Tiến độ thanh toán dự án The Marq Quận 1, áp dụng từ tháng 9/2019

Dự án căn hộ The Marq phát triển bởi chủ đầu tư Hongkong Land nằm trên mảnh đất vàng Quận 1 với tiến độ thanh toán hợp lý là một nơi đáng để mua ở hoặc đầu tư.

Rever gửi đến quý Khách hàng tiến độ thanh toán mới nhất của dự án The Marq Quận 1, áp dụng từ ngày 23/9/2019 cho đến khi có thông báo mới. Tiến độ thanh toán áp dụng cho Hợp đồng Thuê căn hộ và Hợp đồng mua bán căn hộ.

75f22366-7e2b-4418-948e-3b420aefcadc

Tiến độ thanh toán áp dụng cho Hợp đồng thuê căn hộ The Marq

Tiến độ thanh toán cho hợp đồng thuê căn hộ của dự án The Marq, Quận 1 được chia ra làm 24 đợt, chỉ thanh toán 1% mỗi tháng và thanh toán 50% nhận nhà, cụ thể như sau:

STT

No.

Đợt thanh toán

Instalment

Thời gian

Timing

Số tiền/Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng)

Payment amount

(% of contract value)

Ghi chú

Note

1

Đặt cọc

Đặt cọc không hoàn lại

Non - refundable deposit

VND 200,000,000

Ký phiếu đặt cọc

Sign deposit  Slip

Đợt 1

Instalment 1

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc.

Within 14 day from the deposit date

10% + VAT

- VND 200,000,000

 

Sau khi Bên thuê nộp đủ tiền theo đợt này hai bên sẽ ký hợp đồng Thuê căn hộ.

 

2

Đợt 2

Instalment 2

3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt trước

3 month from the previons payment due date.

10% + VAT

 

3

Đợt 3

Instalment 3

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

4

Đợt 4

Instalment 4

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

5

Đợt 5

Instalment 5

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

6

Đợt 6

Instalment 6

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

7

Đợt 7

Instalment 7

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

8

Đợt 8

Instalment 8

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

9

Đợt 9

Instalment 9

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

10

Đợt 10

Instalment 10

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

11

Đợt 11

Instalment 11

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

12

Đợt 12

Instalment 12

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

13

Đợt 13

Instalment 13

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

14

Đợt 14

Instalment 14

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

15

Đợt 15

Instalment 15

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

16

Đợt 16

Instalment 16

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

17

Đợt 17

Instalment 17

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

18

Đợt 18

Instalment 18

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

19

Đợt 19

Instalment 19

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

20

Đợt 20

Instalment 20

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

21

Đợt 21

Instalment 21

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

22

Đợt 22

Instalment 22

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

23

Đợt 23

Instalment 23

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

10% + VAT

 

24

Đợt 24

Instalment 24

Khi bàn giao căn hộ dự kiến Tháng 2/2022

Upon the condo handover estimeted in February 2022

50% + VAT + 2%

phí bảo trì/ Maintenance fee

 

Tổng cộng

TOTAL

100% + VAT + 2%

 

Tiến độ thanh toán áp dụng cho Hợp đồng Mua Bán căn hộ The Marq

Tiến độ thanh toán cho hợp đồng mua bán căn hộ của dự án The Marq, Quận 1 được chia ra làm 25 đợt, chỉ thanh toán 1% mỗi tháng và thanh toán 50% nhận nhà, cụ thể như sau:

STT

No.

Đợt thanh toán

Instalment

Thời gian

Timing

Số tiền/Tỷ lệ thanh toán

(% giá trị hợp đồng)

Payment amount

(% of contract value)

Ghi chú

Note

1

Đặt cọc

Đặt cọc không hoàn lại

Non - refundable deposit

VND 200,000,000

Ký phiếu đặt cọc

Sign deposit  Slip

Đợt 1

Instalment 1

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày đặt cọc.

Within 14 day from the deposit date

10% + VAT

- VND 200,000,000

 

Sau khi Bên thuê nộp đủ tiền theo đợt này hai bên sẽ ký hợp đồng Thuê căn hộ.

 

2

Đợt 2

Instalment 2

3 tháng kể từ ngày thanh toán đợt trước

3 month from the previons payment due date.

10% + VAT

 

3

Đợt 3

Instalment 3

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

4

Đợt 4

Instalment 4

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

5

Đợt 5

Instalment 5

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

6

Đợt 6

Instalment 6

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

7

Đợt 7

Instalment 7

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

8

Đợt 8

Instalment 8

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

9

Đợt 9

Instalment 9

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

10

Đợt 10

Instalment 10

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

11

Đợt 11

Instalment 11

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

12

Đợt 12

Instalment 12

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

13

Đợt 13

Instalment 13

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

14

Đợt 14

Instalment 14

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

15

Đợt 15

Instalment 15

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

16

Đợt 16

Instalment 16

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

17

Đợt 17

Instalment 17

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

18

Đợt 18

Instalment 18

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

19

Đợt 19

Instalment 19

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

20

Đợt 20

Instalment 20

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

21

Đợt 21

Instalment 21

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

22

Đợt 22

Instalment 22

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

1% + VAT

 

23

Đợt 23

Instalment 23

1 tháng từ ngày thanh toán đợt trước.

1 month from the previons payment due date.

10% + VAT

 

24

Đợt 24

Instalment 24

Khi bàn giao căn hộ dự kiến Tháng 2/2022

Upon the condo handover estimeted in February 2022

45% + VAT + 2%

phí bảo trì/ Maintenance fee

 

25

Đợt 25

Instalment 25

Khi cấp giấy phép chứng nhận quyền sở hữu

Upon issue of Ownership Certificate

5% + VAT

 

Tổng cộng

TOTAL

100% + VAT + 2%

 

Một số thông tin về dự án The Marq Quận 1

Dự án căn hộ hạng sang The Marq - 29B Nguyễn Đình Chiểu khởi công chính thức vào ngày 18/07/2018 trên khu đất rộng 5.146 m2, kết cấu bao gồm 2 toà tháp căn hộ cao 26 tầng và 4 tầng hầm. Dự án sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn kiến trúc mới tại khu vực lõi trung tâm Quận 1, với quy mô 520 căn hộ cao cấp sang trọng và hiện đại.

Căn hộ dự án The Marq dự kiến được cất nóc vào tháng 7/2020 và bàn giao cho khách hàng vào tháng 2/2022

tien-do-thanh-toan-du-an-the-marq

Vị trí dự án căn hộ hạng sang The Marq

tien-do-thanh-toan-du-an-the-marq

Dự án The Marq được thiết kế hiện đại với những tiện ích đẳng cấp

Nếu quý khách quan tâm đến dự án căn hộ The Marq, vui lòng liên hệ tới Hotline của Rever: 0901777667 để nhận được tư vấn một cách tốt nhất. Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm thông tin về dự án qua tài liệu dưới đây:

7c413d2c-3c42-45d4-ab3c-95fb93d0d7e8

Có thể bạn quan tâm:

Hoàng Trịnh (TH)

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Rever - Đại lý phân phối F1 dự án hạng sang The Marq Quận 1
Rever - Đại lý phân phối F1 dự án hạng sang The Marq Quận 1

The Marq - Dự án căn hộ hạng sang tọa lạc tại trung tâm Quận 1 sắp được liên doanh chủ đầu tư Hongkong Land - Hoa Lâm ra mắt trong năm 2019 này. Rever vinh dự được lựa chọn làm đơn vị phân phối cấp 1 (sàn F1) chính thức của dự án này.

Thị trường
25/03/2019
Teaser Video giới thiệu dự án căn hộ hạng sang The Marq Quận 1
Teaser Video giới thiệu dự án căn hộ hạng sang The Marq Quận 1

Dự án căn hộ The Marq do Hongkong Land và tập đoàn Hoa Lâm hợp tác đầu tư tọa lạc tại 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1. Dự án có quy mô 515 căn hộ này hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

Thị trường
24/03/2019
Chính thức cất nóc dự án căn hộ hạng sang The Marq tại Quận 1
Chính thức cất nóc dự án căn hộ hạng sang The Marq tại Quận 1

Hôm nay 22/5/2020, chủ đầu tư Hongkong Land phối hợp cùng tổng thầu Coteccons đã làm lễ cất nóc dự án The Marq Quận 1.

Thị trường
22/05/2020
Cập nhật tiến độ dự án The Marq Quận 1 tháng 02/2020
Cập nhật tiến độ dự án The Marq Quận 1 tháng 02/2020

REVER gửi đến quý khách hàng tiến độ dự án The Marq, Quận 1 tính tới thời điểm cuối tháng 02/2020.

Thị trường
27/02/2020
Hình ảnh tiến độ thi công mới nhất dự án The Marq Quận 1
Hình ảnh tiến độ thi công mới nhất dự án The Marq Quận 1

Dự án căn hộ The Marq của Hongkong Land - dự án do Rever phân phối F1 hiện đang triển khai tới đâu? Cùng Rever tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Thị trường
01/11/2019
Phương thức thanh toán và chiết khấu hấp dẫn khi mua căn hộ RichLane Residences
Phương thức thanh toán và chiết khấu hấp dẫn khi mua căn hộ RichLane Residences

Dự án Richlane Residences đã chính thức mở bán với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Hướng Dẫn
19/07/2019
Chi tiết mặt bằng tầng và mặt bằng căn hộ dự án hạng sang The Marq Quận 1
Chi tiết mặt bằng tầng và mặt bằng căn hộ dự án hạng sang The Marq Quận 1

Rever gửi đến bạn thông tin mặt bằng tiện ích, mặt bằng tầng và mặt bằng căn hộ The Marq - Dự án thuộc phân khúc hạng sang toạ lạc tại trung tâm Quận 1 do Rever phân phối chính thức F1.

Thị trường
08/04/2019
Loạt chính sách ưu đãi mới hấp dẫn khi mua căn hộ The Marq
Loạt chính sách ưu đãi mới hấp dẫn khi mua căn hộ The Marq

Khách mua căn hộ hạng sang The Marq nhận nhà khi thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng, hưởng ưu đãi lãi suất, được tặng chỗ đậu ôtô.

Thị trường
16/03/2022
Cập nhật tiến độ dự án The Marq tháng 10/2019
Cập nhật tiến độ dự án The Marq tháng 10/2019

Rever gửi đến quý Khách hàng tiến độ thi công dự án The Marq Quận 1 tại thời điểm tháng 10/2019.

Thị trường
15/10/2019
Phương thức thanh toán dành cho KH mua/thuê căn hộ The 9 Stellars
Phương thức thanh toán dành cho KH mua/thuê căn hộ The 9 Stellars

Rever gửi đến bạn thông tin về phương thức thanh toán dành cho khách hàng mua/thuê căn hộ The 9 Stellars tại Thành phố Thủ Đức.

13/04/2021
Video: "Đột nhập" công trường dự án hạng sang The Marq Quận 1
Video: "Đột nhập" công trường dự án hạng sang The Marq Quận 1

Tiến độ dự án căn hộ hạng sang The Marq của Hongkong Land - dự án do Rever phân phối F1 hiện đang triển khai tới đâu? Cùng Rever tìm hiểu qua video dưới đây:

Thị trường
20/09/2019
Cuối năm 2019, tiến độ dự án The Marq Quận 1 đang tới đâu?
Cuối năm 2019, tiến độ dự án The Marq Quận 1 đang tới đâu?

Tiến độ dự án căn hộ The Marq - dự án do Rever phân phối F1 hiện đang triển khai tới đâu? Cùng Rever tìm hiểu qua loạt hình ảnh mới nhất dưới đây.

Thị trường
17/12/2019
Tiến độ thanh toán dự án Q2 THAO DIEN
Tiến độ thanh toán dự án Q2 THAO DIEN

Rever gửi đến bạn tiến độ thanh toán mới nhất của dự án Q2 THAO DIEN. Dự án được Rever phân phối chính thức F1 với giá bán tốt nhất thị trường.

Dự án
06/04/2018
Đã có thể đăng ký tham quan căn hộ mẫu dự án The Marq Quận 1
Đã có thể đăng ký tham quan căn hộ mẫu dự án The Marq Quận 1

Từ thời điểm này, quý khách hàng quan tâm dự án The Marq (27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1) đã có thể đăng ký tham quan căn hộ mẫu dự án thông qua sàn phân phối F1 - Rever.

Thị trường
26/03/2019
Chi tiết 4 dự án căn hộ hạng sang tại TP.HCM đáng đầu tư nhất trong 2019
Chi tiết 4 dự án căn hộ hạng sang tại TP.HCM đáng đầu tư nhất trong 2019

Điểm chung của những dự án căn hộ hạng sang này là vị trí đẹp, thiết kế đẳng cấp và đặc biệt là tiềm năng tăng giá trong tương lai rất lớn.

Cập nhật tiến độ dự án hạng sang The Marq Quận 1 tháng 3/2021
Cập nhật tiến độ dự án hạng sang The Marq Quận 1 tháng 3/2021

Tiến độ dự án căn hộ hạng sang The Marq của Hongkong Land hiện đang triển khai tới đâu? Cùng Rever tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Thị trường
08/03/2021
12 dự án chung cư nổi bật tại TP.HCM mở bán trong 2 tháng cuối năm 2020
12 dự án chung cư nổi bật tại TP.HCM mở bán trong 2 tháng cuối năm 2020

Trong những tháng cuối năm 2020, sẽ có bao nhiêu dự án chung cư tại TP.HCM được mở bán? Câu trả lời đó sẽ có trong bài viết sau của Rever.

Dự án
12/11/2020
Thông tin "nóng" nhất về dự án căn hộ hạng sang The Marq của HongKong Land tại trung tâm Quận 1
Thông tin "nóng" nhất về dự án căn hộ hạng sang The Marq của HongKong Land tại trung tâm Quận 1

Dự án căn hộ hạng sang The Marq Quận 1 của chủ đầu tư Hongkong Land do Rever phân phối chính thức F1 sẽ bắt đầu nhận giữ chỗ chính thức vào ngày 26/3 tới đây.

Thị trường
23/03/2019
17 dự án chung cư nổi bật tại TP.HCM dự kiến mở bán trong năm 2021
17 dự án chung cư nổi bật tại TP.HCM dự kiến mở bán trong năm 2021

Trong năm 2021, TP.HCM sẽ có bao nhiêu dự án chung cư được mở bán? Câu trả lời đó sẽ có trong bài viết sau của Rever.

Dự án
04/01/2021
Mời đăng ký tham quan, trải nghiệm căn hộ mẫu dự án hạng sang The Marq
Mời đăng ký tham quan, trải nghiệm căn hộ mẫu dự án hạng sang The Marq

Thư mời tham dự Mini Event - Tham quan và Trải nghiệm căn hộ mẫu dự án căn hộ hạng sang The Marq vào ngày 31/03/2019.

Thị trường
29/03/2019