Bảng dân số các nước trên thế giới: Việt Nam xếp thứ mấy? [File Excel]
Bảng dân số các nước trên thế giới: Việt Nam xếp thứ mấy? [File Excel]

Dưới dây là danh sách chi tiết dân số của các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có dân số lớn nhất đến nước có dân số nhỏ nhất.

Thị trường
08/09/2021