Bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024

Thị TrườngHóc Môn

04/02/2021

Nội dung bài viết

  Bài viết dưới đây Rever gửi đến bạn bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 năm 01 năm 2020 của UBND thành phố.

  Xem Ngay Danh sách Nhà Đất Giá Tốt Đang Giao Dịch Trên Rever

  (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

  STT

  Tên đường

  Đoạn đường

  Giá

  1

  Nguyễn Thị Thảnh

  Đặng Thúc Vịnh đến kênh Trần Quang Cơ

  610

  2

  Bà Điểm 12

  Quốc lộ 1 đến Thái Thị Giữ

  780

  3

  Bà Điểm 2 

  Nguyễn Thị Sóc đến đường liên xã Bà Điểm - Xuân Thới Thượng

  830

  4

  Bà Điểm 3 (Bà Điểm)

  Nguyễn Thị Sóc đến ngã bà đường liên xã Xuân Thới Thượng

  1.040

  5

  Bà Điểm 5

  Nguyễn Ánh Thủ đến Phan Văn Hớn

  1.040

  6

  Bà Điểm 6

  Nguyễn Ánh Thủ đến Quốc lộ 22

  1.250

  7

  Nguyễn Thị Huê

  Nguyễn Ánh Thủ đến Quốc lộ 22

  1.560

  8

  Thái Thị Giữ

  Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22

  1.820

  9

  Bà Triệu

  Quang Trung đến ngã tư Bến Nước (Quốc lộ 22)

  3.120

  10

  Bùi Công Trừng  Cầu Võng

  Cầu Võng đến ngã ba Đồn 1.040

  11

  Bùi Văn Ngữ

  Ngã Ba Bầu đến Nguyễn Ánh Thủ 1.860

  12

  Đặng Văn Bỉnh

  Trọn đường 600

  13

  Đặng Thúc Vịnh

  Ngã ba Chùa đến ngã tư Thới Tứ

  Ngã tư Thới Tứ đến cầu Rạch Tra (giáp huyện Củ Chi)

  1.770

  1.040

  14

  Đỗ Văn Dậy

  Lò sát sinh cũ đến cầu Xáng

  Cầu Xáng đến ngã ba Láng Chà (giáp huyện Củ Chi)

  1.040

  780

  15

  Đồng Tâm

  Nguyễn Ánh Thủ đến Quốc lộ 22

  940

  16

  Dương Công Khi (đường liên xã Tân Hiệp - Tân Thới Nhì - Xuân Thới Thương - Vĩnh Lộc)

  Ngã ba Ông Trác đến ngã tư Hồng Châu (Quốc lộ 22)

  Ngã tư Hồng Châu đến tỉnh lộ 14

  Tỉnh lộ 14 đến giáp huyện Bình Chánh

  1.040

  650

  520

  17 Đường song hành Quốc lộ 22

  Nguyễn Ánh Thủ đến Lý Thường Kiệt

  Lý Thường kiệt đến nhà máy nước Tân Hiệp

  1.400

  780

  18

  Đường Tân Hiệp

  Lê Thị Lơ (hạt điều Huỳnh Minh) đến Hương lộ 60 (ngã tư Ngơi)

  650

  19

  Đường Tân Hiệp 14

  Đường liên xã thị trấn Tân Hiệp đến Dương Công Khi

  470

  20

  Đường Tân Hiệp 15

  Lê Thị Lơ đến nhà máy nước Tân Hiệp

  700

  21

  Đường Tân Hiệp 31

  Đường Tân Hiệp 14 đến đường Tân Hiệp 4

  470

  22

  Đường Tân Hiệp 4

  Đường liên xã thị trấn Tân Hiệp đến Dương Công Khi (nhà máy nước Tân Hiệp)

  650

  23

  Đường Tân Hiệp 7

  Đường Tân hiệp 4 đến lê Thị Lơ

  610

  24

  Đường Trần Khắc Chân nối dài

  Rạch Hóc Môn đến Trần Thị Bốc

  1.170

  25

  Hương lộ 60 (Lê lợi)

  Lý Thường Kiệt đến Dương Công Khi

  1.560

  26

  Lê Lai

  Trọn đường 6.230

  27

  Lê Thị Hà

  Trọn đường

  1.560

  28

  Lê Văn Khương

  Cầu Dừa đến Đặng Thúc Vịnh

  1.820

  29

  Bùi Thị Lùng

  Trần Khắc Chân nối dài đến Trịnh Thị Miếng

  780

  30

  Nguyễn Thị Sáu

  Trần Thị Bốc đến Nguyễn Thị Ngâu

  700

  31

  Nguyễn Thị Ngâu

  Đặng Thúc Vịnh đến Đỗ văn Dậy

  610

  32

  Lý Thường Kiệt

  Trọn đường

  3.890

  33

  Nam Lân 4 (Bà Điểm)

  Bà Điểm 12 đến Nam Lân 5

  780

  34

  Nam Lân 5

  Quốc lộ 1 đến Thái Thị Giữ

  780

  35

  Nguyễn Ánh Thủ

  Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22 (ngã tư Trung Chánh)

  Quốc lộ 22 (ngã tư Trung Chánh) đến Tô Ký

  Tô Ký đến phường Hiệp thành (Quận 12)

  3.890

  6.260

  3.510

  36

  Nguyễn Thị Sóc

  Nguyễn Ánh Thủ đến ngã 3 Quốc lộ 22

  3.120

  37

  Nguyễn Thị Thử 

  Nguyễn Văn Bứa (tỉnh lộ 9) đến Phan Văn Hới (tỉnh lộ 14)

  1.040

  38

  Nguyễn Văn Bứa

  Ngã tư Hóc Môn đến Phan Văn Hới (tỉnh lộ 14)

  Phan Văn Hớn đến giáp tỉnh Long An

  1.820

  39

  Võ Thị Đầy

  Cầu Bà Mẽn đến đường Nhị Bình 8

  1.300

  40

  Đường Nhị Bình 3 (Nhị Bình)

  Bùi Công Trừng đến cầu Bà Mẽn

  390

  41

  Đường Nhị Bình 8 (Nhị Bình)

  Bùi Công Trừng (ngã ba Cây khế) đến Nhị Bình 2A

  520

  42

  Đường Nhị Bình 9 (Nhị Bình)

  Bùi Công Trừng (bên hông ủy ban xã) đến sông Sài Gòn

  520

  43

  Đường Nhị Bình 9A (Nhị Bình)

  Nhị Bình 9 đến Nhị Bình 8

  520

  44

  Phạm Văn Sáng

  Tỉnh Lộ 14 - Xuân Thới Thượng đến ranh huyện Bình Chánh

  780

  45

  Phan Văn Đối

  Phan Văn Hớn đến cầu Sa (giáp huyện Bình Chánh)

  1.280

  46

  Phan Văn Hớn

  Quốc lộ 1A đến Trần Văn Mười

  Trần Văn Mười đến Nguyễn văn Bứa

  2.460

  1.690

  47

  Quang Trung

  Lý Thường Kiệt đến ngã ba Chùa (tỉnh lộ 15)

  6.490

  48

  Quốc lộ 1A

  Cầu vượt An Sương đến cầu Bình Phú Tây

  3.370

  49

  Quốc lộ 22 (Quốc lộ 1)

  Cầu vượt An Sương đến ngã tư Trung Chánh

  Ngã tư Trung Chánh đến ngã tư Hồng Châu

  Ngã tư Hồng Châu đến cầu An Hạ (giáp huyện Củ Chi)

  4.000

  2.750

  1.820

   

  50

  Huỳnh Thị Mài

  Dương Công Khi

  650

  51

  Tân Hiệp 14 - 32 (Tân Hiệp)

  Đường Tân Hiệp 14 - Đường Tân Hiệp 14 đến đường Tân Hiệp 32 - Đường Tân Hiệp nối dài

  520

  52

  Tân Hiệp 6

  Dương Công Khi đến Hương lộ 60

  520

  53

  Tân Hiệp 8 (Tân Hiệp)

  Đường Rỗng Bàng (chùa Cô Xi) đến Hương lộ 65

  780

  54

  Thới Tam Thôn 13 (Thới Tam Thôn)

  Trịnh Thị Miếng đến Phạm Thị Giây

  650

  55

  Lê Thị Lơ

  Ngã ba Cây Dong đến đường Tân Hiệp 6

  650

  56

  Tô Ký 

  Nguyễn Ánh Thủ đến ngã ba chùa (tỉnh lộ 15)

  3.300

  57

  Trần Bình Trọng

  Trọn đường

  6.230

  58

  Trần Khắc Chân

  Trọn đường

  3.880

  59

  Trần văn Mười

  Ngã ba Bến Nước (Quốc lộ 22) đến Phan Văn Hớn

  1.560

  60

  Trịnh Thị Miếng (đường Trung Chánh - Tân Hiệp)

  Bùi Văn Ngữ (ngã ba Bầu) đến Nguyễn Thị Ngâu

  910

  61

  Trung Đông 11 (Thới Tam Thôn)

  Trịnh Thị Miếng đến kênh T2

  420

  62

  Trung Đông 12 (Thới Tam Thôn)

  Trịnh Thị Miếng đến kênh T1

  420

  63

  Trung Đông 7 (Thới Tam Thôn)

  Nguyễn Thị Ngâu đến cầu đội 4

  390

  64

  Trung Đông 8 (Thới Tam Thôn)

  Nguyễn Thị Ngâu đến rạch Hóc Môn

  390

  65

  Trung Mỹ

  Nguyễn Ánh Thủ đến Lê Thị Hà

  Lê Thị Hà đến Quốc lộ 22

  830

  610

  66

  Trưng Nữ Vương

  Quang Trung đến Trần Khắc Chân

  Trần Khắc Chân đến lò sát sinh

  6.750

  3.890

  67

  Tuyến 9 xã Thới Tam Thôn

  Đặng Thúc Vịnh đến Nguyễn Thị Ngâu

  910

  Bạn đang theo dõi bài viết bảng giá đất huyện Hóc Môn giai đoạn 2020 - 2024. Ngoài ra, để biết thêm thông tin nhà đất đang giao dịch tốt trên Rever, bạn có thể tải liệu dưới đây:

  Danh sách nhà đất tại Rever

  Danh Sách Nhà Đất Bán và Cho Thuê Giá Tốt Trên Rever

  Mua nhà cùng Rever
  Nhà Đất Bán Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất bán giá tốt!

  Thuê nhà cùng Rever
  Nhà Đất Thuê Giá Tốt!

  Xem ngay danh sách nhà đất thuê giá tốt!

  Đừng bỏ lỡ thông tin !

  Đăng ký cùng 50,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi hàng qua email hàng tuần.

  Bình luận