Danh sách chi tiết 85 thành phố của Việt Nam

Thị TrườngĐầu tư bất động sản

09/14/2021

Nội dung bài viết

  Việt Nam hiện nay có 85 thành phố, trong đó có 79 thành phố trực thuộc tỉnh, 5 thành phố trực thuộc trung ương và 1 thành phố thuộc thành phố.

  Dưới đây là danh sách chi tiết các thành phố của Việt Nam, kèm theo diện tích, dân số, mật độ... của từng thành phố. Số liệu tổng hợp dựa trên nguồn Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

  STT Thành phố

  Thuộc tỉnh

  Vùng

  Diện tích

  (km2)

  Dân số

  (người)

  Mật độ

  (người/m2)

  Ghi chú
  1

  Bà Rịa

  Bà rịa

  Vũng Tàu

  Đông Nam Bộ

  91,46

  205,195

  2,240

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2012

  H.Chính: 8 phường, 3 xã

  2

  Bạc Liêu

  Bạc Liêu

  Tây Nam Bộ

  175,50

  240.045 

  1.434

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2010

  Số phường xã: 8 phường, 3 xã 

  3

  Bảo Lộc 

  Lâm Đồng

  Tây Nguyên 

  232,20 

  162.225 

   

  698

  Đô thị loại III: 2009

  Thành phố: 2010

  H.Chính: 6 phường, 5 xã

  4

  Bắc Giang 

  Bắc Giang

  Đông Bắc Bộ

  66,77 

  210.000 

  3.140 

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2005

  H.Chính: 10 phường, 6 xã 

  5

  Bắc Kạn 

  Bắc Kạn

  Đông Bắc Bộ 

  137,00 

  57.800 

  421 

  Độ thị loại III: 2012

  Thành phố: 2015

  H.Chính: 8 phường, 2 xã 

  6

  Bắc Ninh 

  Bắc Ninh

  Đồng bằng

  Bắc Bộ 

  82,60 

  213.616 

  2.605 

  Đô thị loại I: 2017

  Thành phố: 2006

  H.Chính: 16 phường, 3 xã 

  7

  Bến Tre

  Bến Tre

  Tây Nam Bộ 

  71,12 

  257.350 

  3.625 

  Đô thị loại III: 2007

  Thành phố: 2009

  H.Chính: 10 phường, 7 xã 

  8

  Biên Hòa 

  Đồng Nai

  Đông Nam Bộ 

  264,08 

  1.251.000 

  4.738 

  Đô thị loại I: 2015

  Thành phố: 1976

  H.Chính: 23 phường, 7 xã 

  9

  Buôn

  Ma Thuột 

  Đắk Lắk

  Tây Nguyên 

  377,18 

  502.170 

  1.132 

  Đô thị loại I: 2010

  Thành phố: 1995

  H.Chính: 13 phường, 8 xã 

  10

  Cà Mau 

  Cà Mau

  Tây Nam Bộ

  250,30 

  315.270 

  1.261 

  Đô thị loại II: 2010

  Thành phố: 1999

  H.Chính: 10 phường, 7 xã 

  11

  Cam Ranh 

  Khánh Hòa

  Nam Trung Bộ 

  316,40 

  125.311 

  396 

  Đô thị loại III: 2009

  Thành phố: 2010

  H.Chính: 9 phường, 6 xã 

  12

  Cao Bằng

  Cao Bằng

  Đông Bắc Bộ 

  107,62 

  84.421 

  789  

  Đô thị loại III: 2010

  Thành phố: 2012

  H.Chính: 8 phường, 3 xã 

  13

  Cao Lãnh

  Đồng Tháp

  Tây Nam Bộ 

  107,00 

  225.460 

  2.107  

  Đô thị loại III: 2003

  Thành phố: 2007

  H.Chính: 8 phường, 7 xã 

  14

  Cẩm Phả

  Quảng Ninh

  Đông Bắc Bộ 

  486,45 

  203.435 

  418  

  Đô thị loại II: 2015

  Thành phố: 2012

  H.Chính: 13 phường, 3 xã 

  15

  Châu Đốc

  An Giang

  Tây Nam Bộ 

  105,29 

  161.547 

  1.538 

  Đô thị loại II: 2015

  Thành phố: 2013

  H.Chính: 5 phường, 2 xã 

  16

  Đà Lạt

  Lâm Đồng

  Tây Nguyên 

  394,64 

  230.000 

  583  

  Đô thị loại I: 2009
  Thành phố: 1893

  H.Chính: 12 phường, 4 xã 

  17

  Điện

  Biên Phủ

  Điện Biên

  Tây Bắc Bộ 

  64,27 

  73.000 

  1.140  

  Đô thị loại III: 2003

  Thành phố: 2003

  H.Chính: 7 phường 2 xã 

  18

  Đông Hà

  Quảng Trị

  Bắc Trung Bộ 

  73,06 

  93.800 

  1.273  

  Đô thị loại III: 2005

  Thành phố: 2009

  H.Chính: 9 phường

  19

  Đồng Hới

  Quảng Bình

  Bắc Trung Bộ 

  155,71

  160.325

  1.034

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2004

  H.Chính: 10 phường, 6 xã

  20

  Đồng Xoài 

  Bình Phước

  Đông Nam Bộ 

  169,60  

  150.052  

  882  

  Đô thị loại III: 2014

  Thành phố: 2018

  H.Chính: 6 phường, 2 xã   

  21

  Hà Giang

  Hà Giang

  Đông Bắc Bộ 

  135,33 

  71.689 

  531  

  Đô thị loại III: 2009

  Thành phố: 2010

  H.Chính: 5 phường, 3 xã 

  22

  Hạ Long

  Quảng Ninh

  Đông Bắc Bộ 

  272,00 

  300.670 

  1.105  

  Đô thị loại I: 2013

  Thành phố: 1993

  H.Chính: 20 phường 

  23

  Hà Tiên

  Kiên Giang

  Tây Nam Bộ 

  100,49 

  81.576 

  815  

  Đô thị loại III: 2012

  Thành phố: 2018

  H.Chính: 5 phường, 2 xã 

  24

  Hà Tĩnh

  Hà Tĩnh

  Bắc Trung Bộ 

  56,54 

  202.062 

  3.608  

  Đô thị loại III: 2006

  Thành phố: 2007

  H.Chính: 10 phường, 6 xã

  25

  Hải Dương

  Hải Dương

  Đồng Bằng

  Bắc Bộ 

  96,68 

  403.893 

  4.207  

  Đô thị loại II: 2009

  Thành phố: 1997

  H.Chính: 17 phường, 4 xã 

  26

  Hòa Bình

  Hòa Bình

  Tây Bắc Bộ 

  133,34 

  189.210 

  1.422  

  Đô thị loại III: 2005

  Thành phố: 2006

  H.Chính: 8 phường, 7 xã 

  27

  Hội An

  Quảng Nam

  Nam Trung Bộ 

  61,00 

  152.160 

  2.494  

  Đô thị loại III: 2006

  Thành phố: 2008

  H.Chính: 9 phường, 4 xã 

  28

  Huế

  Thừa Thiên

  Huế

  Bắc Trung Bộ 

  72,00 

  455.320 

  6.322  

  Đô thị loại I: 2005

  Thành phố: 1929

  H.Chính: 27 phường 

  29

  Hưng Yên

  Hưng Yên

  Đồng bằng

  Bắc Bộ 

  73,42 

  156.275 

  2.140 

  Đô thị loại III: 2007

  Thành phố: 2009

  H.Chính: 7 phường, 10 xã 

  30

  Kon Tum

  Kon Tum

  Tây Nguyên 

  433,00 

  160.724 

  371  

  Đô thị loại III: 2005

  Thành phố: 2009

  H.Chính: 10 phường, 11 xã 

  31

  Lai Châu

   

  Lai Châu

  Tây Bắc Bộ 

  70,77 

  52.557 

  750 

  Đô thị loại III: 2013

  Thành phố: 2013

  H.Chính: 5 phường, 2 xã 

  32

  Lạng Sơn

  Lạng Sơn

  Đông Bắc Bộ 

  77,70 

  87.278 

  1.133  

  Đô thị loại III: 2000

  Thành phố: 2002

  H.Chính 5 phường, 3 xã 

  33

  Lào Cai

  Lào Cai

  Tây Bắc Bộ 

  229,67 

  175.230 

  765  

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2004

  H.Chính: 12 phường, 5 xã 

  34

  Long Xuyên

   

  An Giang

  Tây Nam Bộ 

  106,87 

  382.140 

  3.605 

  Đô thị loại II: 2009

  Thành phố: 1999

  H.Chính: 11 phường, 2 xã 

  35

  Móng Cái

  Quảng Ninh

  Đông Bắc Bộ 

  519,58 

  125.000 

  240  

  Đô thị loại II: 2018

  Thành phố: 2008

  H.Chính: 8 phường, 9 xã 

  36

  Mỹ Tho

  Tiền Giang

  Tây Nam Bộ 

  81,55 

  282.000 

  3.481 

  Đô thị loại I: 2016

  Thành phố: 1967

  H.Chính: 11 phường, 6 xã 

  37

  Nam Định

  Nam Định

  Đồng Bằng

  Bắc Bộ 

  46,40 

  412.350 

  8.964  

  Đô thị loại I: 2011

  Thành phố: 1921

  H.Chính: 20 phường 5 xã 

  38

  Nha Trang

  Khánh Hòa

  Nam Trung Bộ 

  251,00 

  535.000 

  2.131  

  Đô thị loại I: 2009

  Thành phố: 1977

  H.Chính: 19 phường, 8 xã 

  39

  Ninh Bình

   

  Ninh Bình

  Đồng Bằng

  Bắc Bộ 

  48,36 

  160.166 

  3.336 

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2007

  H.Chính: 11 phường, 3 xã 

  40

  Phan Rang - Tháp Chàm

   

  Ninh Thuận

  Nam Trung Bộ 

  79,00 

  172.304 

  2.181 

  Đô thị loại II: 2015

  Thành phố: 2007

  H.Chính: 15 phường, 1 xã 

  41

  Phan Thiết

  Bình Thuận

  Nam Trung Bộ 

  206,45 

  276.255 

  1.341  

  Đô thị loại II: 2009

  Thành phố: 1999

  H.Chính: 14 phường, 4 xã 

  42

  Phủ Lý

  Hà Nam

  Đồng Bằng

  Bắc Bộ 

  87,87 

  139.786 

  1.606  

  Đô thị loại II: 2018

  Thành phố: 2008

  H.Chính: 11 phường, 10 xã 

  43

  Phúc Yên

  Vĩnh Phúc

  Đồng bằng

  Bắc Bộ 

  120,13 

  155.500 

  1.295  

  Đô thị loại III: 2013

  Thành phố: 2018

  Đơn vị Hành chính: 8 phường, 2 xã 

  44

  Pleiku

  Gia Lai

  Tây Nguyên 

  266,62 

  250.972 

  943  

  Đô thị loại II: 2009

  Thành phố: 1999

  H.Chính: 14 phường, 9 xã 

  45

  Quảng Ngãi

  Quảng Ngãi

  Nam Trung Bộ 

  160,15 

  263.440 

  1.646  

  Đô thị loại II: 2015

  Thành phố: 2005

  H.Chính: 14 phường, 9 xã 

  46

  Quy Nhơn

  Bình Định

  Nam Trung Bộ 

  285,00 

  455.000 

  1.596 

  Đô thị loại I: 2010

  Thành phố; 1986

  H.Chính: 16 phường, 5 xã 

  47

  Rạch Giá

  Kiên Giang

  Tây Nam Bộ 

  105,00 

  403.120 

  3.839  

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2005

  H.Chính: 11 phường, 1 xã 

  48

  Sa Đéc

   

  Đồng Tháp

  Tây Nam Bộ 

  60,00 

  213.610 

  3.560 

  Đô thị loại II: 2018

  Thành phố: 2013

  H.Chính: 6 phường, 3 xã 

  49

  Sầm Sơn

  Thanh Hóa

  Bắc Trung Bộ 

  45,00 

  150.902 

  3.353  

  Đô thị loại III: 2012

  Thành phố: 2017

  H.Chính: 8 phường, 3 xã 

  50

  Sóc Trăng

  Sóc Trăng

  Tây Nam Bộ 

  76,15 

  221.430 

  2.913  

  Đô thị loại III: 2005

  Thành phố: 2007

  H.Chính: 10 phường 

  51

  Sơn La

  Sơn La

  Tây Bắc Bộ 

  324,93 

  107.480 

  330  

  Đô thị loại III: 2005

  Thành phố: 2008

  H.Chính: 7 phường, 5 xã 

  52

  Sông Công

  Thái Nguyên

  Đông Bắc Bộ 

  98,37 

  110.000 

  1.122  

  Đô thị loại III: 2010

  Thành phố: 2015

  H.Chính: 7 phường, 4 xã 

  53

  Tam Điệp

  Ninh Bình

  Đồng Bằng

  Bắc Bộ 

  104,98 

  104.175 

  992  

  Đô thị loại III: 2012

  Thành phố: 2015

  H.Chính: 6 phường, 3 xã 

  54

  Tam Kỳ

  Quảng Nam

  Nam Trung Bộ 

  100,26 

  165.240 

  1.652  

  Đô thị loại II:2016

  Thành phố: 2006

  H.Chính: 9 phường, 4 xã 

  55

  Tân An

  Long An

  Tây Nam Bộ 

  82,00 

  215.250 

  2.625 

  Đô thị loại III: 2007

  Thành phố: 2009

  H.Chính: 9 phường, 5 xã 

  56

  Tây Ninh

   

  Tây Ninh

  Đông Nam Bộ 

  140,00 

  153.537 

  1.096 

  Đô thị loại III: 2012

  Thành phố: 2013

  H.Chính: 7 phường, 3 xã 

  57

  Thái Bình

  Thái Bình

  Đồng Bằng

  Bắc Bộ 

  68,00 

  268.167 

  3.943  

  Đô thị loại II: 2013

  Thành phố: 2004

  H.Chính: 10 phường, 9 xã 

  58

  Thái Nguyên

   

  Thái Nguyên

  Đông Bắc Bộ 

  223,00 

  420.000 

  1.883 

  Độ thị loại I: 2010

  Thành phố: 1962

  H.Chính: 21 phường, 11 xã 

  59

  Thanh Hóa

  Thanh Hóa

  Bắc Trung Bộ 

  147,00 

  562.140 

  3.824  

  Đô thị loại I: 2014

  Thành phố: 1994

  H.Chính: 20 phường, 17 xã 

  60

  Thủ Dầu Một

  Bình Dương

  Đông Nam Bộ 

  118,67 

  385.000 

  3.262  

  Đô thị loại I: 2017

  Thành phố: 2012

  H.Chính: 14 phường 

  61

  Trà Vinh

  Trà Vinh

  Tây Nam Bộ 

  68,00 

  160.310 

  2.357  

  Đô thị loại II: 2016

  Thành phố: 2010

  H.Chính: 9 phường, 1 xã 

  62

  Tuy Hòa

  Phú Yên

  Nam Trung Bộ 

  107,00 

  202.030 

  1.888  

  Đô thị loại II: 2013

  Thành phố: 2005

  H.Chính: 12 phường, 4 xã 

  63

  Tuyên Quang

  Tuyên Quang

  Đông Bắc Bộ 

  119,17 

  110.120 

  917  

  Đô thị loại III: 2009

  Thành phố: 2010

  H.Chính: 7 phường, 6 xã 

  64

  Uông Bí

  Quảng Ninh

  Đông Bắc Bộ 

  256,30 

  174.678 

  682  

  Đô thị loại II: 2013

  Thành phố: 2011

  H.Chính: 9 phường, 2 xã 

  65

  Vị Thanh

  Hậu Giang

  Tây Nam Bộ 

  118,67 

  104.244 

  883  

  Đô thị loại III: 2009

  Thành phố: 2010

  H.Chính: 5 phường, 4 xã 

  66

  Việt Trì

  Phú Thọ

  Đông Bắc Bộ 

  111,75 

  315.280 

  2.840  

  Đô thị loại I: 2012

  Thành phố: 1962

  H.Chính: 13 phường, 10 xã 

  67

  Vinh

  Nghệ An

  Bắc Trung Bộ 

  105,10 

  545.180 

  5.201  

  Đô thị loại I: 2008

  Thành phố: 1963

  H.Chính: 16 phường, 9 xã 

  68

  Vĩnh Long

  Vĩnh Long

  Tây Nam Bộ 

  48,01 

  200.120 

  4.169  

  Đô thị loại III: 2007

  Thành phố: 2009

  H.Chính: 7 phường, 4 xã 

  69

  Vĩnh Yên

  Vĩnh Phúc

  Đồng bằng

  Sông Hồng 

  50,80 

  175.000 

  3.431  

  Đô thị loại II: 2014

  Thành phố: 2006

  H.Chính: 7 phường, 2 xã 

  70

  Vũng Tàu

  Bà Rịa

  Vũng Tàu

  Đông Nam Bộ 

  150,40 

  527.025 

  3.513 

  Đô thị loại I: 2013

  Thành phố: 1991

  H.Chính: 16 phường, 1 xã 

  71

  Yên Bái

  Yên Bái

  Tây Bắc Bộ 

  108,15 

  99.850 

  924  

  Đô thị loại III 2001

  Thành phố: 2002

  H.Chính: 9 phường, 8 xã 

  72

  Thuận An

  Bình Dương

  Đông Nam Bộ

  83,71

     

  III

  2017

  73

  Dĩ An

  Bình Dương

  Đông Nam Bộ

  60,10

     

  III

  2017

  74

  Phú Quốc

  Kiên Giang

  Đồng bằng sông Cửu Long

  589,23

     

  II

  2014

  75

  Ngã Bảy

  Hậu Giang

  Đồng bằng sông Cửu Long

  78,07

     

  III

  2015

  76

  Long Khánh

  Đồng Nai
  Đông Nam Bộ

  191,75
     

  III
  2015

  77

  Hồng Ngự

  Đồng Tháp
  Đồng bằng sông Cửu Long

  121,84

     

  III
  2018

  78

  Gia Nghĩa

  Đắk Nông
  Tây Nguyên

  284,11

     

  III
  2015

  Bên cạnh 79 thành phố trực thuộc tỉnh ở trên, còn có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Ngoài ra, Việt Nam còn có 1 thành phố thuộc thành phố là Thành phố Thủ Đức.

  Sau khi xem qua những thông tin trên, nếu bạn cần hỗ trợ thêm thì hãy liên hệ ngay với Rever qua số Hotline: 1800 234 546 để được tư vấn trực tiếp.

  Hoặc tham khảo thông tin trong tài liệu dưới đây:

  Xuân Anh (Tổng Hợp)

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận