Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Thông qua bài viết này, Rever sẽ giúp những khách hàng đang có ý định vay vốn mua dự án căn hộ SaFira Khang Điền có thể biết được chính xác số tiền phải trả hàng tháng theo từng khoảng thời gian vay.

Trước khi đi vào chi tiết bài viết, Rever cập nhật lại giá bán tham khảo căn hộ dự án SaFira Khang Điền để bạn nắm. Ngoài ra, tại dự án SaFira, Khang Điền cũng đưa ra chính sách vay lên đến 70% giá trị căn hộ cùng thời hạn vay đến 20 năm.

b4749299-f1b0-44a0-9563-cc3b89d35c19

Giá bán dự kiến giai đoạn 1 của dự án SaFira Khang Điền:

 • Căn hộ 1 PN + 1, diện tích từ 51.4 - 55.8 m2 sẽ có giá bán dự kiến là từ: 1.270 tỷ đồng/căn (Chưa VAT).
 • Căn hộ 2PN, diện tích từ 66.7 - 71.35 m2 sẽ có giá bán dự kiến là từ: 1.650 tỷ đồng/căn (Chưa VAT).
 • Căn hộ 3PN, diện tích từ 89.7 - 93.3 m2 sẽ có giá bán dự kiến là từ: 2.250 tỷ đồng/căn(Chưa VAT).

Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 1PN + 1 - giá bán khoảng 1.3 tỷ/căn

Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất vay 7%.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1,62 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN trong thời hạn vay 10 năm.
 • 390,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 1.3 tỷ.
 • 910,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 321,154,167: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 12,891,667: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 2Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1,78 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN trong thời hạn vay 15 năm.
 • 390,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 1.3 tỷ.
 • 910,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 480,404,167: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 10,363,889: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 3Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 1,94 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 1PN trong thời hạn vay 20 năm.
 • 390,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 1PN giá bán khoảng 1.3 tỷ.
 • 910,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 639,654,167: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 9,100,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 2PN - giá bán khoảng 1.7 tỷ/căn

Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 2,12 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN trong thời hạn vay 10 năm.
 • 510,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 1.7 tỷ.
 • 1,190,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 419,970,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 16,858,333: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 2: Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền 

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 2,33 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN trong thời hạn vay 15 năm.
 • 510,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 1.7 tỷ.
 • 1,190,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 628,220,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 13,552,778: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 2,54 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 2PN trong thời hạn vay 20 năm.
 • 510,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 2PN giá bán khoảng 1.7 tỷ.
 • 1,190,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 836,470,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 11,900,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Đối với khách hàng chọn vay mua căn hộ 3PN - giá bán khoảng 2.3 tỷ/căn

Trường hợp 1: Khách hàng chọn thời gian vay 10 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ. Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 2,87 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN trong thời hạn vay 10 năm.
 • 690,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 2.3 tỷ.
 • 1,610,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 568,195,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 10 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 22,808,333: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 2Khách hàng chọn thời gian vay 15 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 3,15 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN trong thời hạn vay 15 năm.
 • 690,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 2.3 tỷ.
 • 1,610,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 849,945,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 15 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 18,336,111: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trường hợp 3: Khách hàng chọn thời gian vay 20 năm, số tiền vay 70% giá trị căn hộ.

Chi tiết cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền

Xem chi tiết số tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng Tại Đây.

Ghi chú:

 • 3,43 tỷ: Tổng số tiền bạn phải trả (bao gồm gốc và lãi) khi vay mua căn hộ 3PN trong thời hạn vay 10 năm.
 • 690,000,000: Số tiền bạn cần có sẵn khi mua căn hộ 3PN giá bán khoảng 2.3 tỷ.
 • 1,610,000,000: Số tiền bạn được ngân hàng hỗ trợ vay (tương đương 70% giá trị căn hộ).
 • 1,131,695,833: Tổng số tiền lãi bạn phải trả cho thời hạn vay 20 năm với lãi suất vay 7% theo hình thức thanh toán theo dư nợ giảm dần.
 • 16,100,000: Số tiền bạn phải thanh toán trong tháng đầu tiên, các tháng sau sẽ giảm dần theo dư nợ.

Trên đây, Rever đã gửi đến bạn cách tính số tiền trả hàng tháng khi vay mua căn hộ SaFira Khang Điền. Để tính toán chi tiết số tiền gốc cũng như lãi phải trả từng tháng, bạn có thể tải về Bảng tính lãi suất ngân hàng mua hàng tháng tháng dưới đây.

e703cc90-1e4e-4d01-acbd-bd678247d99a

Từ khóa liên quan

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.