Danh sách chi tiết 160 dự án nhà ở đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố danh sách 160 dự án nhà ở đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư, trong đó Quận 2 và Quận 9 có số lượng dự án làm thủ tục chấp thuận đầu tư nhiều nhất.

b81babc4-9089-478f-b7d2-401499e1aa38

Được biết, thủ tục chấp thuận đầu tư được thực hiện sau khi đã xác định được chủ đầu tư nhằm kiểm soát các nội dung dự án, đảm bảo tuân thủ chủ trương đầu tư và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trong thời hạn tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình UBND TP xem xét và có quyết định chấp thuận đầu tư dự án. Trong trường hợp từ chối, Sở Xây dựng phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do cho chủ đầu tư được biết.

Theo quy trình chính trong việc xin đầu tư, xây dựng dự án nhà ở, nếu được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các việc như lập quy hoạch dự án 1/500, nhận giao đất, nhận giấy cấp phép xây dựng, phê duyệt dự án rồi thi công, bàn giao...

Click Tại đây để tải chi tiết Danh sách.

binhquoi-1

Trong danh sách 160 dự án, khu Nam TP HCM có số lượng dự án làm thủ tục chấp thuận đầu tư nhiều nhất với 53 dự án. Trong khi đó các quận thuộc khu Đông TP.HCM như: Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức có số lượng dự án làm thủ tục chấp thuận đầu tư là 48 dự án, chỉ xếp sau khu Nam. Trong đó, riêng tại khu vực Quận 9 đã có tới 20 dự án.

Những quận tại khu trung tâm như: Quận 1, Quận 3, Quận 4 không quá nhiều dự án, do một phần chủ trương hạn chế cấp phép dự án nhà ở mới từ nay đến 2020.

Để tải chi tiết danh sách 160 dự án phát triển nhà ở đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư, bạn vui lòng tải về qua đường dẫn dưới đây:

91f71b6f-d897-4ead-9af0-3d1e2d2bf6a9

Từ khóa liên quan

Đừng bỏ lỡ thông tin !

Cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.