Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever

Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật giá bán và giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới nhất từ Rever.

Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật giá bán và giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới nhất từ Rever. Từ danh sách này, bạn có thể lựa chọn cho mình một chung cư tốt để đầu tư hoặc an cư phù hợp với tài chính của mình.

8f8ae297-a845-45f8-b7a2-28d59b2a2154

Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7

khunamsaigon4

Danh sách 65 chung cư Quận 7

 1. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 2 Bán: Từ 28 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 2. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Florita Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 3. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Him Lam Riverside Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 4. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Thanh Bình Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 5. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise CityView Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 6. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunrise City Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 7. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hoàng Anh Gia Lai 1 Bán: Từ 26 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 8. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: M-One Nam Saigon Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 9. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Phú Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 10. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 3 Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 11. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 2 Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 12. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Richlane Residences Bán: Từ 55 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 13. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky Garden 1 Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 14. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 2 Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 15. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 1 Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 16. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 3 Bán: Từ 37 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 17. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 2 Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 18. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Vượng 1 Bán: Từ 35 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 19. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 3 Bán: Từ 34 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 20. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Residence Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 23 tr/tháng
 21. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverpark Premier Bán: Từ 77 tr/m2 | Thuê: Từ 35 tr/tháng
 22. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Mỹ Khánh 4 Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
 23. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Urban Hill Bán: Từ 65 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
 24. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Happy Valley Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
 25. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Green Valley Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 14 tr/tháng
 26. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 1 Bán: Từ 50 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 27. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Scenic Valley 2 Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 28. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Plaza 1 Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
 29. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 1 Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 16 tr/tháng
 30. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Garden Court 2 Bán: Từ 48 tr/m2 | Thuê: Từ 18 tr/tháng
 31. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Panorama Bán: Từ 47 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
 32. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Eco Green Saigon Bán: Từ 56 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 33. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Asiana Riverside(*) Bán: Từ 52 tr/m2
 34. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona Heights Bán: Từ 45 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 35. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ehome 5 Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 36. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Luxcity Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 37. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Golden Star Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 38. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Docklands Saigon Bán: Từ 38 tr/m2 | Thuê: Từ 11 tr/tháng
 39. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Lux Garden Bán: Từ 33 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 40. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine Diamond River(*) Bán: Từ 64 tr/m2
 41. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Jamona City Bán: Từ 30 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 42. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Ngọc Lan Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 43. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riviera Point Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 12 tr/tháng
 44. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sunshine City Saigon Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 10 tr/tháng
 45. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Star Hill Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 46. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Cardinal Court (*) Bán: Từ 75 tr/m2
 47. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Antonia(*) Bán: Từ 72 tr/m2
 48. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Phú Mỹ Hưng Midtown Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 49. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Ascentia(*) Bán: Từ 68 tr/m2
 50. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Nam Phúc Le Jardin Bán: Từ 52 tr/m2 | Thuê: Từ 22 tr/tháng
 51. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Riverside Residence Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 52. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Hưng Phúc Premier Bán: Từ 72 tr/m2 | Thuê: Từ 15 tr/tháng
 53. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: D-Vela Bán: Từ 36 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 54. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Saigon Riverside(*) Bán: Từ 37 tr/m2
 55. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Long Sơn Building Bán: Từ 24 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 56. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7:  La Casa Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 57. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Sky 89(*) Bán: Từ 46 tr/m2
 58. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Skyline Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 9 tr/tháng
 59. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: River Panorama Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 60. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Tulip Tower Bán: Từ 40 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 61. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: Q7 Boulevard Bán: Từ 42 tr/m2 | Thuê: Từ 7 tr/tháng
 62. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7:  Belleza Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 63. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: An Gia Riverside Bán: Từ 32 tr/m2 | Thuê: Từ 8 tr/tháng
 64. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Era Town Đức Khải Bán: Từ 20 tr/m2 | Thuê: Từ 6 tr/tháng
 65. Giá bán, giá thuê chung cư Quận 7: The Peak Garden (*) Bán: Từ 48 tr/m2

Ghi chú: (*) Chưa bàn giaoGiá bánthuê tham khảo quý 1/2022

Bạn đang theo dõi bài viết Người mua nhà phải biết: Giá bán - Giá thuê 65 chung cư Quận 7, cập nhật mới từ Rever. Để biết chi tiết các dự án tại khu Nam Sài Gòn, bạn có thể tải về tài liệu dưới đây:

b3895e89-ed5b-47f6-ab92-8df2691e95f2

Thế An (Tổng hợp)

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Bảng giá bán và giá thuê các chung cư Quận 2 cập nhật mới nhất
Bảng giá bán và giá thuê các chung cư Quận 2 cập nhật mới nhất

Rever gửi đến bạn bảng giá bán và giá thuê của 80 dự án chung cư Quận 2 tại thời điểm mới nhất.

Dự án
08/12/2020
Magazine: Bảng giá bán và giá thuê chung cư Quận 2 cập nhật mới nhất
Magazine: Bảng giá bán và giá thuê chung cư Quận 2 cập nhật mới nhất

Rever gửi đến bạn tài liệu bảng giá Bán và giá Thuê chi tiết của tất cả dự án chung cư quận 2 theo từng khu vực. Bảng giá được cập nhật mới nhất tháng 8 năm 2020.

Dự án
31/08/2020
Căn hộ khu trung tâm TP.HCM: Nhiều dự án giá bán chưa đến 40 triệu/m2
Căn hộ khu trung tâm TP.HCM: Nhiều dự án giá bán chưa đến 40 triệu/m2

Cùng xem qua biểu đồ giá bán, giá thuê chi tiết các khu căn hộ tại trung tâm TP.HCM do Rever khảo sát.

Quận 3
03/12/2021
Bảng giá thuê chung cư tại phường Tân Phú, Quận 7 đang giao dịch năm 2021
Bảng giá thuê chung cư tại phường Tân Phú, Quận 7 đang giao dịch năm 2021

Các căn hộ tại phường Tân Phú, Quận 7 có mức giá trung cấp trở lên, phù hợp với các gia đình trẻ và đại gia đình cùng chung sống.

Quận 7
16/07/2021
Bảng giá bán, giá thuê các chung cư huyện Nhà Bè cập nhật mới nhất
Bảng giá bán, giá thuê các chung cư huyện Nhà Bè cập nhật mới nhất

Tại các dự án chung cư huyện Nhà Bè, giá bán thấp nhất theo Rever ghi nhận là 14 triệu/m2 và giá bán cao nhất là trên 50 triệu/m2.

Nhà Bè
27/09/2021
Những căn hộ Sunshine City Sài Gòn đăng bán giá tốt đang giao dịch trên Rever
Những căn hộ Sunshine City Sài Gòn đăng bán giá tốt đang giao dịch trên Rever

Các căn hộ Sunshine City Sài Gòn này có diện tích đa dạng từ 69 - 105m2, loại 1 - 3 phòng ngủ, phù hợp cho nhiều đối tượng và nhiều nhu cầu khác nhau.

Thị trường
12/07/2021
Những căn hộ Sunshine City Sài Gòn đăng thuê giá tốt đang giao dịch trên Rever
Những căn hộ Sunshine City Sài Gòn đăng thuê giá tốt đang giao dịch trên Rever

Các căn hộ Sunshine City Sài Gòn này có diện tích đa dạng từ 69 - 131m2, loại 1 - 4 phòng ngủ, phù hợp cho nhiều đối tượng và nhiều nhu cầu khác nhau.

Quận 7
12/07/2021
Toàn cảnh giá bán, tình trạng triển khai chung cư Quận 2 - Cập nhật mới nhất từ Rever
Toàn cảnh giá bán, tình trạng triển khai chung cư Quận 2 - Cập nhật mới nhất từ Rever

Rever gửi đến bạn biểu đồ toàn cảnh giá bán cũng như tình trạng triển khai các chung cư Quận 2 - Cập nhật mới nhất từ Rever.

Hướng Dẫn
25/08/2021
Danh sách căn hộ Quận 7 bán và cho thuê giá tốt tháng 11/2018
Danh sách căn hộ Quận 7 bán và cho thuê giá tốt tháng 11/2018

Rever gửi đến bạn danh sách các căn hộ Quận 7 bán và cho thuê giá tốt ở thời điểm hiện tại.

Danh sách, quy mô và giá bán 50 dự án căn hộ tại Quận 7
Danh sách, quy mô và giá bán 50 dự án căn hộ tại Quận 7

Tiếp nối theo sau bài viết Danh sách, quy mô và giá bán 60 dự án căn hộ chung cư tại Quận 2, Rever gửi đến bạn danh sách 50 dự án căn hộ tại Quận 7 phân theo từng khu vực.

Danh sách căn hộ Quận 7 tầng thấp đang giao dịch trên Rever
Danh sách căn hộ Quận 7 tầng thấp đang giao dịch trên Rever

Bài viết dưới đây, Rever gửi đến bạn danh sách những căn hộ Quận 7 tầng thấp đang giao dịch trên Rever.

Quận 7
22/06/2021
Những căn hộ tại Tân Phú, Quận 7 đăng thuê giá tốt đang giao dịch trên Rever
Những căn hộ tại Tân Phú, Quận 7 đăng thuê giá tốt đang giao dịch trên Rever

Các căn hộ tại Tân Phú, Quận 7 này có diện tích đa dạng từ 33 - 105m2, loại 1 - 3 phòng ngủ, phù hợp cho nhiều đối tượng và nhiều nhu cầu khác nhau.

Quận 7
14/07/2021
Toàn cảnh giá bán 35 chung cư quận Bình Thạnh - Cập nhật Tháng 8/2021
Toàn cảnh giá bán 35 chung cư quận Bình Thạnh - Cập nhật Tháng 8/2021

Rever gửi đến bạn biểu đồ toàn cảnh giá bán cũng như vị trí, tình trạng triển khai chi tiết các chung cư Quận Bình Thạnh - Cập nhật mới nhất từ Rever.

Dự án
27/08/2021
Giá bán, giá thuê 24 chung cư quận Bình Tân - Cập nhật mới từ Rever
Giá bán, giá thuê 24 chung cư quận Bình Tân - Cập nhật mới từ Rever

Rever gửi đến bạn thông tin cập nhật mới nhất giá bán, giá thuê 24 chung cư quận Bình Tân.

Dự án
23/12/2021
Cập nhật giá bán, giá thuê các dự án chung cư huyện Nhà Bè (MỚI NHẤT)
Cập nhật giá bán, giá thuê các dự án chung cư huyện Nhà Bè (MỚI NHẤT)

Giá bán, giá thuê các dự án chung cư huyện Nhà Bè hiện nay đang như thế nào? Mời bạn tham khảo bài viết phân tích chi tiết từ Rever.

Dự án
29/10/2020
Bảng giá thuê chi tiết 25 chung cư tại Quận 9 (cũ) - Cập nhật tháng 5/2021
Bảng giá thuê chi tiết 25 chung cư tại Quận 9 (cũ) - Cập nhật tháng 5/2021

Rever gửi đến bạn bảng giá thuê cập nhật mới nhất của 25 chung cư Quận 9 cũ, nay thuộc Thành phố Thủ Đức. Từ bảng giá này, bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình một nơi ở tốt.

Quận 9
15/05/2021
Những chung cư Quận 7 có mức giá bán dao động 30 triệu/m2
Những chung cư Quận 7 có mức giá bán dao động 30 triệu/m2

Tại thị trường thứ cấp Quận 7 hiện đang ghi nhận có khoảng 14 dự án sở hữu mức giá bán rất tốt, dao động chỉ khoảng 30 triệu mỗi m2.

Quận 7
03/05/2021
Toàn cảnh giá bán, giá thuê hơn 100 dự án căn hộ tại khu Nam Sài Gòn - Cập nhật 2022 từ Rever
Toàn cảnh giá bán, giá thuê hơn 100 dự án căn hộ tại khu Nam Sài Gòn - Cập nhật 2022 từ Rever

Thị trường căn hộ khu Nam Sài Gòn hiện ra sao, có bao nhiêu dự án đã và đang triển khai, giá bán - giá thuê như thế nào?

Dự án
16/03/2022
Tổng hợp những căn hộ Quận 7 giá tốt đang giao dịch trên Rever
Tổng hợp những căn hộ Quận 7 giá tốt đang giao dịch trên Rever

Rever gửi đến bạn danh sách những căn hộ Quận 7  giá tốt đang giao dịch trên hệ thống của chúng tôi.

Quận 7
10/11/2020
Danh sách căn hộ Quận 7 giá thuê dưới 15 triệu đang giao dịch trên Rever
Danh sách căn hộ Quận 7 giá thuê dưới 15 triệu đang giao dịch trên Rever

Rever cập nhật danh sách căn hộ Quận 7 giá thuê dưới 15 triệu đang giao dịch trên hệ thống của chúng tôi.

Quận 7
20/06/2021