Danh sách chi tiết 170 dự án tại TP.HCM có căn hộ giá bán dưới 2 tỷ/căn

Bài viết sau đây của Rever sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời 200 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại TP.HCM.

Với ngân sách dưới 2 tỷ trong tay, bạn có thể mua được những căn hộ dự án nào tại TP.HCM. Bài viết sau đây của Rever sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời chi tiết nhất cho câu hỏi trên.

ed54f2f1-d151-4491-ad72-b4ade60c7b0a

41 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại TP Thủ Đức

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực TP Thủ Đức có khoảng trên dưới 40 dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn, phù hợp với những gia đình có mức thu nhập trung bình. Phần lớn các dự án này đã đi vào bàn giao, diện tích không quá lớn dao động từ 30 - 73m2, số lượng phòng ngủ chỉ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại TP Thủ Đức do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty2

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại TP Thủ Đức

canho2ty

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại TP Thủ Đức

canho2ty1

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại TP Thủ Đức

5 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 6

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận 6 có khoảng trên dưới 5 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 50 - 60m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 6 do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

 

canho2ty2-1

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 6 

17 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 7

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận 7 có khoảng trên dưới 17 dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các dự án này đã đi vào bàn giao, diện tích không quá lớn dao động từ 35 - 81m2, số lượng phòng ngủ chỉ từ 1 đến 2 phòng ngủ, trong đó có những căn Officetel.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại Quận 7 do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty3

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại Quận 7

13 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 8

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận 8 có khoảng trên dưới 13 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Tuy nhiên, phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 32 - 86m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 8 do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty4-2

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 8

5 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 11

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận 11 có khoảng trên dưới 5 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 45 - 60m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 11 do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

 

canho2ty5

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 11

19 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 12

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận 12 có khoảng trên dưới 19 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Tuy nhiên, phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 49 - 92m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 12 do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty6

canho2ty7

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận 12

12 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận Bình Thạnh

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận Bình Thạnh có khoảng trên dưới 12 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích không quá lớn dao động từ 36 - 60m2, số lượng phòng ngủ chỉ từ 1 đến 2 phòng ngủ, trong đó có những căn Officetel.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại Quận Bình Thạnh do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty8

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại Quận Bình Thạnh

12 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận Gò Vấp

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận Gò Vấp có khoảng trên dưới 12 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Tuy nhiên, phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 52 - 71m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Gò Vấp do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty9

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Gò Vấp

12 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận Bình Tân

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận Bình Tân có khoảng trên dưới 12 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 40 - 72m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Bình Tân do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty10

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Bình Tân

14 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận Tân Phú

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận Tân Phú có khoảng trên dưới 14 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 45 - 75m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 2 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Tân Phú do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty11

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Tân Phú

3 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận Tân Bình

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực Quận Tân Bình chỉ có khoảng trên dưới 3 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 34 - 50m2, số lượng phòng ngủ chỉ 1 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Tân Bình do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty12

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Quận Tân Bình

14 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại huyện Bình Chánh

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực huyện Bình Chánh có khoảng trên dưới 14 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 52 - 102m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Bình Chánh do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty13

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Bình Chánh

8 lựa chọn mua căn hộ giá dưới 2 tỷ tại huyện Nhà Bè

Theo Rever khảo sát, hiện tại khu vực huyện Nhà Bè có khoảng trên dưới 8 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn. Phần lớn các căn hộ này đã đi vào bàn giao từ khá lâu, diện tích dao động từ 42 - 95m2, số lượng phòng ngủ từ 1 đến 3 phòng ngủ.

Cùng xem qua danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Nhà Bè do Rever thực hiện. Lưu ý: Mức giá bán, diện tích chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm quý 4/2022.

canho2ty14

Danh sách các dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại huyện Nhà Bè

Bạn đang theo dõi bài viết Danh sách chi tiết 170 dự án tại TP.HCM có căn hộ giá bán dưới 2 tỷ/căn. Để tải về tài liệu danh sách 170 dự án có căn hộ giá dưới 2 tỷ/căn tại TP.HCM, vui lòng tải về tài liệu dưới đây:

439214ec-f859-4371-921f-eb9d2b027482

Ngọc Hải (Tổng hợp)

Từ khóa liên quan

Bài viết cùng chủ đề

Danh sách chung cư có giá bán dưới 30 triệu/m2 tại TP.HCM
Danh sách chung cư có giá bán dưới 30 triệu/m2 tại TP.HCM

Rever gửi đến bạn Danh sách các chung cư có giá bán dưới 30 triệu/m2 tại TP.HCM.

Dự án
30/10/2021
Infographic: Bức tranh nhà ở giá dưới 1 tỷ đồng tại TP.HCM
Infographic: Bức tranh nhà ở giá dưới 1 tỷ đồng tại TP.HCM

Nhiều dự án nhà ở dưới 1 tỷ đồng được tung ra thị trường tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, kế hoạch của thành phố là phát triển, đưa vào sử dụng 30.000 căn hộ vào năm 2020.

Gần 20 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 7
Gần 20 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Quận 7

Với ngân sách dưới 2 tỷ trong tay, bạn có thể mua được những căn hộ dự án nào tại Quận 7. Bài viết này sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời cho câu hỏi trên.

Dự án
06/05/2022
Những dự án căn hộ tại TP.HCM có giá bán trung bình trên 100 triệu/m2
Những dự án căn hộ tại TP.HCM có giá bán trung bình trên 100 triệu/m2

Cùng Rever điểm qua những dự án căn hộ tại TP.HCM có giá bán trung bình trên 100 triệu/m2.

Dự án
18/09/2022
Những dự án căn hộ Quận 7 nào có giá bán dưới 2 tỷ?
Những dự án căn hộ Quận 7 nào có giá bán dưới 2 tỷ?

Các dự án căn hộ Quận 7 đang phát triển với nhiều phân khúc. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hoặc mua căn hộ dưới 2 tỷ tại thị trường căn hộ Quận 7, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Dưới 4 tỷ, mua được những căn hộ trung cấp - cao cấp nào tại TP Thủ Đức?
Dưới 4 tỷ, mua được những căn hộ trung cấp - cao cấp nào tại TP Thủ Đức?

Với ngân sách khoảng dưới 4 tỷ trong tay, bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một căn hộ tốt thuộc phân khúc trung cấp - cao cấp tại TP Thủ Đức.

Dự án
02/06/2022
Điểm mặt 9 dự án giá dưới 1 tỷ đồng sắp bàn giao tại TP.HCM
Điểm mặt 9 dự án giá dưới 1 tỷ đồng sắp bàn giao tại TP.HCM

Cùng điểm qua một số dự án giá dưới 1 tỷ đồng sắp bàn giao tại TP.HCM. Các dự án này tập trung ở Quận 8, Quận 12, Thủ Đức và Bình Tân.

Dự án
25/09/2017
Khang Điền và An Phong chính thức khởi công dự án The Privia tại Quận Bình Tân
Khang Điền và An Phong chính thức khởi công dự án The Privia tại Quận Bình Tân

Dự án The Privia toạ lạc tại mặt tiền đường An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Dự án
30/06/2022
Danh sách 50 dự án có căn hộ giá dưới 1,5 tỷ phân theo từng Quận, Huyện
Danh sách 50 dự án có căn hộ giá dưới 1,5 tỷ phân theo từng Quận, Huyện

Cùng Rever điểm qua danh sách, quy mô, giá bán và vị trí các dự án chung cư có căn hộ giá dưới 1.5 tỷ, phân theo từng khu vực Quận/Huyện.

Phân tích chi tiết tiềm năng đầu tư bất động sản TP Thủ Đức năm 2022
Phân tích chi tiết tiềm năng đầu tư bất động sản TP Thủ Đức năm 2022

Được thành lập chính thức ở thời điểm cuối 2020 và đầu 2021, Thành phố Thủ Đức hiện đang là cái tên đặc biệt thu hút những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Dự án
21/03/2022
Những dự án chung cư có căn hộ giá bán dưới 2 tỷ/căn tại TP.HCM
Những dự án chung cư có căn hộ giá bán dưới 2 tỷ/căn tại TP.HCM

Dưới đây, Rever sẽ liệt kê danh sách chi tiết các dự án chung cư có căn hộ giá bán dưới 2 tỷ/căn và thông tin kèm theo.

Dự án
22/02/2021
Danh sách dự án căn hộ dưới 1 tỷ tại Quận 9
Danh sách dự án căn hộ dưới 1 tỷ tại Quận 9

Topaz Home 2, Sky9, EhomeS Phú Hữu là những dự án căn hộ dưới 1 tỷ nổi bật tại Quận 9.

Quận 9
19/07/2018
Gần 10 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Huyện Nhà Bè
Gần 10 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại Huyện Nhà Bè

Với ngân sách dưới 2 tỷ trong tay, bạn có thể mua được những căn hộ dự án nào tại Huyện Nhà Bè. Bài viết này sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời cho câu hỏi trên.

Nhà Bè
18/05/2022
Giá bán những dự án có quy mô dưới 100 căn hộ tại TP.HCM
Giá bán những dự án có quy mô dưới 100 căn hộ tại TP.HCM

Cùng Rever điểm mặt những dự án có quy mô dưới 100 căn hộ tại TP.HCM. Trong đó có dự án Define sắp chuẩn bị mở bán.

Dự án
04/07/2022
Nở rộ dự án nhà ở dưới một tỷ đồng tại TP HCM
Nở rộ dự án nhà ở dưới một tỷ đồng tại TP HCM

10 tháng qua, số lượng dự án căn hộ có giá 600 triệu đến một tỷ đồng trở xuống trên địa bàn TP HCM đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 355 dự án theo Data First.

Dự án
31/10/2016
Hơn 100 lựa chọn mua căn hộ trung - cao cấp tại TP.HCM với ngân sách khoảng 4 tỷ
Hơn 100 lựa chọn mua căn hộ trung - cao cấp tại TP.HCM với ngân sách khoảng 4 tỷ

Với ngân sách dưới 4 tỷ trong tay, bạn hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một căn hộ tốt thuộc phân khúc trung - cao cấp tại TP.HCM. Bài viết này sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời cho câu hỏi trên.

Dự án
18/10/2022
Chi tiết danh sách các cửa hàng đang hoạt động tại Vinhomes Grand Park
Chi tiết danh sách các cửa hàng đang hoạt động tại Vinhomes Grand Park

Dưới đây, Rever liệt kê chi tiết danh sách các tiện ích cửa hàng mua sắm, siêu thị, nhà hàng, quán cafe, nhà thuốc... tại dự án Vinhomes Grand Park (phường Long Bình, TP Thủ Đức) để cư dân tham khảo.

Thị trường
08/04/2022
Phải Biết: 85 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 1.5 tỷ tại TP.HCM
Phải Biết: 85 dự án chung cư có căn hộ giá dưới 1.5 tỷ tại TP.HCM

Rever xin gửi đến bạn đọc 85 dự án chung cư tại TP.HCM có căn hộ giá bán dưới 1.5 tỷ hiện đang được giao dịch trên thị trường.

Thị trường
05/12/2021
Hơn 40 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại TP Thủ Đức - Chi tiết từ Rever
Hơn 40 lựa chọn mua được căn hộ giá dưới 2 tỷ tại TP Thủ Đức - Chi tiết từ Rever

Với ngân sách dưới 2 tỷ trong tay, bạn có thể mua được những căn hộ dự án nào tại TP Thủ Đức. Bài viết này sẽ đưa ra cho bạn câu trả lời cho câu hỏi trên.

Quận 2
11/03/2022
Cập nhật tiến độ thi công dự án Define (Mới Nhất)
Cập nhật tiến độ thi công dự án Define (Mới Nhất)

Cùng Rever cập nhật nhanh tiến độ thi công dự án căn hộ Define của CapitaLand tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức) ở thời điểm cuối tháng 9/2022.

Dự án
29/12/2022