Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ Gem Riverside

Thị TrườngGem Riverside

10/23/2018

Nội dung bài viết

  Thông qua bài viết này, Rever sẽ giúp những khách hàng đang có ý định vay vốn mua dự án căn hộ Gem Riverside Quận 2 có thể biết được chính xác số tiền phải trả hàng tháng theo từng khoảng thời gian vay.

  Trước khi đi vào chi tiết bài viết, Rever cập nhật lại giá bán dự kiến căn hộ dự án Gem Riverside để bạn nắm. Ngoài ra, tại dự án Gem Riverside Quận 2, chủ đầu tư Đất Xanh kết hợp cùng ngân hàng Vietinbank hỗ trợ người mua gói vay lên đến 70% giá trị căn hộ cùng thời hạn vay đến 20 năm.

  Tải nhanh Bảng tính lộ trình thanh toán dự án Gem Riverside

  Giá bán tham khảo căn hộ Gem Riverside Quận 2:

  • Căn hộ 1PN sẽ có giá bán tham khảo là từ: 2 tỷ/căn.
  • Căn hộ 2PN sẽ có giá bán tham khảo là từ: 2.7 tỷ đồng/căn.
  • Căn hộ 3PN sẽ có giá bán tham khảo là từ:  3.9 tỷ đồng/căn.

  Lưu ý: Trên đây chỉ là giá bán tham khảo mà Rever đưa ra để bạn dễ hình dung. Mức giá bán chính xác sẽ phù thuộc vào diện tích căn hộ, hướng view, vị trí...

  Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 1PN- giá bán khoảng 2 2 tỷ/căn

  Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.47.13 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 2.49 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 10 năm.
  • 600,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 2 tỷ.
  • 1,400,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 494,083,333: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 19,833,333: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Trường hợp 2Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.47.55 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 2.74 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 15 năm.
  • 600,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 2 tỷ.
  • 1,400,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 739,083,333: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 15,944,444: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Trường hợp 3Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.48.29 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 2.98 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 20 năm.
  • 600,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 2 tỷ.
  • 1,400,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 984,083,333: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 14,000,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 2PN - giá bán khoảng 2.7 tỷ/căn

  Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.49.50 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 3.37 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 10 năm.
  • 810,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 2.7 tỷ.
  • 1,890,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 667,012,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 26,775,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Trường hợp 2: Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.53.39 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 3.70 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 15 năm.
  • 810,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 2.7 tỷ.
  • 1,890,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 997,762,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 21,525,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.50.28 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 4.03 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 20 năm.
  • 810,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 2.7 tỷ.
  • 1,890,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 1,328,512,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 18,900,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 3PN - giá bán khoảng 3.9 tỷ/căn

  Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.51.58 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 4.86 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 10 năm.
  • 1,170,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 3.9 tỷ.
  • 2,730,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 963,462,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 38,675,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Trường hợp 2: Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.52.08 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 5.34 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 15 năm.
  • 1,170,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 3.9 tỷ.
  • 2,730,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 1,441,212,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 31,091,667: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay ưu đãi dự kiến  7%.

  Screen Shot 2018-10-23 at 10.52.19 AM

  Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

  Ghi chú:

  • 5.82 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN Gem Riverside Quận 2 trong thời hạn vay 20 năm.
  • 1,170,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 3.9 tỷ.
  • 2,730,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
  • 1,918,962,500: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
  • 27,300,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

  Bên cạnh thông tin Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ Gem Riverside ở trên, nếu quý khách có nhu cầu đăng ký tham quan nhà mẫu dự án Gem Riverside, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ ngay với Rever qua Hotline: 0901.777.667. Ngoài ra, quý khách cũng có thể tải về tài liệu Bảng tính lộ trình thanh toán Gem Riverisde do chuyên viên Rever biên soạn. 

  New call-to-action

  Có thể bạn quan tâm:

  Hùng Phú (TH)

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  vi-tri-can-ho-gem-riverside-min-1
  Dự án: Gem Riverside

  Chi tiết về dự án Gem Riverside

  Thuê nhà cùng Rever
  Tìm mua nhà TPHCM

  Bất động sản bán tại TPHCM

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận