Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever

Phân TíchThị TrườngQuận 7

03/24/2022

Nội dung bài viết

  Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật giá bán và giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới nhất từ Rever. Từ danh sách này, bạn có thể lựa chọn cho mình một chung cư tốt để đầu tư hoặc an cư phù hợp với tài chính của mình.

  Tải ngay tài liệu Bảng Giá bán - Giá thuê 65 chung cư tại Quận 7

  Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7

  khunamsaigon4

  Danh sách 65 chung cư Quận 7

  1. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 2 Bán: Từ 28 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  2. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Florita Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  3. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Him Lam Riverside Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  4. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Thanh Bình Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  5. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise CityView Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  6. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise City Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  7. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 1 Bán: Từ 26 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  8. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: M-One Nam Saigon Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  9. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Phú Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  10. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 3 Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  11. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 2 Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  12. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Richlane Residences Bán: Từ 55 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
  13. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 1 Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  14. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 2 Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
  15. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 1 Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
  16. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 3 Bán: Từ 37 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  17. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 2 Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  18. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 1 Bán: Từ 35 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
  19. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 3 Bán: Từ 34 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  20. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Residence Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 23 tr/tháng
  21. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Premier Bán: Từ 77 tr/m2 | Thuê: Từ 35 tr/tháng
  22. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 4 Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
  23. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Urban Hill Bán: Từ 65 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
  24. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Happy Valley Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
  25. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Green Valley Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 14 tr/tháng
  26. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 1 Bán: Từ 50 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  27. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 2 Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  28. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Plaza 1 Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
  29. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 1 Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
  30. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 2 Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
  31. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Panorama Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
  32. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Eco Green Saigon Bán: Từ 56 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  33. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Asiana Riverside(*) Bán: Từ 52 tr/m2
  34. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona Heights Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  35. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ehome 5 Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  36. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Luxcity Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  37. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Golden Star Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  38. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Docklands Saigon Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 11 tr/tháng
  39. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Lux Garden Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
  40. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine Diamond River(*) Bán: Từ 64 tr/m2
  41. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona City Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
  42. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ngọc Lan Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  43. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riviera Point Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
  44. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine City Saigon Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 10 tr/tháng
  45. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Star Hill Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  46. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Cardinal Court (*) Bán: Từ 75 tr/m2
  47. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Antonia(*) Bán: Từ 72 tr/m2
  48. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Phú Mỹ Hưng Midtown Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  49. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Ascentia(*) Bán: Từ 68 tr/m2
  50. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Nam Phúc Le Jardin Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
  51. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverside Residence Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  52. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Phúc Premier Bán: Từ 72 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
  53. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: D-Vela Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
  54. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Saigon Riverside(*) Bán: Từ 37 tr/m2
  55. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Long Sơn Building Bán: Từ 24 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  56. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7:  La Casa Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  57. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky 89(*) Bán: Từ 46 tr/m2
  58. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Skyline Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
  59. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: River Panorama Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  60. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Tulip Tower Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  61. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Boulevard Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
  62. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7:  Belleza Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
  63. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Riverside Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
  64. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Era Town Đức Khải Bán: Từ 20 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
  65. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Peak Garden (*) Bán: Từ 48 tr/m2

  Ghi chú: (*) Chưa bàn giaoGiá bánthuê tham khảo quý 1/2022

  Bạn đang theo dõi bài viết Người mua nhà phải biết: Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever. Để biết chi tiết các dự án tại khu Nam Sài Gòn, bạn có thể tải về tài liệu dưới đây:

  Toàn cảnh bất động sản khu Nam Sài Gòn

  Thế An (Tổng hợp)

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận