Toàn cảnh các dự án tại TP.HCM, sắp xếp chi tiết theo 25 chủ đầu tư!

Rever gửi đến bạn biểu đồ toàn cảnh các dự án tại TP.HCM, sắp xếp chi tiết theo 25 chủ đầu tư!

Mục lục bài viết
Biểu đồ toàn cảnh các dự án tại TP.HCM của 25 chủ đầu tư Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Novaland tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hưng Thịnh tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Khang Điền tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Kiến Á tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư CapitaLand tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Nam Long tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Keppel Land tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Masterise Homes tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư An Gia tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Đất Xanh tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Điền Phúc Thành tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư SonKim Land tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Him Lam tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Vinhomes tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư GS E&C tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Sunshine Group tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hoàng Anh Gia Lai tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Bamboo Capital tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Refico tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư EZ Land tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hongkong Land tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Sunwah Group tại TP.HCM Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Mapletree tại TP.HCM

Rever gửi đến bạn biểu đồ toàn cảnh các dự án tại TP.HCM, sắp xếp chi tiết theo 25 chủ đầu tư lớn đang hoạt động tại TP.HCM! Từ biểu đồ này, bạn sẽ nắm được số lượng các dự án mà các chủ đầu tư đang triển khai, khu vực triển khai dự án, vị trí thực tế và quy mô, số lượng sản phẩm từng dự án.

bec2ded4-27c1-45e6-b29c-63c0ada7a11b

Biểu đồ toàn cảnh các dự án tại TP.HCM của 25 chủ đầu tư

CDT_1

 1. Chủ đầu tư Novaland (26 dự án)
 2. Chủ đầu tư Hưng Thịnh (24 dự án)
 3. Chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (23 dự án)
 4. Chủ đầu tư Khang Điền (18 dự án)
 5. Chủ đầu tư Kiến Á (14 dự án)
 6. Chủ đầu tư CapitaLand (11 dự án)
 7. Chủ đầu tư Nam Long (11 dự án)
 8. Chủ đầu tư Keppel Land (10 dự án)
 9. Chủ đầu tư Masterise Homes (9 dự án)
 10. Chủ đầu tư Đất Xanh (7 dự án)
 11. Chủ đầu tư An Gia (7 dự án)
 12. Chủ đầu tư Hưng Lộc Phát (7 dự án)
 13. Chủ đầu tư Điền Phúc Thành (6 dự án)
 14. Chủ đầu tư SonKim Land (5 dự án)
 15. Chủ đầu tư Him Lam (5 dự án)
 16. Chủ đầu tư Vinhomes (4 dự án)
 17. Chủ đầu tư GS E&C (4 dự án)
 18. Chủ đầu tư Hoàng Anh Gia Lai (4 dự án)
 19. Chủ đầu tư Sunshine Group (4 dự án)
 20. Chủ đầu tư Bamboo Capital (3 dự án)
 21. Chủ đầu tư Refico (3 dự án)
 22. Chủ đầu tư Hongkong Land (2 dự án)
 23. Chủ đầu tư EZ Land (2 dự án)
 24. Chủ đầu tư Mapletree (2 dự án)
 25. Chủ đầu tư Sunwah Group (2 dự án)

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Novaland tại TP.HCM

DuanTPHCM3

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hưng Thịnh tại TP.HCM

Hungthinh

 • 12 View (408 căn hộ)
 • 8X Plus (551 căn hộ)
 • 8X Thái An (200 căn hộ)
 • Melody Residences (704 căn hộ)
 • Sky Center (495 căn hộ)
 • 91 Phạm Văn Hai (172 căn hộ)
 • 8X Rainbow (408 căn hộ)
 • 8X Đầm Sen (594 căn hộ)
 • Moonlight Park View (463 căn hộ)
 • *10. Moonlight Centre Point (1.304 căn hộ)
 • Moonlight Boulevard (656 căn hộ)
 • Thiên Nam Apartment (50 căn hộ)
 • Richmond City (880 căn hộ)
 • Moonlight Residences (535 căn hộ)
 • Lavita Charm (939 căn hộ)
 • Lavita Garden (648 căn hộ)
 • 9View Apartment (690 căn hộ)
 • *18. Saigon Mystery Villas (14.59ha, 279 nhà phố, 72 biệt thự)
 • Florita (570 căn hộ)
 • Saigon Mia (872 căn hộ)
 • Citizen.TS (169 căn hộ)
 • Q7 Saigon Riverside Complex (3.580 căn hộ)
 • Q7 Boulevard (1.008 căn hộ)
 • *24. Saigon Garden Riverside Village (30ha)

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng tại TP.HCM

DuanTPHCM4

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Khang Điền tại TP.HCM

DuanTPHCM5

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Kiến Á tại TP.HCM

DuanTPHCM6

 • Imperia An Phú (700 căn hộ)
 • *Citi Alto (675 căn hộ)
 • Citi Bella 2 (84 nhà phố)
 • Lavila Đông Sài Gòn 2 (164 biệt thự)
 • Lavila Đông Sài Gòn 1 (60 nhà phố)
 • Ventura (92 biệt thự)
 • Citi Soho (781 căn hộ)
 • Citi Esto (528 căn hộ)
 • Citi Home (751 căn hộ)
 • *Citi Grand (667 căn hộ)
 • Citi Bella 1 (105 nhà phố)
 • Galleria (58 biệt thự)
 • Lavila Nam Sài Gòn (506 nhà phố, biệt thự)
 • *Lavila De Rio (20 biệt thự)

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư CapitaLand tại TP.HCM

DuanTPHCM7

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Nam Long tại TP.HCM

DuanTPHCM8

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Keppel Land tại TP.HCM

DuanTPHCM9

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Masterise Homes tại TP.HCM

DuanTPHCM10

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư An Gia tại TP.HCM

DuanTPHCM12

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Đất Xanh tại TP.HCM

DuanTPHCM11

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hưng Lộc Phát tại TP.HCM

DuanTPHCM13

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Điền Phúc Thành tại TP.HCM

DuanTPHCM14

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư SonKim Land tại TP.HCM

DuanTPHCM15

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Him Lam tại TP.HCM

DuanTPHCM17

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Vinhomes tại TP.HCM

DuanTPHCM18

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư GS E&C tại TP.HCM

DuanTPHCM19

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Sunshine Group tại TP.HCM

DuanTPHCM21

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hoàng Anh Gia Lai tại TP.HCM

DuanTPHCM20

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Bamboo Capital tại TP.HCM

DuanTPHCM22

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Refico tại TP.HCM

DuanTPHCM23

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư EZ Land tại TP.HCM

DuanTPHCM25

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Hongkong Land tại TP.HCM

DuanTPHCM24

Ghi chú: (*): Chưa bàn giao

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Sunwah Group tại TP.HCM

DuanTPHCM27

Biểu đồ các dự án của chủ đầu tư Mapletree tại TP.HCM

DuanTPHCM26

Bạn đang xem qua bài viết Toàn cảnh các dự án tại TP.HCM, sắp xếp chi tiết theo 25 chủ đầu tư! Để tải chi tiết danh sách trên, bạn có thể Click tải về Miễn Phí dưới đây:

fc2d7e67-a038-42c5-b38a-e3d2541be46e

Hùng Phú

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

30 dự án chung cư nổi bật của các chủ đầu tư nước ngoài tại TP.HCM
30 dự án chung cư nổi bật của các chủ đầu tư nước ngoài tại TP.HCM

Cùng Rever điểm qua chi tiết 30 dự án chung cư cao tầng tại TP.HCM được triển khai từ các chủ đầu tư lớn đến từ nước ngoài.

Dự án
16/11/2020
Số lượng triển khai dự án/khu đô thị tại TP.HCM của 15 Chủ Đầu Tư lớn
Số lượng triển khai dự án/khu đô thị tại TP.HCM của 15 Chủ Đầu Tư lớn

Theo khảo sát mới nhất của Rever, hiện tại Novaland, Khang Điền và Hưng Thịnh là 3 "ông lớn" triển khai nhiều dự án nhà ở/khu đô thị nhất tại khu vực TP.HCM.

Dự án
09/06/2021
Chi tiết gần 50 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM đang triển khai xây dựng từ 2021 - 2025
Chi tiết gần 50 dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM đang triển khai xây dựng từ 2021 - 2025

Tháng 12/2021 vừa qua, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Dự án
10/02/2022
Danh mục các dự án của chủ đầu tư Vinhomes tại TP.HCM
Danh mục các dự án của chủ đầu tư Vinhomes tại TP.HCM

Rever gửi đến bạn danh mục chi tiết các dự án của chủ đầu tư Vinhomes tại TP.HCM.

Dự án
22/09/2021
Toàn cảnh công trường xây dựng tòa tháp Landmark 81
Toàn cảnh công trường xây dựng tòa tháp Landmark 81

Tòa tháp Landmark 81 sở hữu nhiều kỷ lục như: tòa nhà xanh lớn nhất Việt Nam; tòa nhà cao nhất Việt Nam; đài quan sát cao nhất Việt Nam…

Dự án
02/07/2020
Danh sách chi tiết 180 dự án vừa được TP.HCM xóa "treo"
Danh sách chi tiết 180 dự án vừa được TP.HCM xóa "treo"

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức họp báo thông báo xóa 'treo' 180 dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Hàng ngàn hộ dân sẽ được trả lại nhiều quyền lợi về nhà, đất.

Danh sách 15 dự án giao thông trọng điểm TP.HCM được đề xuất lập chủ trương đầu tư 2021
Danh sách 15 dự án giao thông trọng điểm TP.HCM được đề xuất lập chủ trương đầu tư 2021

15 dự án giao thông, 6 chương trình đầu tư công tổng vốn hơn 100.0​00 tỷ đồng được kiến nghị lập đề xuất chủ trương đầu tư năm 2021.

Dự án
09/03/2021
9 "ông lớn" ngoại quốc đang triển khai những dự án nhà ở nào tại TP.HCM?
9 "ông lớn" ngoại quốc đang triển khai những dự án nhà ở nào tại TP.HCM?

Cùng Rever điểm qua chi tiết 33 dự án bất động sản tại TP.HCM được triển khai từ 9 chủ đầu tư lớn đến từ nước ngoài.

Dự án
12/10/2020
Chủ đầu tư nào đang triển khai nhiều dự án nhất tại TP Thủ Đức?
Chủ đầu tư nào đang triển khai nhiều dự án nhất tại TP Thủ Đức?

Bức tranh triển khai dự án/KĐT của các "ông lớn" tại TP Thủ Đức - Ai đang triển khai nhiều dự án nhất tại đây?

Dự án
27/05/2021
Loạt dự án tại Thủ Thiêm vừa được TP.HCM chấp thuận tiếp tục triển khai
Loạt dự án tại Thủ Thiêm vừa được TP.HCM chấp thuận tiếp tục triển khai

TP.HCM vừa chấp thuận tiếp tục triển khai một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó có các dự án tại Khu đô thị Thủ Thiêm.

Dự án
05/03/2020
Sắp khởi công dự án nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm
Sắp khởi công dự án nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đồng tại Thủ Thiêm

Dự kiến trong tháng 7/2018 tới đây, HĐND TP.HCM sẽ xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch quy mô 1.700 chỗ ngồi tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2).

[Chuyên đề căn hộ Quận Thủ Đức - Kỳ 6] Các chủ đầu tư đang triển khai dự án căn hộ chung cư quận Thủ Đức
[Chuyên đề căn hộ Quận Thủ Đức - Kỳ 6] Các chủ đầu tư đang triển khai dự án căn hộ chung cư quận Thủ Đức

Hiện nay tại thị trường căn hộ chung cư Quận Thủ Đức đang ghi nhận có sự góp mặt của phần lớn các chủ đầu tư lớn trên thị trường. Cùng Rever tham khảo qua ngay!

09/02/2023
Chi tiết hơn 140 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM đang triển khai xây dựng từ 2021 - 2025
Chi tiết hơn 140 dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM đang triển khai xây dựng từ 2021 - 2025

Tháng 12/2021 vừa qua, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Dự án
10/02/2022
Chi tiết các dự án nhà ở của 10 chủ đầu tư nước ngoài tại TP.HCM - Cập nhật 2022
Chi tiết các dự án nhà ở của 10 chủ đầu tư nước ngoài tại TP.HCM - Cập nhật 2022

Cùng Rever điểm qua chi tiết 35 dự án nhà ở tại TP.HCM được triển khai (hoặc hợp tác góp vốn) từ 10 chủ đầu tư nước ngoài.

Dự án
26/05/2022
Chi tiết 25 dự án nhà ở tại TP.HCM do Coteccons triển khai thi công
Chi tiết 25 dự án nhà ở tại TP.HCM do Coteccons triển khai thi công

Rever gửi đến bản danh mục chi tiết 25 dự án nhà ở tại TP.HCM do Coteccons làm tổng thầu thi công!

Dự án
11/07/2021
Danh mục các dự án của chủ đầu tư Điền Phúc Thành tại TP.HCM
Danh mục các dự án của chủ đầu tư Điền Phúc Thành tại TP.HCM

Rever gửi đến bạn danh mục chi tiết các dự án của chủ đầu tư Điền Phúc Thành tại TP.HCM.

Dự án
20/12/2021
Infographic: Khu đô thị Thủ Thiêm được điều chỉnh quy hoạch ra sao sau 25 năm?
Infographic: Khu đô thị Thủ Thiêm được điều chỉnh quy hoạch ra sao sau 25 năm?

Nằm trong quy hoạch tổng thể TP.HCM, khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Quận 2 được phê duyệt tại Quyết định 20 ngày 16/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

4 bước xác định uy tín chủ đầu tư
4 bước xác định uy tín chủ đầu tư

Làm thế nào để biết uy tín chủ đầu tư giữa hàng ngàn doanh nghiệp hiện nay không hề đơn giản, Rever sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này.

Hướng Dẫn
28/12/2022
Thời gian bàn giao dự kiến 35 dự án nổi bật tại TP.HCM từ 2022 - 2025
Thời gian bàn giao dự kiến 35 dự án nổi bật tại TP.HCM từ 2022 - 2025

Rever gửi đến bạn thông tin bàn giao dự kiến của khoảng 35 dự án nhà ở nổi bật tại TP.HCM từ nay đến 2025.

Dự án
01/04/2022
Video đồ họa: Danh mục 33 dự án bất động sản của "ông lớn" Novaland
Video đồ họa: Danh mục 33 dự án bất động sản của "ông lớn" Novaland

Theo Rever ghi nhận, hiện Novaland đang sở hữu danh mục dự án rất đa dạng và phong phú với khoảng 33 dự án.

Dự án
26/02/2021