Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever

Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật giá bán và giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới nhất từ Rever. Từ danh sách này, bạn có thể lựa chọn cho mình một chung cư tốt để đầu tư hoặc an cư phù hợp với tài chính của mình.

8f8ae297-a845-45f8-b7a2-28d59b2a2154

Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7

khunamsaigon4

Danh sách 65 chung cư Quận 7

 1. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 2 Bán: Từ 28 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 2. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Florita Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 3. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Him Lam Riverside Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 4. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Thanh Bình Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 5. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise CityView Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 6. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise City Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 7. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 1 Bán: Từ 26 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 8. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: M-One Nam Saigon Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 9. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Phú Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 10. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 3 Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 11. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 2 Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 12. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Richlane Residences Bán: Từ 55 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 13. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 1 Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 14. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 2 Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 15. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 1 Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 16. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 3 Bán: Từ 37 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 17. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 2 Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 18. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 1 Bán: Từ 35 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 19. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 3 Bán: Từ 34 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 20. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Residence Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 23 tr/tháng
 21. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Premier Bán: Từ 77 tr/m2 | Thuê: Từ 35 tr/tháng
 22. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 4 Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
 23. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Urban Hill Bán: Từ 65 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
 24. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Happy Valley Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
 25. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Green Valley Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 14 tr/tháng
 26. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 1 Bán: Từ 50 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 27. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 2 Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 28. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Plaza 1 Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
 29. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 1 Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
 30. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 2 Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
 31. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Panorama Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
 32. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Eco Green Saigon Bán: Từ 56 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 33. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Asiana Riverside(*) Bán: Từ 52 tr/m2
 34. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona Heights Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 35. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ehome 5 Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 36. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Luxcity Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 37. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Golden Star Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 38. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Docklands Saigon Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 11 tr/tháng
 39. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Lux Garden Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 40. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine Diamond River(*) Bán: Từ 64 tr/m2
 41. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona City Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 42. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ngọc Lan Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 43. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riviera Point Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 44. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine City Saigon Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 10 tr/tháng
 45. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Star Hill Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 46. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Cardinal Court (*) Bán: Từ 75 tr/m2
 47. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Antonia(*) Bán: Từ 72 tr/m2
 48. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Phú Mỹ Hưng Midtown Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 49. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Ascentia(*) Bán: Từ 68 tr/m2
 50. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Nam Phúc Le Jardin Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
 51. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverside Residence Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 52. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Phúc Premier Bán: Từ 72 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 53. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: D-Vela Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 54. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Saigon Riverside(*) Bán: Từ 37 tr/m2
 55. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Long Sơn Building Bán: Từ 24 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 56. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7:  La Casa Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 57. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky 89(*) Bán: Từ 46 tr/m2
 58. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Skyline Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 59. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: River Panorama Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 60. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Tulip Tower Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 61. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Boulevard Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 62. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7:  Belleza Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 63. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Riverside Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 64. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Era Town Đức Khải Bán: Từ 20 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 65. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Peak Garden (*) Bán: Từ 48 tr/m2

Ghi chú: (*) Chưa bàn giaoGiá bánthuê tham khảo quý 1/2022

Bạn đang theo dõi bài viết Người mua nhà phải biết: Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever. Để biết chi tiết các dự án tại khu Nam Sài Gòn, bạn có thể tải về tài liệu dưới đây:

b3895e89-ed5b-47f6-ab92-8df2691e95f2

Thế An (Tổng hợp)

Từ khóa liên quan

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.