   7,000

  549

   ĐƯỜNG 88-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 103-TML đến Đường 96-TML

   7,000

  550

   ĐƯỜNG 89-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   Trọn đường

   7,000

  551

   ĐƯỜNG 90-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 103-TML đến Quách Giai

   7,000

  552

   ĐƯỜNG 91-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Vũ Phương Đề đến Sử Hy Nhan

   7,000

  553

   ĐƯỜNG 92-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Vũ Phương Đề đến Đường 96-TML

   7,000

  554

   ĐƯỜNG 93-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 92-TML đến Đường 96-TML

   7,000

  555

   ĐƯỜNG 94-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Vũ Phương Đề đến Sử Hy Nhan

   7,000

  556

   ĐƯỜNG 95-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 88-TML đến Sử Hy Nhan

   7,000

  557

   ĐƯỜNG 96-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 88-TML đến Sử Hy Nhan

   7,000

  558

   ĐƯỜNG 97-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 102-TML đến Đàm Văn Lễ

   7,000

  559

   ĐƯỜNG 98-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Nguyễn Khoa Đăng đến Đường 99-TML

   7,000

  560

   ĐƯỜNG 99-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 102-TML đến cuối đường

   7,000

  561

   ĐƯỜNG 100-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 102-TML đến Nguyễn Trọng Quản

   7,000

  562

   ĐƯỜNG 101-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Đường 102-TML đến Đàm Văn Lễ    

   7,000

  563

   ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Nguyễn Khoa Đăng đến Trương Gia Mô       

   7,000

  564

   ĐƯỜNG 103-TML  (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)

   - Từ Bát Nàn đến Đường 90-TML

   8,000

  Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 0901 777 667 để được tư vấn trực tiếp.

  Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:

  New call-to-action

  Xem thêm:

   Xuân Anh (TH)

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Tìm mua nhà đất TP.HCM

  Bất động sản tại TP.HCM

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận